Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on ettevalmistamas riigihanget erinevate elektrialaste koolituste ostmiseks ning kutsub huvitatud isikuid 19.02.2020 kell 14.00 teabepäevale, mis toimub vastavalt osavõtjate arvule Tallinna kesklinna piires (toimumiskoha täpne aadress edastatakse teabepäevast osavõtjatele vahetult peale registreerimistähtaja lõppu).

 

Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget (sh tehnilist kirjeldust), anda huvitatud isikutele võimalus küsida selgitavaid küsimusi ja esitada ettepanekuid tehnilise kirjelduse täiendamiseks.

Teabepäevast osavõtjatel palun registreerida ennast e-maili aadressil: merilin.kolk@kaitseinvesteeringud.ee mitte hiljem kui 18.02.2020 kell 16.00 koos rekvisiitidega (osaleva ettevõtte ärinimi, isiku nimi, isikukood, kontaktandmed (e-post ja telefon)), et tagada sissepääs julgeolekualale.

 

NB! Teabepäevale registreerunud osavõtjatel on võimalik tutvuda enne teabepäeva riigihanke tehnilise kirjeldusega. Selleks palume teabepäeval osalejal esitada kirjalik sooviavaldus e-maili aadressile: merilin.kolk@kaitseinvesteeringud.ee

2020-02-18T10:38:36+00:00