Vabariigi Valitsus kehtestas kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu

Vabariigi Valitsus kehtestas kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu Vabariigi Valitsus kehtestas 16. juunil 2022 korraldusega nr 173 Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu ning andis nõusoleku Natura erandi kohaldamiseks. Eriplaneeringu rakendamine parandab oluliselt sõjalise väljaõppe võimalusi, eelkõige soomusmanöövervõimekust ning toetab liitlaste kohalolekut Eestis. „Kaitseväe keskpolügoon on Kaitseväe suurim harjutusväli, mille planeeringut on vaja uuendada, et võimaldada üksustele ajakohaseid ning kaitseväe võimearendustele vastavaid väljaõppevõimalusi. Viimaste aastate jooksul toimunud võimearendustega ning liitlaste panusega Eesti julgeolekusse on suurenenud vajadus väljaõpperajatiste järele, mida olemasolevad harjutusväljad ei paku. Uute harjutusvõimaluste loomine on oluline [...]

Vabariigi Valitsus kehtestas kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu2022-07-01T18:33:23+00:00

Tähelepanu, matkajad, seenelised ja marjulised!

Tähelepanu, matkajad, seenelised ja marjulised! Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tuletab harjutusväljadel marjul ja seenel käivatele inimestele meelde, et turvalisuse huvides tuleb järgida väljaõppealadel kehtivaid ohutusnõudeid ning liikumispiiranguid. Kaitsevägi ja Kaitseliit viivad harjutusväljadel väljaõpet läbi aastaringselt. Ka suvel ja sügisel, mil inimesed lähevad rohkem metsa seeni, marju korjama või matkama, loodusesse vaba aega veetma, võivad samal ajal kehtida harjutusväljadel väljaõppetegevusest tingitud liikumispiirangud. Kui väljaõpet ei toimu, on harjutusväljadel liikumine lubatud. Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist harjutusväljadele väljaõppe toimumise ajal, on harjutusalade piirid tähistatud [...]

Tähelepanu, matkajad, seenelised ja marjulised!2022-07-01T11:26:21+00:00

FOTOD: Selgus Ämari lennubaasi kunstikonkursi võitja

FOTOD: Selgus Ämari lennubaasi kunstikonkursi võitja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas välja Ämari lennubaasi kunstikonkursi võitja, milleks osutus kunstnike Margus Tammiku ja Eva Unti (Unt ja Tammik OÜ) fototaies nimega „Mach“. Konkursi eesmärgiks oli leida sobivaim kunstiteos Ämari lennubaasi selle aasta märtsis valminud sõdurikodusse. „Võidutöö peegeldab kõnekalt kombinatsiooni õhusõidukite transformatsioonist minevikust tänapäeva ning selle tausta tonaalsus ning presenteeritud värvigamma ühendab tervikuna nii Eesti kaitseväe kui ka meie liitlased,“ ütles Õhuväe logistikaosakonna ja kunstikonkursi žürii liige kol-ltn Katrin Tõugjas. Hoone [...]

FOTOD: Selgus Ämari lennubaasi kunstikonkursi võitja2022-06-30T10:18:55+00:00

Algab konkurss Raadi ja Taara linnakute kunstiteoste leidmiseks

Algab konkurss Raadi ja Taara linnakute kunstiteoste leidmiseks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja kaheosalise konkursi, et leida kunstiteosed tänavu märtsis valminud kaitseväe Tartu Raadi (osa I) ja Võru Taara (osa II) linnakute universaalhallidesse, mis on mõeldud kaitseväelastele ja teenistujatele universaalseks kasutamiseks ning mis annavad võimaluse tegeleda spordiga. Otsitav kunstiline ideelahendus võiks lähtuda nii hoonete välis- kui ka sisearhitektuursest lahendusest, et sobituda antud ruumilisse keskkonda nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Konkursi I osas kavandatakse kunstiteos Raadi linnaku [...]

Algab konkurss Raadi ja Taara linnakute kunstiteoste leidmiseks2022-06-28T15:03:20+00:00

Soodla harjutusvälja eriplaneeringu konsultatsiooniteenuse hankimine

Soodla harjutusvälja eriplaneeringu konsultatsiooniteenuse hankimine Kuulutasime välja hanke leidmaks konsultatsiooniteenuse pakkujat Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamiseks koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega, mis sisaldab planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamist ning harjutusvälja keskkonnakorralduskava koostamiseks.         Hanke nimetus: Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamine koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega ning Soodla harjutusvälja keskkonnakorralduskava koostamine Hanke RHR nr: 249952 Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.07 kl 10:00 Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on Soodla harjutusväljale kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõiguse määramine, Soodla [...]

Soodla harjutusvälja eriplaneeringu konsultatsiooniteenuse hankimine2022-06-28T13:28:51+00:00

FOTOD: kaitseväe pioneeridele valmisid erivarustusega veokid

FOTOD: kaitseväe pioneeridele valmisid erivarustusega veokid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) tellimusel valmisid spetsiaalselt 2. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni vajadustele vastavad erilahendustega veokid, teisisõnu pioneeri eritööde süsteemid (PETS). Kahele 7-tonnise kandevõimega MAN-i 6x6 veokile ehitati spetsiaalselt kaitseväe vajadustele vastav kraanasüsteem ja kompressorlahendus ning elektritootmisvõimekus. Kogu selle süsteemi abil on pioneeridel võimalus hea maastikuläbivusega sõidukitega liikuda ükskõik kuhu ja teostada seal suruõhu ja elektriga töötavate tööriistadega vajalikke töid. Näiteks uuristada pinnasesse lõhkamise jaoks vajalikke auke või vajadusel töötada kõrgustes. RKIKi sõidukite kategooriajuhi Toomas Kalda [...]

FOTOD: kaitseväe pioneeridele valmisid erivarustusega veokid2022-06-22T14:55:58+00:00

Harjutusväljadega omavalitsused saavad elukeskkonna parandamiseks toetust

Harjutusväljadega omavalitsused saavad elukeskkonna parandamiseks toetust Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) maksis Kaitseministeeriumi ja üheksa harjutusväljaga omavalitsuse vahel sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe alusel harjutusväljade mõjupiirkonna omavalitsustele iga-aastast tegevustoetust ligi 300 000 eurot. RKIK taristuprojektide koostöö koordinaator Kaupo Kaasiku sõnul on toetuse üks olulisemaid eesmärke kohalike omavalitsustega tihe koostöö riigikaitseliste väljaõppealade arendamisega seotud tegevuste teostamisel, võttes seejuures arvesse ümbritsevat elukeskkonda ning tagades seeläbi kaitseväelastele oluline võimekus väljaõppeks. „Mida paremad on kaitseväelaste võimalused koos liitlastega erinevates Eesti piirkondades ja maastikel korraldada väljaõpet, seda paremini oleme [...]

Harjutusväljadega omavalitsused saavad elukeskkonna parandamiseks toetust2022-06-08T15:36:47+00:00

Sõda Ukrainas: milline on selle mõju Eesti mereväe ja õhuväe varustatusele?

Sõda Ukrainas: milline on selle mõju Eesti mereväe ja õhuväe varustatusele? Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on saanud tänu pikka aega väldanud koroonapandeemiale õhu- ja mereväe varustamisel hindamatu kogemuse, mis ühtlasi on aidanud valmistuda ette ka Ukraina sõja mõjudega toimetulekuks. Varuosade tarneprobleemidest aga suure tõenäosusega kõigele vaatamata pääsu pole. RKIKi õhu- ja mereväe kategooriajuht Heiki Ivask märgib, et praegu on selles valdkonnas veel mõjumas koroonapandeemiast tingitud tarnetakistused, mille maandamiseks on juba pikemat aega põhilised kulumaterjalid ja varuosad ette tellitud. „See on [...]

Sõda Ukrainas: milline on selle mõju Eesti mereväe ja õhuväe varustatusele?2022-06-07T11:51:45+00:00

Ämari lennujuhtimiskeskuse süsteemid läbisid kapitaalse uuenduse

Ämari lennujuhtimiskeskuse süsteemid läbisid kapitaalse uuenduse Kaitseväe Ämari lennubaasi juhtimiskeskuses viidi äsja läbi nii riist- kui tarkvarauuendus, mis muu hulgas integreerib need varasemaga võrreldes märksa enam tavalennunduses kasutatavate süsteemidega. Täpsemalt puudutas uuendus lennuvälja juhtimissüsteemi DIFLIS ja selle konsooli INFOMAX. Mindi üle 64-bitist tarkvara toetavale riistavale, millega parandati oluliselt kasutajamugavust. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse side ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaare sõnul tõstab MLU (midlife upgrade) oluliselt süsteemi efektiivsust ning suurendab veelgi tsiviil- ja militaarsüsteemide vahelist koostööd. „Lennuliiklusteeninduse AS, mis vastutab Eesti õhuruumis [...]

Ämari lennujuhtimiskeskuse süsteemid läbisid kapitaalse uuenduse2022-05-20T18:12:27+00:00

Käivitus proteeside ja abivahendite hange

Käivitus proteeside ja abivahendite hange Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja riigihanke „Proteesid ja abivahendid“, mille tulemusel hüvitatakse sõlmitavate lepingute alusel proteeside ja abivahendite soetamine eelkõige teenistusülesannete täitmisel vigastada saanud kaitseväe tegevväelastele ja teenistusest vabastatutele. Hanke eeldatav maksumus on 2,8 miljonit eurot käibemaksuta, mis jaguneb kolme hanke osa vahel: proteesid, ortoosid ja ortopeedilised tallatoed ning teised abivahendid. RKIKi elutoetuse kategooriajuhi Maia Prunti sõnul on hanke eesmärgiks katta võimalikult suur vajaminevate toodete ja abivahendite skaala ning tagada seeläbi vigastatutele [...]

Käivitus proteeside ja abivahendite hange2022-05-20T13:22:49+00:00