About ingrid

This author has not yet filled in any details.
So far ingrid has created 6 blog entries.

Jäätmekäitluse hanke infopäev 14.03.2019

Lugupeetud huvitatud isik Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on välja kuulutamas riigihanget „Jäätmekäitlus“ ning kutsub huvitatud isikuid 14.03.2019 kella 09.45-ks teabepäevale (aadress Järve 34a, Tallinn). Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget (sh tehnilist kirjeldust), anda huvitatud isikutele võimalus küsida selgitavaid küsimusi ja esitada ettepanekuid. Huvilistel palume registreerida ennast e-posti aadressil anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee hiljemalt 12.03.2019 kella 10.00-ks koos rekvisiititega (osaleva ettevõtte ärinimi, isiku nimi, kontaktandmed). Lugupidamisega   Anu Arukaev Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse taristuosakonna korrashoiubüroo lepinguhaldur-juhtivspetsialist 717 0556/5302 8795      

Jäätmekäitluse hanke infopäev 14.03.20192019-03-04T21:28:02+00:00

RKIK lükkab ümber Eesti Ekspressis esitatud valeväited

Tänases Eesti Ekspressis ilmunud artiklis esitatud ekslikud väited Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse läbiviidud laskemoona ja toetussoomukite hangete kohta moonutavad tegelikke fakte, mida ajakirjanik oleks saanud ja pidanud üle kontrollima.   Eelmisel aastal Soomest hangitud 155mm suurtükimoona hankimiseks algasid läbirääkimised juba möödunud aasta alguses, Soome valitsus langetas otsuse septembri alguses, hangitud moona säilivusaeg on mitte vähem kui 20 aastat, kaitsevägi jõuab hangitud mahus moona väljaõppe käigus ära kulutada umbes kolme aasta jooksul. Lisaks on [...]

RKIK lükkab ümber Eesti Ekspressis esitatud valeväited2019-02-06T14:12:14+00:00

Tööjõu rendi hanke infopäev 12.02.2019

Lugupeetud huvitatud isik Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on käesoleva aasta märtsis välja kuulutamas kaitse- ja julgeolekuvaldkonna lihtsustatud korras tellitava teenuse hanget „Tööjõu rent“ ning kutsub huvitatud isikuid 12.02.2019 kella 14.00 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses toimuvale teabepäevale (aadress Järve 34A, Tallinn). Hanke eesmärgiks on tööjõu rentimine Kaitseväe töökodadesse maismaasõidukite konserveerimiseks/remontimiseks. Teabepäeva eesmärk on tutvustada huvitatud isikutele kavandatavat hankemenetlust sh eeldatavaid kvalifitseerimis- ja vastavustingimusi ning tehnilist kirjeldust. Teabepäeva eesmärk on kahesuunaline suhtlus, kus võimaldatakse huvitatud isikutel küsida selgitavaid küsimusi ning anda tagasisidet hankija vajaduste [...]

Tööjõu rendi hanke infopäev 12.02.20192019-02-04T20:07:43+00:00

Automaatide hange – relvade verifitseerimine ja hanke hetkeseis

Hangete osakonna juhataja Priit Soosaare kommentaar automaatide hanke verifitseerimise ja hankeprotsessi läbi viimisele. Vastavalt riigihanke alusdokumentidele viis verifitseerimise läbi ja koostas protokolli pakkuja, kusjuures igal pakkujal oli valida, kas teha testid ise või need kolmandalt osapoolelt sisse osta. Verifitseerimiseks vajalike testide läbiviimisel sai lähtuda ainult riigihanke alusdokumentides esitatud nõuetest, piirangutest ja ka seal lubatud tegevustest (näiteks teatud varuosade vahetamisest). Kõiki pakkujaid on siin koheldud võrdselt. Riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) seisukoht oli, et vastavalt riigihangete seadusele peab hankeprotsess [...]

Automaatide hange – relvade verifitseerimine ja hanke hetkeseis2019-01-21T10:09:13+00:00

Soomukite ümberehituse hankel ei tunnistatud edukaks ühtki pakkujat

Soomukite ümberehituse hankel ei tunnistatud edukaks ühtki pakkujat Kaitseinvesteeringute keskus lõpetas 37 Norrast ostetud soomuki ümberehituse hanke ilma ühtegi pakkujat edukaks tunnistamata. Hankele kvalifitseerus neli ettevõtet, neist pakkumuse esitas kolm - BAE Systems, Bristol Trust ning Ühinenud Depoode ja Scania Eesti ühispakkumus. Kõigil kolmel pakkumusel oli puudusi, kuna esitatud pakkumused ei vastanud riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele. Eeskätt puudutasid need varuosade maksumuse ja elukaare juhtimisega seonduvat infot, ühel juhul oli tegemist ka planeeritud [...]

Soomukite ümberehituse hankel ei tunnistatud edukaks ühtki pakkujat2019-01-03T12:52:13+00:00

Suurõppuste kulumaterjalide riigihanke infopäev 09.01.2019

Lugupeetud huvitatud ettevõte Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi: RKIK) kutsub Teie ettevõtte esindajat infopäevale mis toimub 09. Jaanuaril 2019, Tallinnas. RKIK on käesoleva aasta alguses (jaanuar/veebruar) välja kuulutamas riigihanget: „Õppuse kulumaterjalid ja nende pakkimise teenus“ ja korraldab võimalikele pakkujatele infopäeva. Riigihanke sisu saab olema Kaitseväe suurõppusteks vajalike kaupade (näiteks: tualettpaber, erinevad teibid, küünlad, nõudepesuvahend jms, aga ka raudkobad, naelad ja traat) tarnimine selliselt pakendatult nagu hankija konkreetselt nõuab. Riigihange eeldab, et pakkuja pakub mitme aasta vältel kogu määratud kaubavaliku, pakendab selle [...]

Suurõppuste kulumaterjalide riigihanke infopäev 09.01.20192019-01-02T15:25:06+00:00