Nurmsi õppevälja mehitamata lennuvahendite väljaõppekeskuse ehitab Järvamaa ettevõte

Nurmsi õppevälja mehitamata lennuvahendite väljaõppekeskuse ehitab Järvamaa ettevõte Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) ja ehitusettevõtja AS Paide MEK sõlmisid projekteerimis-ehitustööde lepingu Nurmsi õppeväljale mehitamata lennuvahendite ehk UAV-de väljaõppekeskuse rajamiseks. Keskus alustab tööd aasta pärast. Valmiv väljaõppekeskus Koigi lennuvälja territooriumil hakkab toetama Kaitseliidu Järva maleva, kaitseväe ja liitlasüksuste tegevusi õppeväljal. „Rajatav UAV väljaõppekeskus mitmekesistab nii Kaitseliidu kui ka Kaitseväe üksuste väljaõppe võimalusi ja lahendusi ning võimaldab teha antud valdkonnas liitlastega koostööd ja arendustegevusi,“ ütles Nurmsi õppevälja haldava Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant [...]

Nurmsi õppevälja mehitamata lennuvahendite väljaõppekeskuse ehitab Järvamaa ettevõte2023-11-28T11:15:29+00:00

Ämari linnakusse rajatakse uued kasarmud ja hooldus-õppegaraažid

Ämari linnakusse rajatakse uued kasarmud ja hooldus-õppegaraažid Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis projekteerimis- ja ehituslepingud aktsiaseltsiga Merko Ehitus Eesti ning osaühinguga Ehitus5ECO, et luua Ämari linnakusse ajateenijate, tegevväelaste ja liitlaste majutus- ja õppevõimaluste laiendamiseks täiendav taristu. „Järgmise nelja aasta jooksul on plaanis lääne piirkonda investeerida ligikaudu 200 miljonit eurot. Aastatel 2024-2025 on sealne fookus Ämari sõjaväelinnakul, et luua kaitseväelastele paremad tingimused nii töö- ja õppevõimalusteks kui ka Eesti kaitsmiseks sõjaolukorras. Lisaks plaanime remontida lennuraja, rajada ladustusala, lennukite varjualused, toitlustuskompleksi, tehnikahalli [...]

Ämari linnakusse rajatakse uued kasarmud ja hooldus-õppegaraažid2023-11-01T10:45:23+00:00

Kaitseeksperdid selgitavad Võrus Nursipalu harjutusvälja vajalikkust

Kaitseeksperdid selgitavad Võrus Nursipalu harjutusvälja vajalikkust Võru Gümnaasiumis toimuval Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avalikul istungil hakatakse tutvustama eelnõule esitatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada Eesti kaitsevõimet ning luua sobivad väljaõppetingimused Kagu-Eestis paiknevatele Eesti ja liitlasüksustele. „Nursipalu harjutusvälja laiendamine on oluline osa Eesti kaitsevõime suurendamisest, mis on Venemaa sõjaka käitumise tõttu hädavajalik. Selline mahukas ja paljusid inimesi puudutav ettevõtmine on ülikeeruline, kuid meil on kohustus tagada ka Lõuna-Eesti kaitstus. Oleme Võrumaa inimestele riigikaitsesse panustamise eest väga tänulikud,“ ütles kaitseminister Hanno [...]

Kaitseeksperdid selgitavad Võrus Nursipalu harjutusvälja vajalikkust2023-10-06T17:32:12+00:00

Eesti sõlmis mahuka lepingu militaarsõidukite soetamiseks Eesti ja Läti jõustruktuuridele

Eesti sõlmis mahuka lepingu militaarsõidukite soetamiseks Eesti ja Läti jõustruktuuridele Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis Scania, Veho ja Volvoga mahuka lepingu militaarsõidukite soetamiseks, et varustada Eesti ja Läti jõustruktuure erinevat tüüpi sõidukitega järgmise seitsme aasta jooksul. Raamlepingu kogumaksumus on ligikaudu 693 miljonit eurot. “Varasemalt on kaitseväge varustatud liitlaste kasutatud tehnikaga, kuid tulenevalt teravnenud julgeolekuolukorrast on need võimalused Euroopas ammendunud. Nüüd esimest korda ajaloo jooksul on meil võimalus tellida Eesti kaitseväele täpselt nende vajadustest lähtuvaid uusi sõidukeid,“ ütles RKIKi sõidukite, tehnika [...]

Eesti sõlmis mahuka lepingu militaarsõidukite soetamiseks Eesti ja Läti jõustruktuuridele2023-10-15T11:09:14+00:00

Augustitorm kahjustas oluliselt ka metsasid Nursipalu harjutusväljal

Augustitorm kahjustas oluliselt ka metsasid Nursipalu harjutusväljal Augustikuu lõpus Lõuna-Eestit tabanud torm räsis tõsiselt ka Nursipalu harjutusvälja plaanitava laienduse metsi ala loodenurgas. 29. septembri seisuga on hinnanguliselt otseselt kahjustada saanud ligikaudu 250 hektarit, valdavalt on tegemist tuulemurruga. Umbes pool sellest alast, kus tormituul puid maha murdis, jääb planeeritavasse nn puhvertsooni, mis on kavas harjutusvälja laiendamisel luua välispiiri ja laskeväljade vahele. Planeeritav laiendusala asub kaitseministeeriumi valitsemisala maadel, kus metsamajandajaks on riigimetsa majandamise keskus. Kahjude hindamine veel käib, kuid paralleelselt kavandab RMK [...]

Augustitorm kahjustas oluliselt ka metsasid Nursipalu harjutusväljal2023-10-02T11:49:42+00:00

Laskemoonajääkide utiliseerimise hanke-eelne infopäev

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hanke-eelset infopäeva laskemoonajääkide utiliseerimiseks. Kutsume huvitatud isikuid 17.10.2023 kell 11.00-13.00 toimuvale infopäevale, mis toimub aadressil Järve 34a, Tallinn. Infopäeva eesmärk on arutada koos huvitatud osapooltega kavandatava riigihanke võimalikke kitsaskohti ning võimalikke lahendusi selliselt, et hanketegevust oleks võimalik alustada juba sellel aastal. Infopäevast osavõtjatel palume registreerida ennast e-posti aadressil [email protected] hiljemalt 10.10.2023 koos rekvisiitidega (osaleva ettevõtte ärinimi, osaleja nimi, isikukood ja kontaktandmed (e-post, telefon)). Palume infopäevale kohale tulla 10 minutit varem.  Kahe aasta eest tehtud jäätmemahtude prognoos kaitseväes Tekke koht [...]

Laskemoonajääkide utiliseerimise hanke-eelne infopäev2023-09-30T10:14:21+00:00

Liitlaste uus vastuvõtuala Võrus sai nurgakivi

Liitlaste uus vastuvõtuala Võrus sai nurgakivi Riigi kaitseinvesteeringute kskus (RKIK) asetas täna koos kaitseväe ja Mapri Ehituse esindajatega nurgakivi uuele liitlaste vastuvõtualale Võrus, mis võimaldab järgmise aasta alguses paigutada 2. jalaväebrigaadi juurde täiendavaid liitlasüksuseid. Tegemist on ühe osaga järgnevate aastate investeeringutest liitlaste vastuvõtuks. „Meie julgeolekut tagavad peale meie enda kaitsevõime ka meie NATO liitlased, mille tõttu oleme lähiaastatel investeerimas liitlastega seotud taristusse 362 miljonit eurot. Meie eesmärk on tagada parimad võimalikud tingimused, et liitlased saaksid koos meiega Eesti kaitsmist harjutada [...]

Liitlaste uus vastuvõtuala Võrus sai nurgakivi2023-09-30T17:06:39+00:00

Riik sõlmis mahuka lepingu Ämari linnaku ladustusala rajamiseks

Riik sõlmis mahuka lepingu Ämari linnaku ladustusala rajamiseks Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) ja Nordecon AS sõlmisid lepingu kaitseväe Ämari linnaku ladustusala projekteerimiseks- ja ehituseks. Lepingu maksumus on ligikaudu 4,9 miljonit eurot koos käibemaksuga ning tööd valmivad 2025. aasta kevadel. RKIK arendab kaitseväe taristut eelkõige varustuse ladustust ja hoiustamist silmas pidades. „Ämari sõjaväelinnak on üks kiiremini arenevaid linnakuid Eestis, kus järgnevate aastate investeeringute maht on ligikaudu 130 miljonit eurot ning plaanis on remontida lennurada, rajada uusi kasarmuid, söökla kui ka mitmeid [...]

Riik sõlmis mahuka lepingu Ämari linnaku ladustusala rajamiseks2023-09-27T08:58:17+00:00

Riik pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega kuni 25. septembrini. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada Eesti kaitsevõimet ning luua sobivad väljaõppetingimused Kagu-Eestis paiknevatele Eesti ja liitlasüksustele. „Avaliku väljapaneku jooksul oleme seni saanud häid ning sisukaid ettepanekuid planeeringu kohta ning selle eest oleme kohalikele inimestele riigikaitsesse panustamise eest väga tänulikud. Kuna me peame kohaliku kogukonna arvamust oluliseks, siis otsustasime pikendada eelnõule arvamuste esitamise aega veel nädala võrra,“ ütles RKIKi peadirektor Magnus-Valdemar Saar. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõuga on [...]

Riik pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega2023-09-18T12:04:14+00:00

Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks avatud menetluse algatamine

Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks avatud menetluse algatamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) teavitab relvaseaduse (RelvS) § 85 lõike 3³ ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 47 lõigete 2 ja 3 kohaselt Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks planeerimisseadust kohaldamata avatud menetluse algatamisest. Vabariigi Valitsuse korralduse „Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ eelnõu koos seletuskirjaga avalik väljapanek toimub 29.08-12.09.2023. Kaitseväe Nursipalu harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 14.02.2008 korraldusega nr 79 „KaitseväeNursipalu harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine“. Tulenevalt muutunud julgeolekuolukorrast on vajalik Nursipalu harjutusvälja laiendada. [...]

Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks avatud menetluse algatamine2023-08-29T11:19:11+00:00