Teavitame, et 17.-21. aprill toimuvad Soodla harjutusväljal Kaitseväe õppused, mille raames kasutatakse harjutusväljal liikursuutükke K9 Kõu.

17.-20. aprill toimuvad taktikaharjutused, kus liigutakse harjutusvälja lõuna alas liikursuurtükkidega.
Õppuse ajal on Soodla harjutusväljal liikumine piiratud. Juurdepääsuteedele on paigaldatud mehitatud või mehitamata tõkestuspostid ja infotahvlid.

21. aprillil toimuvad laskeharjutused, kus liikursuurtükkidest lastakse Soodla harjutusväljalt keskpolügoonile.
21.aprillil onmüratasepiirkonnas kõrge ja liikumiseks on osaliselt (Soodla harjutusvälja ulatuses) suletud Pikajärve tee L2 (Anija vald, Pillapalu küla) ning osaliselt tõkestatud liikumine ka Põhja-Kõrvemaa LKA-l (manuses kaart ala kohta, kus liikumine piiratud).

Lisaküsimuste korral palume julgelt pöörduda [email protected].

2023-04-17T15:28:51+00:00