Eesti alustas koos Leeduga mahukat hanget välihaiglate tellimiseks

Eesti alustas koos Leeduga mahukat hanget välihaiglate soetamiseks Kuulutasime välja mahuka ühishanke koos Leeduga mobiilsete välihaiglate ja sidumispunktide tellimiseks. Raamleping sõlmitakse seitsmeks aastaks ning hanke maht on kuni 150 miljonit eurot. „Ühishankimisel koos Leeduga on eesmärgiks lepingupartneri leidmine, kes seitsme aasta jooksul toodaks ja tarniks Eestile ning Leedule mobiilseid välihaiglaid ja sidumispunkte. Kuna nii Eestis kui ka mujal Euroopas tervikuna on mitmeid kogemustega välihaiglate tootjaid, oleme veendunud, et läbi rahvusvahelise konkurentsi tagame hangitavate süsteemide parima hinna ja kvaliteedi suhte,“ ütles [...]

Eesti alustas koos Leeduga mahukat hanget välihaiglate tellimiseks2023-07-26T13:36:36+00:00

EUROGUARDI poolautonoomse mereplatvormi arendusprojekt sai Euroopa Kaitsefondi rahastust

Meil on hea meel, et oleme juhtriigina koos Baltic Workboatsiga saanud rahastuse Euroopa Kaitsefondi teadus- ja arendusprojektide valdkonnas. Meie ülesandeks on esindada Eesti riigi huve ning olla ühenduslüliks teiste riikide ja ettevõtete konsortsiumi vahel. EUROGUARDi poolautonoomse mereplatvormi arendamine on iMUGS järel seni suurim EDFi projekt, mida Eestil on võimalus riikide koordinaatorina eest vedada. Arendusega sisuliselt seotud ettevõtete ehk EDFi grandi saajate konsortsiumi juhib samuti Eesti ettevõte Baltic Workboats AS. Projekti tulemusel valmib uue põlvkonna veesõiduki prototüüp, mis aitab tulevikus kujundada [...]

EUROGUARDI poolautonoomse mereplatvormi arendusprojekt sai Euroopa Kaitsefondi rahastust2023-06-30T15:05:12+00:00

Eesti hangib koos Leeduga suures mahus lõhkeainet ja laenguid

Eesti hangib koos Leeduga suures mahus lõhkeainet ja laenguid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis koos Leedu riigi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeametiga ligi 200 miljoni euro suuruse raamlepingu lõhkeainete, lõhkematerjalide ning laengute hankimiseks. Uus leping võimaldab hankida lõhkeainet ning laenguid kiireloomuliselt tagades eelise kriisiolukordades reageerimiseks. „Hanke koostamisel lähtusime parimast praktikast ehk sõlmisime mahuka lepingu lausa 11 erineva pakkujaga, et meil oleks kiireloomuliselt võimalik soetada lõhkeainet, erinevaid laenguid ja palju muud. Pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale suurenes üle Euroopa järsult nõudlus laskemoona [...]

Eesti hangib koos Leeduga suures mahus lõhkeainet ja laenguid2023-06-30T08:55:16+00:00

Raadi sõjaväelinnaku uus administratiivhoone sai nurgakivi

Täna panid Kaitseväe, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) ja Embach Ehituse esindajad nurgakivi Raadi sõjaväelinnaku administratiivhoonele. Lähitulevikus on lisaks administratiivhoonele plaanis Raadi linnakusse ehitada ka uus kutseõppehoone ning sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus. „Administratiivhoone on esimene mitmetest plaanitavatest investeeringutest Raadi linnakus, mis pakuvad kaitseväele paremaid võimalusi õppetööks ja ülesannete täitmiseks. Antud administratiivhoone rajamine on oluline investeering meie kaitseväe võimekuse tugevdamisel ning tagab sõjaväelastele kaasaegsed ja funktsionaalsed tööruumid," sõnas RKIK lõuna portfellijuht Peeter Karja. Uut hoonet hakkab kasutama peamiselt 2. jalaväebrigaad. „Uue hoonega valmimisega kolib [...]

Raadi sõjaväelinnaku uus administratiivhoone sai nurgakivi2023-06-26T15:17:53+00:00

Uued radarisüsteemid vabastavad suure osa Eestist elektrituulikute kõrguspiirangutest

Uued radarisüsteemid vabastavad suure osa Eestist elektrituulikute kõrguspiirangutest Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) allkirjastas täna kaitsetööstusettevõttega Thales lepingu, hankimaks Eestile kaks uut kaugmaa  õhuseireradarit GM 403 Alpha. Hange on viidud läbi Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud täiendavate investeerimisvahendite toel vabastamaks suurt osa Eestist elektrituulikute kõrguspiirangutest nii maismaal kui ka merel. „Sõjalise riigikaitse spetsialistid on aastaid otsinud võimalusi, et vähendada elektrituulikute mõju meie õhuseiresüsteemi töövõimele. Meil on hea meel, et viimaste aastate jooksul on toimunud suur arenguhüpe õhuseire arendamisel, kus on paranenud nii [...]

Uued radarisüsteemid vabastavad suure osa Eestist elektrituulikute kõrguspiirangutest2023-06-21T08:49:11+00:00

Tähelepanu, matkajad, seenelised ja marjulised!

Tähelepanu, matkajad, seenelised ja marjulised! Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tuletab harjutusväljadel marjul ja seenel käivatele inimestele meelde, et turvalisuse huvides tuleb järgida väljaõppealadel kehtivaid ohutusnõudeid ning liikumispiiranguid. Harjutusväljadel üle Eesti toimub aastaringselt kaitseväe ja kaitseliidu väljaõpe. Ka suvel ja sügisel, mil inimesed lähevad rohkem metsa seeni ja marju korjama või loodusesse vaba aega veetma, võivad samal ajal kehtida harjutusväljadel väljaõppest tingitud liikumispiirangud. Kui väljaõpet ei toimu, on harjutusväljadel liikumine lubatud. Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist harjutusväljadele väljaõppe toimumise ajal, on harjutusalade piirid [...]

Tähelepanu, matkajad, seenelised ja marjulised!2023-06-15T11:32:52+00:00

Kuulutasime välja riigivara oksjoni organiseerimisteenuse hanke

Kuulutasime välja riigivara oksjoni organiseerimisteenuse hanke Riigihanke esemeks on tellija vara oksjonite organiseerimisteenuse osutamine riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustel ja korras, avalikul elektroonilisel enampakkumisel, vastavalt riigivaraseaduse § 58 „Enampakkumise väljakuulutamine“ sätestatule. Riigihange on jaotatud kaheks osaks järgmiselt: Osa 1 — Vallasvara oksjoniteenus Osa 2 — Kinnisvara oksjoniteenus Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.07 kell 11:00 Riigihanke viitenumber: 262801 Rohkem infot: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5741680/general-info

Kuulutasime välja riigivara oksjoni organiseerimisteenuse hanke2023-06-15T11:22:01+00:00

13 miljoni euro suurune investeering: RKIK ja Nordecon AS koostöös valmib uus kontorihoone Tallinnas

13 miljoni euro suurune investeering: RKIK ja Nordecon AS koostöös valmib uus kontorihoone Tallinnas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) ja Nordecon AS sõlmisid lepingu kontorihoone ehituseks Tallinnasse. Investeeringu kogumaksumus oli ligikaudu 13 miljonit eurot ilma käibemaksuta. „Põhja-Eestis asuva kaitseväe taristu arendamisel on hetkel põhiline rõhk suunatud uue taristu rajamisse nii Kesklinna kui ka Kristiine linnaosasse, selleks et tagada kaitseväele paremad võimalused oma ülesannete ja eesmärkide täitmiseks. Lisaks on käimas ka mitmete amortiseerunud hoonete renoveerimised,“ märkis RKIK põhja portfellijuht Nele Gerberson. „Täname usalduse [...]

13 miljoni euro suurune investeering: RKIK ja Nordecon AS koostöös valmib uus kontorihoone Tallinnas2023-06-12T12:13:41+00:00

Kuulutasime välja hanke Nurmsi õppekompleksi projekteerimiseks ning ehituseks

Kuulutasime välja hanke Nurmsi õppekompleksi projekteerimiseks ning ehituseks Plaanime ehitada Nurmsi õppeväljale uue väljaõppehoone, mille rajamise eesmärgiks on pakkuda väljaõppevõimalusi mehitamata õhusõiduki juhtidele. Kompleksi valmimisel oleks tegemist Eesti esimese taolise väljaõppekompleksiga. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.06  kell 11:00 Riigihanke viitenumber: 264793 https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5921460/general-info

Kuulutasime välja hanke Nurmsi õppekompleksi projekteerimiseks ning ehituseks2023-06-12T10:16:28+00:00

Rabasaare linnavõitluslinnak tõstab kaitseväe väljaõppe uuele tasemele

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) avas täna Tapa vallas uue linnavõitluslinnaku. Uus linnavõitluslinnak on Eesti kõige kaasaegsem linnaruumi imiteeriv harjutuskoht, mis pakub mitmekülgseid treeningvõimalusi ning mis võimaldab kaitseväelastel valmistuda riigi sõjaliseks kaitseks parimal võimalikul viisil. „Kaitseväel on äärmiselt oluline treenida sõjapidamiseks sarnastes keskkondades, sealhulgas ka linnades. Rabasaare linnavõitluslinnak pakub kaitseväele just sedalaadi võimalust treenida elutruudes tingimustes ning parandades seejuures oluliselt kaitseväelaste linnavõitlusoskusi. Vastvalminud linnavõitluslinnak tõstab kaitseväe väljaõppe kindlasti uuele tasemele,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur. Uus linnavõitluslinnak koosneb mitmetest linnavõitluseks vajalike elementidega varustatud hoonetest. [...]

Rabasaare linnavõitluslinnak tõstab kaitseväe väljaõppe uuele tasemele2023-06-12T12:10:17+00:00