Kutsume osalema dokumendihaldustarkvara turu-uuringus

Turu-uuringu eesmärk on leida koostööpartnerid, kelle abil luua kaitseministeeriumi valitsemisala asutusi hõlmav uus ja ühtne elektrooniline dokumendihaldussüsteem (DHS) ning seejärel läbi viia vastav riigihange, kus soovime hankida tööprotsesse teotava ja tervikliku dokumendihalduse tarkvara. Uus dokumendihaldussüsteem on mõeldud Kaitseministeeriumile, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele, Kaitseressursside Ametile, Kaitseliidule (sh malevad) ja Kaitseväele. Oleme ette valmistanud dokumendi „UUE DHSi nõuded“, mille osas sooviksime just teie tagasisidet. Dokumendihaldussüsteemi tehniliste tingimuste väljastamiseks palume pöörduda Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse side- ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaar´e poole meiliaadressil: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee   (tel [...]

Kutsume osalema dokumendihaldustarkvara turu-uuringus2020-06-01T13:57:27+00:00

Riigihange kontorimööbli ja väikeinventari ostmiseks.

Riigihanke (viitenumber: 222741) eesmärgiks on 48 kuu jooksul varustada Kaitseministeeriumi valitsemisala asutusi erineva kontorimööbli, töötoolide, pehme mööbli ja väikeinventariga. Pakkumuse esitamise tähtaeg läbi riigihangete registri: 30.06.2020 kell 12:00. Hange on jaotatud neljaks osaks: I osa kontorimööbel, II osa töötoolid, III osa pehme mööbel, IV osa väikeinventar. Lisainfo: olme ja personalitoetuse kategooriajuht Heilika Reinvart´ilt +372 5860 5971 heilika.reinvart@kaitseinvesteeringud.ee

Riigihange kontorimööbli ja väikeinventari ostmiseks.2020-06-01T13:35:58+00:00

Kutsume IKT moodulite riigihanke teabepäevale

Oleme ettevalmistamas riigihanget „IKT moodulite hankimiseks“ ning kutsume huvitatud isikuid 04.06.2020 kell 12.00 teabepäevale, mis toimub Küberjulgeoleku väljaõppekeskuse CR14 hoones aadressil Rävala 14 (Tallinn). Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget (sh tehnilist kirjeldust, kvalifitseerimistingimusi ja vastavustingimusi), vastata küsimustele ja vajadusel täiendada tehnilist kirjeldust. Kavandatav riigihange on kahe osaline: OSA 1 - Kommertsriistvaral (COTS) baseeruvad lahendused, suurusjärguga 100 üheaegset kasutajat mooduli komplekti kohta. OSA 2 – Militaarotstarbel toodetud riistvaral  baseeruvad lahendused, suurusjärguga 20 üheaegselt kasutajat mooduli komplekti kohta. Registreerumine teabepäevale: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee  [...]

Kutsume IKT moodulite riigihanke teabepäevale2020-05-26T09:15:11+00:00

Maksime tegevustoetusi sellel aastal välja summas 292394 EUR

Vastavalt Kaitseministeeriumi ja üheksa harjutusväljaga omavalitsuse vahel 18.09.2019 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppele maksime selleaastased tegevustoetused välja summas 292394 EUR. Toetuse eesmärk on kompenseerida omavalitsuste mõjupiirkonnas harjutusvälja kasutamisest tekkivat kõrvalmõju. Toetussumma suurus sõltub harjutusvälja pindalast antud omavalitsuse territooriumil. Maastikul läbiviidavad väljaõpped on kaitsevõime seisukohast üliolulised ja aitavad tagada vajalikku esmast valmisolekut sõjaliseks konfliktiks. Eelnimetatud omavalitsuste territooriumidele jäävad kaitseväe keskpolügoon, Soodla, Männiku, Sirgala, Klooga, Kikepera ja Nursipalu harjutusväljade ning Tapa lähiharjutusala. Toetuse saajad: Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Anija Vallavalitsus, Tapa Vallavalitus, Lääne-Harju Vallavalitus, Võru [...]

Maksime tegevustoetusi sellel aastal välja summas 292394 EUR2020-05-26T09:01:57+00:00

Kutsume osalema riigihankel “IT taristu (Dell EMC ja CISCO) seadmete ostmine”

Riigihanke (viitenumber 222662) eesmärk on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks, kelle kaudu osta Dell EMC seadmeid, tarkvara ja garantii laiendusi ning vajadusel ka tehnilist tuge kui ka Cisco seadmeid, tarkvara ja garantii laiendusi ning vajadusel ka tehnilist tuge ning vastavalt vajadusele koos installatsiooni ja/või seadistustöödega. Hanke esemest lähtudes on hange jaotanud kaheks osaks tootjapõhiste gruppidena: OSA 1 – Dell EMC seadmed OSA 2 – CISCO seadmed Pakkumusi võib esitada nii ühele kui ka kõigile osadele. Otstarbekuse kaalutusel jätab hankija kogu [...]

Kutsume osalema riigihankel “IT taristu (Dell EMC ja CISCO) seadmete ostmine”2020-05-25T13:25:07+00:00

Kutsume osalema riigihanke „Kliimaseadmete hooldus ja remont“ turu-uuringus

Turu-uuringu eesmärk on tutvustada kavandatava hanke tehnilist kirjeldust ning seda on võimalik huvitatud isikutel kirjalikult kommenteerida etteantud aja jooksul. Kavandatava hanke tehnilise kirjelduse väljastamiseks palume pöörduda meie taristuosakonna korrashoiubüroo lepinguhaldur-juhtivspetsialisti Anu Arukaev’u poole meiliaadressil: anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee. Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on hiljemalt 21.05.2020 ning tagasisidet ootame hiljemalt 22.05.2020. Ootame aktiivset osavõttu! Lisainfo: Anu Arukaev, tel 5302 8795 või e-post anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee

Kutsume osalema riigihanke „Kliimaseadmete hooldus ja remont“ turu-uuringus2020-05-18T11:05:25+00:00

Kutsume osalema riigihankel “Küberohtude simulatsioonitarkvara loomine”

Hanke (viitenumber 222836) eesmärgiks on 48 kuu jooksul Kaitseministeeriumi valitsemisala küberohtude simulatsioonitarkvara loomine ja arendus. Loodav tarkvara simuleerib pahavara, et treenida küberoperaatoreid leidma uusi ja tundmatuid ohte, mille kohta puudub internetis avalikult kättesaadav teave. Simuleeritud pahavaral võivad olla kõik tavapärasele pahavarale iseloomulikud tunnusjooned, kuid lisaks on loodud selle uurimise lahendus, paigaldus- ja kasutusjuhendid, indikaatorid jms elemendid, mis on vajalikud edukaks väljaõppetegevuseks. Spetsiifiliste funktsioonidega pahavara või pahavara simuleerivat tarkvara kasutatakse küberkoolitustel,  –õppustel ning - operatsioonide simuleerimisel küberharjutusväljal. Pakkumuste esitamise tähtaeg on [...]

Kutsume osalema riigihankel “Küberohtude simulatsioonitarkvara loomine”2020-05-14T09:22:14+00:00

Kutsume osalema riigihankel “Küberväljaõpe”

Hanke (viitenumber 219263) eesmärgiks on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks, et läbi väljaõppe tõsta Kaitseministeeriumi valitsemisala küberhügieeni, küberkaitse, küberründe või muu küberjulgeoleku-alase distsipliini teadmisi. Väljaõpe võib toimuda ka väljaspool Eestit (NATO peakontoris jt riikides). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.06.2020 kell 11.00. Hanketeade on leitav riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1644839/general-info Ootame aktiivset osavõttu! Lisainfo: Priit Soosaar Kategooriajuht (Side ja radarid) Tel: 717 0461 Mobiil: 5919 5005 E-post: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

Kutsume osalema riigihankel “Küberväljaõpe”2020-05-14T09:43:16+00:00

Kutsume osalema riigihankel „Videokonverentsside seadmete (VTC seadmed) ja tarkvara ostmine koos tehnilise toega“

Hanke (viitenumber 222511) eesmärgiks on 48 kuu jooksul Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevate video- ja telekonverentsside seadmete (edaspidi VTC seadmete) täiustamine, olemasolevate seadmete parendamine, täiendavate seadmete soetamine ja tarkvarade hankimine vastavalt vajadusele. Riigihange on jaotatud osadeks: OSA 1 – CISCO VTC seadmed OSA 2 – POLYCOM VTC seadmed. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.06.2020 kell 10.00 Hanketeade on leitav riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1868952/general-info Lisainfo: side ja radarite kategooriajuht priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee Ootame aktiivset osalemist!

Kutsume osalema riigihankel „Videokonverentsside seadmete (VTC seadmed) ja tarkvara ostmine koos tehnilise toega“2020-05-11T17:09:20+00:00

Kutsume osalema riigihankel „Rugged seadmed (sh Full-, semi- ja tööstuslikud rugged seadmed)“

Hanke (viitenumber 222476) eesmärgiks on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks eesmärgiga varustada Kaitseväge ja Kaitseliitu full-, semi- ja tööstuslike rugged seadmete ja nende lisatarvikutega. Käesolev riigihange on jaotatud osadeks: Osa 1 — Full-rugged seadmed Osa 2 — Semi-rugged seadmed Osa 3 — Tööstuslikud rugged seadmed Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.06.2020 kell 10.00 Hange on leitav riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1865812/general-info Lisainfo: side ja radarite kategooriajuht priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee Ootame aktiivset osalemist!  

Kutsume osalema riigihankel „Rugged seadmed (sh Full-, semi- ja tööstuslikud rugged seadmed)“2020-05-11T16:43:37+00:00