Sõjategevus Ukrainas on pikendanud kaitsehangete tarneaegu kuni kuus korda

Sõjategevus Ukrainas on pikendanud kaitsehangete tarneaegu kuni kuus korda Venemaa käivitatud sõda Ukrainas on tänast väldanud enam kui kuu ja avaldanud selle ajaga olulist  mõju kaitsevaldkonna hangete tarnaegadele. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) side ja radarite kategooriajuht Priit Soosaar tõdes, et sõda Ukrainas on toonud kaasa näiteks probleemid elektroonikakomponentide  ja IKT-seadmete kättesaadavusega. RKIK side ja radarite kategooriajuht Priit Soosaar „Täna on kujunenud olukord, kus IKT-seadmete tarneajad ulatuvad juba üle 180 päeva, varasemalt olid need kõigest  30-90 päeva,“ [...]

Sõjategevus Ukrainas on pikendanud kaitsehangete tarneaegu kuni kuus korda2022-04-02T19:22:56+00:00

Kaitseinvesteeringute keskus annab sadadele Ukraina sõjapõgenikele elamiseks sobiva pinna

Kaitseinvesteeringute keskus annab sadadele Ukraina sõjapõgenikele elamiseks sobiva pinna Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kohandab vajadustele vastavalt oma Tallinnas paiknevat kinnisvara, et juba sel nädalal saaksid neisse sisse kolida esimesed Ukraina sõjapõgenikud. Esimeses etapis antakse sõjapõgenike käsutusse 44 korterit. Varasemalt tegevväelaste majutamiseks mõeldud hoones on tänaseks koostöös Sotsiaalkindlustusametiga valmis seatud 116 voodikohta. „Oleme toetanud Ukrainat sõjaliste vahenditega ning nüüd toetame Ukrainast tulnud sõjapõgenikke ka Eestimaal, andes 110 korterit nende majutamiseks,“ lausus kaitseminister Kalle Laanet. „Need inimesed on pidanud lahkuma oma [...]

Kaitseinvesteeringute keskus annab sadadele Ukraina sõjapõgenikele elamiseks sobiva pinna2022-03-29T20:51:30+00:00

Turu-uuring: Sidemastide ostmine

Turu-uuring: Sidemastide ostmine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub teid osalema kavandatava riigihanke turu-uuringus „Sidemastid (mobiilsed ja statsionaarsed)“ Turu-uuringu eesmärk on leida ettevõtted, kes oleksid huvitatud pakkuma peamiselt sõjaliseks otstarbeks mõeldud mastisüsteeme/lahendusi (mobiilseid ja statsionaarseid), mis vastavad minimaalsetele sõjalistele nõuetele. Pakkuda võib nii uusi kui ka kasutatud süsteeme. Kuulutame hanke välja eeldatavasti 2022. aasta esimeses pooles. Turu-uuringust täpsemalt: Request for Information (Mast Solutions) ENG Igasugune muu lisainfo, tähelepanekud, ettepanekud on vägagi oodatud. Palun esitada tagasiside elektrooniliselt aadressile priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee hiljemalt 10. aprillil 2022.  

Turu-uuring: Sidemastide ostmine2022-03-24T16:08:36+00:00

Vahipataljoni kasarmut hakkavad kaunistama värvilised aknavitraažid

Vahipataljoni kasarmut hakkavad kaunistama värvilised aknavitraažid Fotol aknavitraažide tulevane asukoht. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas välja Paldiski sõjaväelinnaku kunstikonkursi võitja, kelleks osutus OÜ Studio Raus aknavitraaž nimega „Lääs“. Konkursi eesmärgiks oli leida sobivaim kunstiteos Paldiski põhjalinnakus asuvasse uude kasarmusse. „Paldiski sõjaväelinnaku taristut on uuendatud viimase aasta jooksul hoogsalt, et nii vahipataljon kui ka toetuse väejuhatus saaks linnakusse ümber paikneda ning meil on hea meel, et kunst on leidnud oma tee kaitseväe linnakutsesse.  Oleme veendunud, et antud võidutöö annab edasi [...]

Vahipataljoni kasarmut hakkavad kaunistama värvilised aknavitraažid2022-03-21T10:37:50+00:00

Eesti kaitseväe õhuseiresüsteem saab olulise täienduse

Eesti kaitseväe õhuseiresüsteem saab olulise täienduse Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) hangib valitsuse eraldatud täiendavate investeerimisvahendite toel õhuseiresüsteemile olulise täienduse, mis viib selle tuvastusvõime uuele tasemele ja vabastab ühtlasi suure osa Eesti elektrituulikutest kõrguspiirangutest. Valitsus otsustas eraldada tuuleparkide negatiivse mõju tõttu Kaitseväe eelhoiatussüsteemidele CO2 kvoodi ja kahepoolsete lepingute vahenditest riigikaitselistele õhuseiresüsteemidele lisaks juba riigikaitse arengukavas kinnitatud investeeringutele täiendavalt 70 miljonit eurot. RKIKi side ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaare sõnul aitavad lisainvesteeringud tagada ja vähendada võimalikke häireid radari- ja eelhoiatussüsteemides, [...]

Eesti kaitseväe õhuseiresüsteem saab olulise täienduse2022-03-16T11:43:43+00:00

Turu-uuring: Elektroonikakomponentide ostmine

Turu-uuring: Elektroonikakomponentide ostmine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub teid osalema kavandatava riigihanke turu-uuringus „Elektroonikakomponendid“ Kavandatava riigihanke eesmärgiks on järgneva nelja (4) aasta jooksul soetada Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustele, sh volituse alusel liitunud asutused (n Kaitseliit, Sihtasutus CR14) elektroonikakomponente koos vajaminevate tööriistade ja tarvikutega vastavalt vajadusele. Hanke eeldatav rahaline maht järgnevatel aastatel võib varieeruda 1 000 000 € kuni 2 500 000 € vahel. NB! Tegemist on eeldatava maksumusega Hea ettevõtja, sinu tagasiside antud turu-uuringu faasis on väga oluline, seetõttu palun edastada oma tagasiside vastavalt LISA 2 „Tagasiside [...]

Turu-uuring: Elektroonikakomponentide ostmine2022-02-23T16:55:46+00:00

Endisesse turbatööstuse külla ehitatakse kaitseväe linnavõitluse linnak

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis ehituslepingu Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimis- ning ehitustöödeks. Koos kõikide uute ehitistega ja olemasolevate teede rekonstrueerimisega muutub küla tervikuna paljude väljaõppevõimalustega linnavõitluslinnaku kompleksiks. Leping sõlmiti aktsiaselts YIT Eestiga kogumaksumuses 4,8 miljonit eurot.  „Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimis- ning ehitushanke osas tundsid ettevõtted rekordilist huvi ning meil on hea meel, et harjutusväljade taristu arendamisel saame esmakordselt teha koostööd YIT Eesti AS-ga. Tulenevalt miljööväärtuslikust keskkonnast ning asukoha kultuuripärandist, on Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimis- ja ehitustööd väljakutseks nii meile kui ka ehitajale,“ sõnas RKIK [...]

Endisesse turbatööstuse külla ehitatakse kaitseväe linnavõitluse linnak2022-02-22T15:50:06+00:00

Eesti juhtimisel viiakse läbi Baltikumi suurim ühishange militaarsõidukite hankimiseks

Eesti juhtimisel viiakse läbi Baltikumi suurim ühishange militaarsõidukite hankimiseks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas koostöös Läti kaitseministeeriumiga välja seni suurima militaarvaldkonna hanke. Hanke eesmärgiks on leida partner(id), kelle ülesanne on varustada Eesti ja Läti jõustruktuurid erinevat tüüpi sõidukitega. Hanke eeldatav maht on ligikaudu 693 miljonit eurot. „Käesolev hange annab kaitseplaneerijatele suuremad võimalused täita meie tänaseid võimelünkasid ja vajadusel soetada kiirkorras puuduolevaid sõidukeid. Antud hanke raames on plaanis leida partner mõlema riigi Kaitsevägede varustamiseks 16 eri tüüpi sõidukiga järgmise [...]

Eesti juhtimisel viiakse läbi Baltikumi suurim ühishange militaarsõidukite hankimiseks2022-02-07T17:51:58+00:00

Kaitsevägi ja Kaitseliit uuendavad tankitõrjerelvastust

Kaitsevägi ja Kaitseliit uuendavad tankitõrjerelvastust 2021. aastal toimunud tankitõrjeraketisüsteemi Spike LR testlaskmised Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu Eurospike GmbH-ga, et soetada Kaitseväele ja Kaitseliidule tanktitõrjerelvad Spike SR, mis aitavad oluliselt tõsta tankitõrje võimekust. „Nii mahuka ja olulise investeeringu puhul on äärmiselt hea meel selle üle, et läbi erinevate võimekuste võrdlusesse toomise, õnnestus projekti eeldatavalt kogumaksumuselt säästa ligi kaks miljonit eurot ja seejuures tõsta oluliselt tankitõrje võimekust,“ märkis RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp. „Tegemist on ühekordse [...]

Kaitsevägi ja Kaitseliit uuendavad tankitõrjerelvastust2022-01-19T15:26:11+00:00

Võru vallas rekonstrueeritakse militaarkasutuses olevaid teid

Võru vallas rekonstrueeritakse militaarkasutuses olevaid teid Mustassaare tee (Google Maps väljavõte) Võru vallas valmis Mustassaare tee, mis on ligipääsuteeks Nursipalu harjutusväljale. Tegemist oli Transpordiameti ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) ühishankega, kus hanke esimese osa eesmärk oli Mustassaare tee rekonstrueerimine ning hanke teine osa eesmärk Nursipalu harjutusvälja teede ja laskeväljade ehitus. „Meil on hea meel tõdeda, et möödunud aastal sõlmisid Transpordiamet ning RKIK koostöölepingu, millega lepiti kokku Mustassaare tee tolmuvaba katte ehitus. Tee ehituse eesmärgiks oli muuta [...]

Võru vallas rekonstrueeritakse militaarkasutuses olevaid teid2021-12-18T12:30:20+00:00