Ühishange snaipripüsside hankimiseks

Kuulutasime välja hanke eesmärgiga soetada Kaitseväele uued 8.6 mm kaliibriga snaipripüssid. Koos uute püssidega hangime ka kaasaegsed sihtimisseadmed, mis tõstavad oluliselt snaiprite efektiivsust. Sõdurid suudavad uute relvadega lasta kiiremini ja täpsemini nii päeval kui ka öösel. Plaanis on soetada vähemalt 60 relva koos sihtimisseadmetega.  Hanke viime läbi koos Kaitseliidu ning Politsei- ja Piirivalveametiga. 7-aastase raamlepingu kogumaht on 10 miljonit eurot.

Hankest täpsemalt: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3720276/general-info

Loe rohkem ka teistest hangitavatest relvadest: https://www.kaitseinvesteeringud.ee/kaitsevagi-ja-kaitseliit-hangivad-relvastust/

 

 

 

2021-12-08T15:40:53+00:00