About MariaTiidus

This author has not yet filled in any details.
So far MariaTiidus has created 95 blog entries.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia moodulite hankimine

Kuulutasime välja riigihanke "Moodulid". Eesmärk on leida lepingupartnerid, kellega koostöös järgneva 48 kuu jooksul arendada ja varustada sõdivaid üksuseid IKT moodulitega. Täpsed tellitavad tooted (sh teenused), kogused, tehnilised tingimused ja tarnetingimused sätestatakse minikonkursside läbiviimisel. Hankija ootus on, et lepingupartneritel on raamlepingu ajal ja hankelepingu täitmisel valmisolek koostöövalmiduseks (nii hankija kui tootjate kui koostööpartneritega) vajadusel erilahenduste pakkumiseks Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.10.2020 kell 11.00 Riigihanke viitenumber  224150 Hanketeade on leitav https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2022732/general-info    

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia moodulite hankimine2020-11-17T23:58:32+00:00

Koristusteenuse kvaliteedikontrolli ja nõustamise hange

Kutse hankel osalemiseks! Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub osalema riigihankel "Koristusteenuse kvaliteedi kontroll ja nõustamine". Hanke eesmärgiks on leida lepingupartner, kes teostab koristusteenuse kvaliteedi kontrolle ja pakub koristusalast nõustamis- ja koolitusteenust 48 kuulise perioodi jooksul. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.11.2020 kell 10.00 Riigihanke viitenumber 227805 Hanketeade on leitav: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2401072/general-info                    

Koristusteenuse kvaliteedikontrolli ja nõustamise hange2020-11-17T23:33:32+00:00

Ürituste korraldamiseks vajaliku tehnika rentimine

Kuulutasime välja riigihanke "Heli-, valgus-, video- ja lavatehnika rent". Hanke eesmärgiks on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks, kellest rentida vastavalt vajadusele erinevat heli- valgus., video- ja lavatehnikas kas erinevate komponentidena või terviklahendusi ürituste korraldamise tarbeks. Hankija on jätkud hanke osadeks jaotamata seoses võimalike pakkujate ringi sortimendi laiendamise tõttu ehk kui pakkuja sortiment laieneb raamlepingu täitmise käigus tulevikus, annab see talle võimaluse vastavalt hankija vajadusele pakkumusi esitada. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.10.2020 kell 10.00 Riigihanke viitenumber 227465 Hanketeade on leitav https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2368852/general-info   [...]

Ürituste korraldamiseks vajaliku tehnika rentimine2020-11-18T00:04:07+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus viis läbi õppegranaatide ühishanke Lätiga

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt läbi viidud Eesti-Läti ühishanke tulemusena sõlmiti raamleping, mille raames ostetakse järgmise seitsme aasta jooksul Eesti ja Läti kaitseväele samad õppegranaadid. Lepingu kogumaksumus on 3,5 miljonit eurot. Hange viidi läbi kahes osas: biolagunevad ning korduvkasutatavad treeningkäsigranaadid.  Esimese osas sõlmiti leping Eesti Kaitsetööstuse Liidu liikme Bristol Trust OÜ-ga. Teises osas kvalifitseerusid ja osutusid edukateks kaks pakkujat: Bristol Trust OÜ ja Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH.   Kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp: „Korduvkasutatavate treeningkäsigranaatide eeliseks on ökonoomsus, sest [...]

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus viis läbi õppegranaatide ühishanke Lätiga2020-11-02T12:30:48+00:00

Metallijäätmete kokkuostu enampakkumine

Kutsume teid osalema avalikul kirjaliku enampakkumisel "Metallijäätmete müük". Enampakkumise eesmärk on leida lepingupartner kolmeks aastaks, kellele Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus müüb metallijäätmeid enampakkumise dokumentides sätestatud korras. Peamised metallijäätmed on must vanametall (kõige enam paksusega kuni 4 mm, aga ka muud) ning messingust padrunikestad ehk hülsid, mis on põhiliselt tekkinud Kaitseväe harjutusväljadel ja linnakutes väljaõppe käigus. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.11.2020 kell 10.00 Riigihanke viitenumber 228179 Enampakkumise teade on leitav https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2434452/general-info    

Metallijäätmete kokkuostu enampakkumine2020-11-17T23:39:39+00:00

Sõidukite ja tehnika riigihangete infopäev

!! Infopäev toimub üle veebi !! Ligipääsuinfo saadetakse registreenunutele meilile.  Kutsume osalema infokoosolekule, mille eesmärgiks on anda ajaline ja sisuline ülevaade järgmisele neljale aastale planeeritud sõidukite ja tehnika kategooria riigihangetest. Infopäeval anname täpsema ülevaate järgmistest riigihangetest: 1. Tööjõurendi teenus 2. Transporditraktorite soetamine 3. Sõidukite, seadmete ja generaatorite filtrite soetamine 4. Soomustatud maasturite soetamine 5. Rivisõidukite varuosade soetamine 6. Rivisõidukite remondi ja hoolduse teenus 7. Rivisõidukite soetamine 8. Maismaasõidukite pesu ja hoolduse teenus 9. Maismaasõidukite akude soetamine 10. Kergsõidukite soetamine (mootorrattad [...]

Sõidukite ja tehnika riigihangete infopäev2020-11-24T15:19:24+00:00

Ühekordsete nõude ostmine

Kutsume teid osalema riigihankel "Ühekordsete nõude ostmine". Hanke eesmärgiks on leida raamlepingupartnerid ühekordsete nõudega varustamiseks 48 kuulise perioodi jooksul. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.10.2020 kell 10.00 Riigihanke viitenumber 226684 Hanketeade on leitav https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2289792/general-info          

Ühekordsete nõude ostmine2020-11-17T23:52:44+00:00

Sõidukite ja järelkärude veokastide remont

Kuulutasime välja riigihanke "Kaitseväe sõidukite ja järelkärude veokastide remonditeenus". Riigihanke eesmärgiks on sõlmida raamlepingud kestvusega kuni 48 kuud. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.11.2020 kell 12:00. Riigihanke viitenumber 227464 Hanketeade on leitav: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2368272/general-info          

Sõidukite ja järelkärude veokastide remont2020-11-18T00:13:20+00:00

Kaitseväe orkestri üüripinna otsinguil

Otsime Kaitseväe orkestrile üüripinda nii kontoriruumide kui ka orkestri harjutussaaliga. Kutsume osalema pakkumusmenetluses. Täpsema info pakkumuse esitamiseks saad kirjutades pakkumised@kaitseinvesteeringud.ee. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 13. oktoober kell 17:00            

Kaitseväe orkestri üüripinna otsinguil2020-11-18T00:21:49+00:00

Mürauuringud Nursipalju harjutusvälja ümbruses

Tänavu aprillis tegime mürauuringu Võrumaal Nursipalu harjutusvälja ümbruses Sõmerpalu alevikus ning Nursi ja Lükkä külas. Mõõtsime suure- ja väikesekaliibriliste relvade harjutuspäeva, kus peamisteks müraallikateks olid seekord 120 mm miinipildujad, 84 mm tankitõrjegranaadiheitjad (Carl-Gustav) ja M21F kaitselaeng. Mõõtmiste eesmärk oli teada saada, mis on konkreetse harjutuspäeva puhul harjutusvälja lähiümbruse asustatud aladele jõudev müratase. Mida näitas Nursipalus tehtud uuring? Selgus, et harjutuspäeva müra hinnatud tase ei ületanud soovituslikku päevast normtaset (Ld 65 dB) lähimate külade (Mustassaare, Tsirgupalu, Lükkä, Hänike, Sõmerpalu, Järevere) juures. [...]

Mürauuringud Nursipalju harjutusvälja ümbruses2020-11-19T15:12:35+00:00