Kaitseväe harjutusväljad ja ohutusnõuded

Kaitseväe harjutusväljadel ja nende vahetusläheduses liikudes tuleb enda turvalisuse huvides jälgida seal kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid. Harjutusväljadel kehtivad liikumispiirangud ajal, mil seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusaladel liikumist. Harjutusväljal viibimine tegevuse ajal on (elu)ohtlik. Isegi kui tegevus paistab toimuvat piisavalt kaugel, võib tegevuse ohuala ulatuda kilomeetrite kaugusele, kuid ei välju harjutusvälja piiridest. Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonistatud väike must nool, [...]

Kaitseväe harjutusväljad ja ohutusnõuded2023-06-06T11:32:26+00:00

Ämari linnakusse ehitatakse täiendavaid ladusid

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) ja Nordecon AS sõlmisid lepingu täiendavate ladude ehituseks Ämari sõjaväelinnakusse, mis on üks kiiremini arenevaid linnakuid Eestis. Investeeringu kogumaksumus on ilma käibemaksuta 8,4 miljonit eurot. RKIK arendab kaitseväe taristut eelkõige varustuse ladustust ja hoiustamist silmas pidades. „Ämari sõjaväelinnak on üks kiiremini arenevaid linnakuid Eestis, kus järgnevate aastate investeeringute maht on ligikaudu 130 miljonit eurot ning plaanis on remontida lennurada, rajada uusi kasarmuid, söökla kui ka mitmeid erinevaid varjualuseid. Meil on hea meel, et sõlmitud leping Nordeconiga on üks samm nende investeeringute [...]

Ämari linnakusse ehitatakse täiendavaid ladusid2023-06-06T09:04:43+00:00

NATO küberkaitsekoostöö keskuse uuel hoonel eemaldati sarikapärg

NATO küberkaitsekoostöö keskuse uuel hoonel eemaldati sarikapärg Tallinnas asuv NATO küberkaitsekoostöö (CCDCOE) keskus on kasvanud kõige suuremaks NATO tippkeskuseks. Keskusega on liitunud juba 28 NATO riiki ning liitumisprotsessis on hetkel veel Albaania ja Põhja-Makedoonia, samuti on keskusega ühinenud 11 riiki, mis ei kuulu NATO-sse. Koos uute liitujatega nii NATO-st kui ka mujalt maailmast on liikmesriikide arv peatselt 39. Hoonesse on planeeritud kabinetid, nõupidamisruumid ning lisaks ka konverentsisaal. Majas hakkavad osaliselt asuma ka kaitseväe küberväejuhatuse ruumid. Hoone tuleb 3-korruseline. 26.05.2023 Rohkem [...]

NATO küberkaitsekoostöö keskuse uuel hoonel eemaldati sarikapärg2023-05-26T16:57:06+00:00

Turu-uuring: Jalatsite hooldus ja parandus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub osalema turu-uuringus kavandatavale riigihankele "Jalatsite hooldus ja parandus". Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärk on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsiooni, võimalike pakkujate olemasolu, hinnatasemeid, tarneaegasid ja muid olulisi kriteeriume. Turu-uuring annab hankijale parema ülevaate ning võimaldab teha koostööd riigihanke erinevate osapooltega selleks, et hilisem riigihange õnnestuks ning oleks kõikidele osapooletele arusaadav ja läbipaistev. Hanke eesmärgiks on kaitseväes kasutusel olevate jalatsite hooldus ja parandamine vastavalt kaitseväe vajadusele, jalatsite materjalidele [...]

Turu-uuring: Jalatsite hooldus ja parandus2023-05-12T18:51:13+00:00

Uute 4×4 masinate testimine

Uute 4x4 masinate testimine Hanke viimase etapina toimus Tapal uute 4x4 soomusmasinate testimine, kus hinnati neljarattaliste vastavust kaitseväe nõuetele. Hanke esimestes etappides osales lisaks Türgi masinatele ka Prantsusmaa, Itaalia, Israeli, Soome ja Hispaania ettevõtted. Konkurentsi tingimustes valisime välja neli parimat platvormi. Viimases etapis olid esindatud Otokar, BMC ja Nurol Makina Türgi ettevõtted, kelle eesmärgiks testimisel oli näidata masinate võimekust erinevatel takistustel nii vees, kallakutel ja tõusudel. Pärast tulemuste hindamist ja viimaseid läbirääkimisi sõlmitakse edukaks kuulutatud ettevõttega leping selle aasta teises [...]

Uute 4×4 masinate testimine2023-05-12T18:19:18+00:00

Narva mnt 8 asuva hoonestatud kinnistu suuline enampakkumine

Kuulutasime välja avaliku suulise enampakkumise Harju maakonnas Tallinna linnas Kesklinna linnaosas Narva mnt 8 asuva hoonestatud kinnistu võõrandamiseks. Enampakkumine toimub 15.06.2023 Tallinnas, Järve tn 34a. Kinnistu alghinnaks on 1 041 000 eurot. Täpsema info leiate: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=2069745

Narva mnt 8 asuva hoonestatud kinnistu suuline enampakkumine2023-05-08T13:43:50+00:00

Eesti ostab esmakordselt varitsevat õhuründemoona

Eesti ostab Iisraeli Riigi ettevõttelt Israel Aerospace Industries (IAI) suures koguses varitsevat õhuründemoona. Tegemist on seni ühe kalleima kaitsevaldkonna hankega, mis Eesti on kunagi teinud. Varitseva õhuründemoona hankimise peamine eesmärk on kasvatada Eesti pikamaa täpisründe võimet. Koostöös pikendatud laskeulatusega suurtükkide laskemoona, laevatõrje rakettide ja mitmikraketiheitjatega on Eestil lähitulevikus mitmeid eri võimekusi vastase mõjutamiseks pikkadelt distantsidelt „Varitsev õhuründemoon on oluline täiendus Eesti kaitsevõime arendamisel. Kaudtule tähtsust ei saa üle hinnata, sest Venemaa on Ukrainas tekitanud suure osa purustustest just kaudtulelöökidega. Uue [...]

Eesti ostab esmakordselt varitsevat õhuründemoona2023-05-04T11:03:20+00:00

Eesti hangib Soome ettevõttelt uued snaiprirelvad

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu Soome ettevõttega Sako uute 8,6 mm snaiprirelvade hankimiseks kaitseväele ja kaitseliidule. Uued relvad on edasiarendus varasemalt kasutuses olnud snaiprirelvast, olles seejuures võrreldes vana mudeliga täpsemad ja laskeomadustelt stabiilsemad. Raamlepingu maht järgnevaks seitsmeks aastaks on 40 miljonit eurot.  „Sako TRG M10 on maailmas tuntud ja levinud, olles kasutuses muuhulgas ka meie lähiriikides. Näiteks teatas värskelt Rootsi meile sarnase konfiguratsiooni soetamisest, lisaks Sako teistele relvadele. Seega on tegu aktiivses tootmises oleva küpse ja kogemustega süsteemiga,“ ütles [...]

Eesti hangib Soome ettevõttelt uued snaiprirelvad2023-04-26T15:19:21+00:00

Eesti toetab Moldova kaitsevaldkonna arendamist

Eesti toetab Moldova kaitsevaldkonna arendamist Moldova Vabariigi Kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) allkirjastasid 14. aprillil vastastikuse mõistmise memorandumi hõlbustamaks vastastikust koostööd Euroopa Liidu abi meetmete rakendamisel Euroopa rahurahastu kaudu. Otsus Moldova toetamiseks võeti vastu möödunud aasta juunis, mille raames soetab RKIK Moldova relvajõududele mitte-surmavat varustus. Projektid on osa moderniseerimisprotsessist, millega tugevdatakse Moldova relvajõudude operatiivvõimekust, kiirendatakse Euroopa Liidu standarditele üleminekut ja koostalitlusvõimet, parandamaks seeläbi tsiviilelanike kaitset kriisi- ja hädaolukordades. Lisaks tugevdavad projektid ka Moldova võimekust osaleda Euroopa Liidu sõjalistel ühise [...]

Eesti toetab Moldova kaitsevaldkonna arendamist2023-04-21T09:42:34+00:00

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala ida- ja läänekülg on suletud riigikaitseliseks väljaõppeks 24.-29.04.2023

Seoses alanud riigikaitseliste suurõppuste aktiivsema perioodiga teavitame teid, et kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala ida- ja läänekülg on suletud riigikaitseliseks väljaõppeks 24.-29.04.2023 Laiendatud ohuala piir ning RMK Oandu-Ikla matkaraja alternatiivmarsruudi leiab kaitseväe keskpolügooni kaardilt: https://mil.ee/wp-content/uploads/2023/04/KVKP_LOA_kaart_pdf.pdf Laiendatud ohualade kasutamisega piiratakse inimeste liikumist ohualade ulatuses, kui toimub ohtlik tegevus, mis vajab vastavat piirangut. Laiendatud ohuala piir on tähistatud kollase- ja mustatriibuliseks värvitud piiripostidega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse ohtliku tegevuse korral tõkestajad või teavitajad, kes tagavad inimeste [...]

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala ida- ja läänekülg on suletud riigikaitseliseks väljaõppeks 24.-29.04.20232023-04-18T17:31:15+00:00