Ämari lennujuhtimiskeskuse süsteemid läbisid kapitaalse uuenduse

Kaitseväe Ämari lennubaasi juhtimiskeskuses viidi äsja läbi nii riist- kui tarkvarauuendus, mis muu hulgas integreerib need varasemaga võrreldes märksa enam tavalennunduses kasutatavate süsteemidega.

Täpsemalt puudutas uuendus lennuvälja juhtimissüsteemi DIFLIS ja selle konsooli INFOMAX. Mindi üle 64-bitist tarkvara toetavale riistavale, millega parandati oluliselt kasutajamugavust.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse side ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaare sõnul tõstab MLU (midlife upgrade) oluliselt süsteemi efektiivsust ning suurendab veelgi tsiviil- ja militaarsüsteemide vahelist koostööd.

„Lennuliiklusteeninduse AS, mis vastutab Eesti õhuruumis liiklevate tsiviilõhusõidukite juhtimise eest, kasutab sarnaseid flight strip süsteeme nagu Ämari lennubaas, meil on nendega väga hea koostöö. Lennuliikluse tihedus Eesti õhuruumis aastatega ainult kasvab. Seda nii tsiviil- kui ka militaarõhusõidukite osas. Seetõttu on ülioluline, et nii-öelda kahe maailma pildid kohtuksid ja oleksid integreeritavad,“ ütles Soosaar.

Enne 2014. aastat puudus Ämari lennujuhtimistornis digitaalne infosüsteem digitaalseks infovahetuseks teiste lennujaamadega ning lennuväljasüsteemide staatuste jälgimiseks – kasutati pikendatud analoogühendusega AFTN süsteemi, kust lennujuhid pidid manuaalselt informatsiooni lennuplaanide kohta välja noppima.

2014. aastal astuti suur samm 21. sajandisse: paigaldati DIFLIS süsteem koos INFOMAX konsooliga, mis võimaldas lennujuhtidel asuda digitaalselt haldama lennuinfot ja lennuväljasüsteemide staatust ning vahetama reaalajas lennuplaane ja ilmainfot teiste lennujaamadega. Uuendusega muudeti lennuliikluse juhtimine kordades ohutumaks.

DIFLIS-süsteemi olulisus peitub just lennuliikluse kiirel ja sujuval juhtimisel nii õhus kui maismaal – lennuvälja stardi- ja maandumisradadel ning ruleerimisteedel.

Ämari lennubaas on Harjumaal asuv õhuväe struktuuriüksus, mille ülesanne on muu hulgas võtta vastu liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal. Lennubaas on NATO Balti õhuturbe ühe lennusalga baasiks.

Süsteemi vaade lennujuhtimistornis


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hankeid nii Kaitseministeeriumi, Kaitseväe kui ka teiste Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Keskuse eesmärk on võimaldada Kaitseväel keskenduda sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga euro eest võimalikult palju kaitsevõimet. Selleks panustab keskus Kaitseväe kaitsevõime arengusse võimalikult efektiivsete hangete ja investeeringutega ning professionaalse taristu ja infrastruktuuri haldamise ja arendamisega.

Kõik käimasolevad ja tulevased Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt läbiviidavad hanked leiad veebilehelt https://hanked.kaitseinvesteeringud.ee/

Lisainfo: Priit Soosaar, RKIK side ja radarite kategooriajuht / priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee, +372 5919 5005

2022-05-20T18:12:27+00:00