Jõhvi saab uue sõdurikodu.

✍️ Riigikaitse arengukava näeb ette, et ajateenistusse võetavate kutsealuste arv kasvab 2026. aastaks 4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ inimeseni, koos sellega kasvab ka kaitseväe hoonete maht. Jõhvi on planeeritud lisaks 🏠sõdurikodule ka varjualuste, laohoone, tegevväelaste kasarmu, toitlustuskompleksi laienduse, staabihoone ja auditooriumi ehitus. Sõdurikodus on ruumid ajateenijatele 🚶‍♂️vaba aja veetmiseks, 🥤 puhvet, 📰 raamatukogu ning eraldi kabinetid 👩‍💻 psühholoogile ja ⛪️ kaplanile. Vana kasarmu 🏗 lammutustööd algasid esmaspäeval. 📐 Projekteerimist ja 🧱 ehitustöid teostab AS EVIKO. Sõdurkodu maksumuseks kujunes riigihanke tulemusel 9️⃣8️⃣7️⃣ tuhat eurot.

Jõhvi saab uue sõdurikodu.2020-02-13T12:02:52+00:00

Kutsume ettevõtjaid osalema olmeelektroonika ja väikeinventari e-kataloogihankes (RHR viitenumber 218616)

Avatud hankemenetlusega riigihanke eesmärk on sõlmida võimalikult paljude pakkujatega raamlepingud olmeelektroonika ja väikeinventari toodete ostmiseks 4 aasta vältel. Raamlepingu täitmine toimub ajakohastatud elektroonilise kataloogi alusel e-kataloogi keskkonnas esitatavate tellimuste põhjal. Pakkujatel on raamlepingu kehtivuse ajal õigus muuta e-kataloogis pakutavaid tooteid, sh lisada uusi tooteid ja muuta toodete andmeid (hinda, tarneaega jms). Hankes osalemiseks tuleb sisestada pakkumuse koosseisus e-kataloogi vähemalt 4 toodet hangitavast tootevalikust. Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.03.2020 kell 11:00. Riigihanke alusdokumentidega saab tutvuda riigihangete registris.

Kutsume ettevõtjaid osalema olmeelektroonika ja väikeinventari e-kataloogihankes (RHR viitenumber 218616)2020-02-13T10:51:27+00:00

„Ehitiste lammutustööd Paldiskis“ viitenumber 219613

Kutsume töövõtjaid osalema riigihankel „Ehitiste lammutustööd Paldiskis“, viitenumber 219613. Riigihangete registris (www.riigihanked.riik.ee) avalikustatakse teade märtsi esimeses pooles. Ootame aktiivset osavõttu. Lisainfo Argo.Kass@kaitseinvesteeringud.ee

„Ehitiste lammutustööd Paldiskis“ viitenumber 2196132020-02-18T11:00:48+00:00

Täna avati Tapa kaitseväe linnakus 1. jalaväebrigaadi tagalahoone ja meditsiinikeskuse laiendus koos kopteriplatsiga.

Tagalahoone on Tapal paiknevate üksuste keskne logistikahoone, mis parandab hüppeliselt riidevarustuste ning lahingumaterjalide ladustamise ning väljastamise olukorda 1. jalaväebrigaadis. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ehitusbüroo juhi Mart Salusaare sõnul on on tagalakeskuse valmimist oodatud alates esimese hoone valmimisest Tapa linnakus.   Meditsiinikeskuse laiendus läheb Tapal paiknevate liitlasüksuste kasutusse. „Meditsiinikeskuse laienduse paiknemise asukoht valiti olemasoleva meditsiinikeskuse lähedusse, et võimekusi saaks jagada ja Eesti ning liitlaste üksuste koostöö oleks sujuvam. Kopteriplats parandab oluliselt kiire transpordi võimekust Tapa linnakus,“ sõnas Salusaar.   Tagalahoone netopind on [...]

Täna avati Tapa kaitseväe linnakus 1. jalaväebrigaadi tagalahoone ja meditsiinikeskuse laiendus koos kopteriplatsiga.2020-02-05T14:25:32+00:00

Eesti kaitsevägi saab uued kuulivestid

Eesti kaitsevägi saab uued kuulivestid   Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas täna välja 30 miljoni eurose maksumusega rahvusvahelise hanke ballistilise kaitsega taktikalise kandesüsteemi hankimiseks.   „Tegemist on kolm ühes süsteemiga: kuulivest, killuvest ja taktikaline vest. Uus süsteem pakub ballistilist kaitset ja asendab tulevikus rakmed ning taktikalise vesti. Kaasaegne  sõjapidamine nõuab kõrget mobiilsust, seega pakkumiste hindamisel eelistame kergemaid lahendusi. Eesmärk on aasta lõpuks kätte saada esimesed tellimused nii ballistika kui vestide osas, kuid see sõltub menetluse käigust,“ sõnas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse sõduri [...]

Eesti kaitsevägi saab uued kuulivestid2020-02-03T21:55:31+00:00

Kuivtoidupakkide soetamise hanke teabepäev 11.02.2020

Lugupeetud huvitatud isik, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on ette valmistamas riigihanget kuivtoidupakkide soetamiseks.  Seoses sellega kutsume huvitatud isikuid teabepäevale, mis toimub 11.02.2020 kell 10.00 (Järve 34a, Tallinn). Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget (sh strateegia ja tehnilist kirjeldust) ning anda huvitatud isikutele võimalus küsida selgitavaid küsimusi. Teabepäevast osavõtjatel palume registreerida ennast e-posti aadressil: kaia-liisa.kadai@kaitseinvesteeringud.ee hiljemalt 10.02.2020 kella 15.00-ks. Osalemissoovis palume ära märkida osaleva ettevõtte ärinimi, osaleja nimi, isikukood ja kontaktandmed (e-posti, telefon). Aktiivset osavõttu oodates!   Kaia-Liisa Kadai Kategooriajuht Riigi Kaitseinvesteeringute [...]

Kuivtoidupakkide soetamise hanke teabepäev 11.02.20202020-01-31T09:31:18+00:00

Kutsume projekteerijaid osalema riigihankel “Paldiski jalakäijate tunneli projekteerimistööde teostamine”

Kutsume projekteerijaid osalema riigihankel „Paldiski jalakäijate tunneli projekteerimistööde teostamine“. Riigihangete registrist (www.riigihanked.riik.ee) leiate hanke veebruaris 2020, hanke viitenumber on 218502. Ootame aktiivset osavõttu. Lisainfo: argo.kass@kaitseinvesteeringud.ee  

Kutsume projekteerijaid osalema riigihankel “Paldiski jalakäijate tunneli projekteerimistööde teostamine”2020-01-17T16:42:05+00:00

Eesti ja USA alustasid küberkaitsealast koostööd ohuteabe vahetamiseks .

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja Cybernetica AS sõlmisid raamlepingu, mille eesmärgiks on automatiseeritud küberkaitse ohuteabe vahetamise süsteemi käivitamine USA õhujõudude ja Eesti kaitseväe vahel ning tarkvarasüsteemi loomine kahe riigi kaitsevägede vaheliseks ohuteabe vahetuseks. „Eesmärgiks on  luua USA õhujõudude ja Eesti kaitseväe vaheline automatiseeritud ohuteabe süsteem, mis vastab kahe riigi kaitsevägede spetsiifikale ning  tugevdab oluliselt osapoolte küberkaitsealast võimekust. Regulaarne ohuteabe vahetamine eri osapoolte vahel on tänapäeva üks peamisi küberkaitse võimekuse aluseid“, märkis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor Kusti Salm. Cybernetica juhatuse esimehe Oliver [...]

Eesti ja USA alustasid küberkaitsealast koostööd ohuteabe vahetamiseks .2020-01-14T22:56:52+00:00

Kutsume kõiki ehitusettevõtteid osalema riigihankel „Tapa tegevväelaste kasarmu projekteerimine ja ehitus“

Kutsume kõiki ehitusettevõtteid osalema riigihankel „Tapa tegevväelaste kasarmu projekteerimine ja ehitus“. Riigihangete registrist (www.riigihanked.riik.ee) leiate hanke ajavahemikus 13.-24. jaanuar 2020, hanke viitenumber on 216364. Ootame aktiivset osavõttu. Lisainfo: toomas.laumets@kaitseinvesteeringud.ee  

Kutsume kõiki ehitusettevõtteid osalema riigihankel „Tapa tegevväelaste kasarmu projekteerimine ja ehitus“2020-01-10T10:48:41+00:00