Filtrid seadmetele, sõidukitele ja generaatoritele

Kuulutasime riigihanke soetamaks Kaitseväe sõidukitele, soomukitele, tankidele, seadmetele ja generaatoritele filtreid. Hanke number on 230235 Hange leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2627192/general-info              

Filtrid seadmetele, sõidukitele ja generaatoritele2021-01-06T10:41:37+00:00

Joogiveeautomaatide rent

Hanke eesmärgiks on Eesti Kaitseväe (sh alates 01.01.2021 loodava asutuse Sihtasutus CR14) ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse varustamine joogiveeautomaatidega 48 kuulise perioodi jooksul. Hange hõlmab peamiselt pudeliveeautomaatide rentimist koos pudelivee ostmisega. Hankijal on lepingu alusel õigus tellida ka muid samaliigilisi teenuseid ja kaupasid, mis on hanke eesmärgiga seotud. Hankija sõlmib raamlepingu ühe kuni kolme eduka pakkujaga. Hanke number on: 230611 Hange leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2664532/general-info          

Joogiveeautomaatide rent2021-01-06T10:33:39+00:00

Tagasivaade aastale 2020

Kaitseinvesteeringute tulemusena investeerisime Eesti majandusse tagasi üle 180 miljoni euro. Lisasime oma tarneahelasse terve rea Eesti väike-ettevõtteid ning viisime läbi ühishanked Läti ja Hollandiga, mille tulemusena õnnestus Eesti kaitsetööstuse toodangut eksportida. Olulisemad arengud toimusid relvastuse valdkonnas. Jätkasime investeeringuid laskemoonavarude suurendamisse. Kokku soetasime 2020. aastal 60 miljonit euro eest suurekaliibrilist laskemoona ning õhutõrjerakette, võtsime kasutusele uued automaadid Rahe R20 ning liikursuurtükid K9. Jätkasime taristuinvesteeringuid 1. jalaväebrigaadi taristusse nii Tapal kui Jõhvis. Lõviosa ligi 50 miljoni euro suurusest investeeringust läks logistika, sõidukite [...]

Tagasivaade aastale 20202020-12-31T17:55:00+00:00

Turu-uuring: Kaitseväele kuni 300 uue sõiduki ostmiseks

Turu-uuring 2021. aastal on plaanis läbi viia riigihange soetamaks Kaitseväele kuni 300 uut sõidukit seitsme aastase perioodi jooksul. Turu-uuringu peamine eesmärgik on teada saada, milline on saadaval olevate sõidukite valik ning, kas meie potentsiaalsed lepingupartnerid on huvitatud hankeprotsessil osalema. Sõidukeid soetatakse võimelünkade täitmiseks, mis on tekkinud sõidukipargi vananemise ning kasutatud sõidukite mittepiisavas mahus turul saadavuse tõttu. Uuringus osalemiseks kirjuta toomas.kalda@kaitseinvesteeringud.ee. Registreerimistähtaeg turu-uuringus osalemiseks on 14. jaanuar 2021.      

Turu-uuring: Kaitseväele kuni 300 uue sõiduki ostmiseks2021-01-04T16:25:56+00:00

Ämari lennubaasis avastati kaevetööde käigus väärtuslikud arheoloogilised leiud

Ämari lennubaasi piirdeaia ehituse käigus avastati muinasaegne pronksist kuljus ja 14. sajandil vermitud münt. Arheoloogilisi töid finantseerib Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, hinnanguline maksumus avastatud leidude põhjal on ca 18 000 eurot koos käibemaksuga, lisaleidude puhul kujuneb lõppsumma suuremaks. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis Ämari lennubaasi piirdeaia ehitustöödeks lepingu selle aasta septembris. Piirdeaia ehitustöödega kaasajastatakse lennubaasi põhjapoolne perimeeter, et tagada territooriumi turvalisus. Seoses arheoloogiliste leidudega on vajalik teostada täiendavaid uuringuid ca 100-150 m2 suurusel alal, tööde algus on planeeritud 2021 aasta aprillikuusse. „Meie [...]

Ämari lennubaasis avastati kaevetööde käigus väärtuslikud arheoloogilised leiud2020-12-30T21:07:44+00:00

Turu-uuring: Eritööde sõiduk Kaitseväe pioneeridele

Turu-uuring Plaanime läbi viia riigihanke, leidmaks partnerit, kes ehitaks 5T kandevõimega MAN veoauto baasile Kaitseväe pioneeridele sobiliku eritöövahendi. Turu-uuringu peamiseks eesmärgiks on teada saada, kas meie potentsiaalsed lepingupartnerid on huvitatud hankeprotsessil osalema ja milline on turu situatsioon soovitud teenuse hankimiseks. Samuti soovime turu-uuringu käigus tugineda oma partnerite kogemustepagasile ja professionaalsusele ning anda võimalus partneritel leida meie tehnilise kirjelduse projektis ebaloogilisusi ning kohti, mida peaks kindlasti täpsustama. Materjalidega tutvumiseks kirjuta toomas.kalda@kaitseinvesteeringud.ee. Turu-uuringu küsimustele vastamise tähtaeg on 14. jaanuar 2021.    

Turu-uuring: Eritööde sõiduk Kaitseväe pioneeridele2020-12-24T12:24:25+00:00

Eesti Kaitsetööstuse Liidu “Aasta teo” tunnustus

EKTL "Aasta teo" tunnustuse pälvisid koos meiega neli Eesti ettevõtet – Milrem Robotics, Cybernetica, GT Cyber Technologies, DefSecIntel Solutions, kelle projektid said esmakordselt Euroopa Liidult kaitsealase teadus- ja arendustegevuseks toetust üle 10 miljoni euro, tõstes seeläbi Eesti kaitsetööstuse konkurentsivõimet ning Euroopa kaitsevõimet tervikuna. RKIK direktor Kusti Salm: „Fakt, et Eesti juhtimisel valmistati ette ning rakendati ellu Euroopa ülene mehitamata maismaasüsteemide arendusprogramm on vaieldamatult kõige suurem asi, millega Eesti kaitsetööstus on kunagi hakkama saanud." Euroopa Liit investeeris kaitsealasesse teadus- ja arendustegevusse [...]

Eesti Kaitsetööstuse Liidu “Aasta teo” tunnustus2020-12-16T19:11:13+00:00

Eesti alustab Euroopa ühtse mehitamata maismaasüsteemi arendust

Eesti ettevõte Milrem Robotics ja Euroopa Komisjon allkirjastasid lepingu, mille alusel asub Eesti riik juhtima seitsme Euroopa Liidu liikmesriigiga 32,6 miljoni euro suurust iMUGS (Integrated Modular Unmanned Ground System) projekti, mille eesmärgiks on arendada välja Euroopa mehitamata maismaasüsteemi standardlahendus. „Eesti jaoks on seda projekti juhtida suur au, ent samas lasub riigil ka suur vastutus, kuna tegemist on erakordse ja enneolematult suuremahulise projektiga. Meie eesmärgiks on lisaks antud projekti edukale elluviimisele tuleviku kasvulava loomine edasistele arendusprojektidele,“ ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse iMUGS [...]

Eesti alustab Euroopa ühtse mehitamata maismaasüsteemi arendust2020-12-16T13:55:00+00:00

Täna avati Muhus Baltimaade esimene kaitsevaldkonna päikesepark

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tellimusel valmis Baltimaade esimene kaitsevaldkonna päikeseelektrijaam, mille kogutoodangu tarbib ära Muhu radarijaam. Päikesepark vähendab süsinikdioksiidi heitmeid 63 tonni aastas võrrelduna vaid põlevkivist toodetud elektriga ning jaama eeldatava eluea kohta ehk aastaks 2050 on heitmevaba lahendus säästnud Eesti riigile ligi 200 000 eurot ja suurendanud selle võrra meie riigi kaitsevõimet. „Oleme ehitanud lahenduse, mis võimaldab kogu päikeseelektrijaama toodangu tarbida ära radarijaamas kohapeal, mis ühtlasi vähendab võrguelektri tarbimist ja võrgutasusid. Mis omakorda annab meile võimaluse vabanenud vahendite arvelt panustada [...]

Täna avati Muhus Baltimaade esimene kaitsevaldkonna päikesepark2020-12-16T18:44:13+00:00

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace kahepäevasel visiidil Eestis

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace viibis kahepäevasel visiidil Eestis, mille käigus kohtus ta kaitseminister Jüri Luigega. Koos külastati Tapal teenivaid Eesti ja Briti sõdureid ning ühtlasi tutvuti Eesti uhkeima sõjaväelinnakuga. Taristuinvesteeringutest andis ülevaate Kaitseinvesteeringute keskuse direktor Kusti Salm. Meie keskuse juhtimisel on aastatel 2017-2020 Tapa sõjaväelinnakusse ehitatud erinevaid hooneid ja rajatisi kokku 75 miljoni euro eest (95 000 m²). Rajatud on Baltimaade suurim sööklakompleks, 6 standardkasarmut, tagalahoone, meditsiinikeskuse laiendus, NATO komplekteerimisala, mis koosneb 12 universaalhallist ja telkimisalast, lisaks spordihallid,13 uut hooldus-õppehalli, [...]

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace kahepäevasel visiidil Eestis2020-12-16T12:50:46+00:00