KAVANDID: Selgusid Raadi ja Taara linnakute kunstikonkursite võitjad

KAVANDID: Selgusid Raadi ja Taara linnakute kunstikonkursite võitjad Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja Raadi (Tartu, Raatuse 110) ja Taara (Võru, Kose tee 3a) linnakutes valminud universaalhallide kunstikonkursite võidutööd. Raadi linnaku kunstikonkursi võitis osaühing Kaaren teosega „Väli“ (Pille Ernesaks) ning Taara linnaku kunstikonkursi osaühingute Tuumik Stuudio ja Tohuto teos „Tasakaal“ (Martin Eelma, Marje Eelma, Kärt Maran). Kunstikonkursi eesmärgiks oli leida sobivaimad kunstiteosed Raadi ja Taara linnakutes 2022.aastal valminud universaalhallidesse. Kaitseväe Akadeemia veebel staabiveebel Andri Harkmann ütles, et mõlemad võidutööd erinevad, [...]

KAVANDID: Selgusid Raadi ja Taara linnakute kunstikonkursite võitjad2022-09-14T14:38:15+00:00

Eesti annetas koostöös Saksamaaga Ukrainale teise välihaigla

Eesti annetas koostöös Saksamaaga Ukrainale teise välihaigla Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) saatis koostöös Saksamaaga Ukrainasse teise välihaigla toetamaks Ukrainat sõjalises konfliktis Venemaaga. Välihaigla saatmiseks annetas Saksamaa kaitseministeerium ligikaudu 7,7 miljonit eurot Ukraina meditsiinivõimekuse toetamiseks. Täiendavalt andis mittetulundusühing Slava Ukraini annetustest kogutud 120 000 eurot välihaigla meditsiiniseadmete ostuks vastavalt Ukraina poolt väljatoodud vajadusele. Ukrainale antakse pool olemasolevast kaitseväe välihaiglast, mis koosneb kaheksast erifunktsioonilisest meditsiinikonteinerist ning kolmest telgist, kus on operatsioonimoodul, erakorralise meditsiini moodul, intensiivravimoodul, vahemoodul (laborikonteineri, diagnostikakonteineri ja triaažitelgiga), meditsiiniline hoiuruum, sterilisatsioonimoodul [...]

Eesti annetas koostöös Saksamaaga Ukrainale teise välihaigla2022-09-14T12:09:52+00:00

Eesti kaitsetööstusettevõttelt KrattWorks hangitakse õhutõrjesihtmärke

Eesti kaitsetööstusettevõttelt KrattWorks hangitakse õhutõrjesihtmärke Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu Eesti kaitsetööstusettevõttega KrattWorks, hankimaks kaitseväele õhusihtmärke. Lepingu eesmärgiks on tagada kaitseväe väljaõppeks vajalikke vahendeid, soetades õhutõrjekahurite ja rakettide mehitama sihtmärke koos lennutamise teenusega. Seitsme aasta pikkune leping sisaldab ka lennukõlbulike sihtmärkide taastamist. Sihtmärk-droonide või lendavate õhusihtmärkide soetamise eesmärgiks on toetada kaitseväe ja liitlaste üksuste väljaõpet õhusihtmärkide laskmisteks. Sihtmärkidel on autonoomne lennuvõimekus ning need on juhitavad maapealsest juhtseadmest ka väljaspool visuaalset nägemisulatust. Üldjuhul ostetakse igal aastal välja seitse lendavat sihtmärki. [...]

Eesti kaitsetööstusettevõttelt KrattWorks hangitakse õhutõrjesihtmärke2022-09-16T13:26:52+00:00

Alustatakse Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamist koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega

Alustatakse Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamist koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu osaühinguga Skepast&Puhkim Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamiseks koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega. Leping sisaldab planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamist ning harjutusvälja keskkonnakorralduskava koostamist. Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on Soodla harjutusväljale kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõiguse määramine, Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni ühenduskoridoride võimalike asukohtade ning Soodla harjutusväljast ida pool asuva põhja–lõuna suunalise tee asukoha määramine. RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari [...]

Alustatakse Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamist koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega2022-09-09T19:41:10+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis lepingu ladude ehituseks

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis lepingu ladude ehituseks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja Nordecon AS sõlmisid lepingu ladude ning seonduvate välisvõrkude projekteerimis- ja ehitustöödeks Harjumaal. Investeeringute kogumaksumus oli ilma käibemaksuta 17,7 miljonit eurot. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus arendab kaitseväe taristut eelkõige varustuse ladustust ja hoiustamist silmas pidades. „Meil on hea meel, et hanke parima pakkumuse teinud Nordecon AS-l on varasem suur kogemustepagas riigikaitseliste objektide ehitustega mitmetes kaitseväe linnakutes. Usume, et koostöö Nordeconiga on edukas ning saame kasutajale laod tähtaegselt üle anda,“ märkis RKIK [...]

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis lepingu ladude ehituseks2022-08-31T09:55:29+00:00

Riigikaitseks vajalike varade haldamise eest hakkab vastutama Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Riigikaitseks vajalike varade haldamise eest hakkab vastutama Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Alates 1. septembrist 2022 tegutseb Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) valitsusasutusena. RKIK hakkab lisaks kaitseministeeriumi valitsemisala riigihangete ja taristu arendustele korraldama ka asjade sundkasutuse ja riigikaitseülesannete andmisega seotud tegevusi. Muudatuse eesmärgiks on anda partneritele ja ettevõtjatele selgus, et riigikaitses vajamineva vara vastutajaks on RKIK. Muudatus on oluline seetõttu, et riigikaitseliste varade haldamine toimuks efektiivselt ja kiiresti, mille tõttu on kompetentsi koondumine ühtsesse valitsusasutusse hädavajalik. RKIK direktori Magnus-Valdemar Saare sõnul tuuakse Kaitseressursside [...]

Riigikaitseks vajalike varade haldamise eest hakkab vastutama Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2022-08-31T09:38:04+00:00

Jõhvis avati energiasäästlik tegevväelaste elamu

Jõhvis avati energiasäästlik tegevväelaste elamu Kaitseminister Hanno Pevkur avas reedel Jõhvis Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) spetsialistide kavandatud energiasäästliku tegevväelaste kasarmu. Kaitseminister Hanno Pevkur märkis, et hoone on olulisel kohal Eesti riigikaitse edendamisel. „Meie huvi on riigikaitselise jalajälje suurendamine Ida-Virumaal. Usun, et kaasaegsed elamistingimused muudavad Jõhvi kaitseväelastele veelgi atraktiivsemaks teenistuspaigaks ja annab ka kohalikele signaali, et riigi kohalolek piirkonnas on tugev,“ lausus Pevkur. Jõhvi kasarmu näol on tegemist järjekordse RKIKi tellitud hoonega, mis toodab endale ise elektrit. [...]

Jõhvis avati energiasäästlik tegevväelaste elamu2022-08-23T09:16:13+00:00

Eesti Kaitseväe õhuseireradarid läbivad olulised uuendused

Eesti Kaitseväe õhuseireradarid läbivad olulised uuendused Kaitseväe õhuseiredivisjoni õhuseireradaritele viiakse läbi tarkvaralised ja riistvaralised uuendused, mis võimaldavad panustada tänasest veelgi rohkem NATO ühtse õhupildi loomisesse. Radaritele on lisandumas NATO standarditele vastav võimekus, mis suudab automaatselt tuvastada NATO liikmesriikide kaitsejõudude õhukeid. Tänu läbi viidavatele uuendustele suudavad Kaitseväe õhuseireradarid tuvastada õhus objekte kaugemalt kui täna. „Radarite uuendamiseks viisid Eesti ja Soome riigid läbi ühishanke. Soome kaitsejõud kasutavad õhuseireks sarnaseid radarisüsteeme, mis hangiti samuti ühishankena juba 2009. aastal,“ kommenteeris RKIK side ja radari [...]

Eesti Kaitseväe õhuseireradarid läbivad olulised uuendused2022-07-18T08:44:04+00:00

Kaitseväe kasutatud laskemoonakastide enampakkumine

Kaitseväe kasutatud laskemoonakastide enampakkumine Soovime läbi ringmajandamise anda uue elu kaitseväes kasutatud laskemoonakastidele. Suuname enampakkumisele plekist, vineerist ja puidust laskemoonakastid. Hetkel kogume eelinformatsiooni ettevõtetest, kellel on kastide ostmise vastu huvi. Kastide kasutusvõimalused on lõputud alates tööriistade hoiustamisest kuni lillekastideni välja. Ootame huvitatuid ettevõtteid, kellel on jäätmekäitleja registreering ning kes on valmis kastidelt eemaldama või püsivalt katma tekstid ja märgised. Palun ettevõtetel, kes vastavad tingimustele, kirjutada ostuhuvist ning eeldatavast kogusest meiliaadressile [email protected] hiljemalt 25.07.2022. OLULINE! Kastide soetamise huvi korral tuleb arvestada nõuetega: [...]

Kaitseväe kasutatud laskemoonakastide enampakkumine2022-07-15T11:08:17+00:00

Kaitseväe keskpolügoonil alustatakse soomusmanööverlaskevälja ehituseks vajalikku raadamist

Kaitseväe keskpolügoonil alustatakse soomusmanööverlaskevälja ehituseks vajalikku raadamist Keskkonnaamet andis loa raadamistöödeks kaitseväe keskpolügoonil. Raadamistööd on planeeritud läbi viia kahe kuu jooksul ning raadatava ala maht on ligikaudu 350 hektarit. Raadamistööde eesmärgiks on valmistada ette maastikku soomusmanööverlaskevälja ehituseks, et parandada sõjalise väljaõppe võimalusi ning toetada liitlaste kohalolekut Eestis. Oluliseks arenguvajaduseks on luua tingimused soomustatud jalaväepataljoni lahinglaskmisteks koos toetusüksustega. „Keskpolügooni arendusprogramm näeb ette liikumiskoridoride rajamist lahingumasinate lahinglaskmisteks, mis tähendab liikumist koos laskmistega. Koridoridesse ja nende ümber luuakse laske- ja õppeväljad, et kasutades [...]

Kaitseväe keskpolügoonil alustatakse soomusmanööverlaskevälja ehituseks vajalikku raadamist2022-07-08T15:23:27+00:00