Riigihange sihtmärkide ostmiseks

Kuulutasime välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Sihtmärkide ostmine (viitenumber 223895)“ eesmärgiga sõlmida raamlepingud järgnevaks 48 kuuks. Hanke esemeks on lainepapist, puidust ja metallist sihtmärgid. Hange on jaotatud osadeks materjalide kaupa ning pakkumuse võib esitada kas ühele, mitmele või kõigile hanke osadele. Taotluste esitamise tähtaeg on 20.07.2020 kell 14:00. Hanke info on leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1996892/general-info

Riigihange sihtmärkide ostmiseks2020-07-06T19:54:47+00:00

Eestis valmis liitlasüksuste võõrustamiseks vajalik taristu

Täna avati Tapa sõjaväelinnaku territooriumile rajatud komplekteerimisala (RSOM) koos linnakusse rajatud rasketehnika teega. Uus infrastruktuur loob liitlasüksustele baasi lühiajaliste õppuste või ümberpaiknemiste jaoks ning tõhustab nii Eesti iseseisvat kui NATO ülest kaitsevõimet luues tingimused kiireks, õigeaegseks ja efektiivseks tegutsemiseks.   Kaitseminister Jüri Luige sõnul mängib taristuobjektide kogumi avamine võtmerolli NATO kollektiivkaitses Eesti pinnal. „Mida paremaid tingimusi loome liitlasvägedele ning õppustel või kriisiolukorras saabuvatele toetus- ja jätkuvägedele, seda loomulikumaks ja tõhusamaks muutub NATO kollektiivkaitse ettevalmistamine Eesti territooriumil,“ märkis Luik.   Ta [...]

Eestis valmis liitlasüksuste võõrustamiseks vajalik taristu2020-06-30T15:11:46+00:00

Kutsume osalema konteinerite ostmine/ümberehitus ja strateegilise sidevõrgu ehitus/arendustööd turu-uuringus

Turu-uuringu eesmärk on leida koostööpartnerid, kellelt tulevikus soetada erinevaid uusi ja kasutatud konteinereid sh rent (hanke osa nr 1), konteinerlahenduste ehitus (uued ja juba kasutusel olevad konteinerid) (hanke osas 2) ning strateegilise sidevõrgu ehitus ja arendustööd (hanke osa nr 3). Seejärel viia läbi üle rahvusvahelise piirmäära jääv avatud hankemenetlus leidmaks raamlepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks. Oleme ette valmistanud tehnilise kirjelduse, mille kohta sooviksime teie tagasisidet. Tehnilise kirjelduse väljastamiseks palume pöörduda side- ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaar´e poole meiliaadressil: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee , telefon 5919 [...]

Kutsume osalema konteinerite ostmine/ümberehitus ja strateegilise sidevõrgu ehitus/arendustööd turu-uuringus2020-06-18T13:56:52+00:00

Eesti projektid võitsid Euroopa Kaitsefondist enam kui 10 miljonit eurot

Nelja Eesti kaitsetööstusettevõtte – Milrem Robotics, Cybernetica, GT Cyber Technologies, DefSecIntel Solutions – projektid said esmakordselt Euroopa Liidult kaitsealase teadus- ja arendustegevuseks toetust, tõstes seeläbi Eesti kaitsetööstuse konkurentsivõimet ning Euroopa kaitsevõimet. Kaitseminister Jüri Luige sõnul tõstab enam kui 10 miljoni eurone rahastus Eesti kaitsetööstuse ettevõtete projektidele kodumaise kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja võimalusi arendusteks ning tugevdab nii Eesti kui Euroopa kaitsevõimet tervikuna. „Euroopa Liidu ühisest eelarvest ei ole kunagi varem kaitsealast teadus- ja arendustegevust rahastatud. Muudatus aitab vähendada Euroopa killustatust relvasüsteemide osas [...]

Eesti projektid võitsid Euroopa Kaitsefondist enam kui 10 miljonit eurot2020-06-16T14:46:31+00:00

Kutsume osalema traatsidevarustuse turu-uuringus

Turu-uuringu eesmärk on leida koostööpartnerid, kellelt tulevikus soetada erinevat traatsidevarustust koos lisavarustusega (nt pistikud, hoolduskomplektid, rakmed ja poolid jm) ning seejärel läbi viia üle rahvusvahelise piirmäära jääv avatud hankemenetlus leidmaks raamlepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks. Oleme ette valmistanud dokumendi „tehniline kirjeldus - traatsidevarustus“, mille osas sooviksime just teie tagasisidet. Tehnilise kirjelduse väljastamiseks palume pöörduda Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse side- ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaar´e poole meiliaadressil: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee ; mobiil 5919 5005 Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on 02.07.2020 kell 16.00 ning tagasisidet ootame  [...]

Kutsume osalema traatsidevarustuse turu-uuringus2020-06-16T12:31:30+00:00

Riigihange „Infosüsteemide turbetestimised“

Kuulutasime välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Infosüsteemide turbetestimised“ (viitenumber 222625) eesmärgiga leida endale raamlepingu partnerid järgnevaks 48 kuus. Riigihanke esemeks on Kaitseministeeriumi valitsemisala tellitavate, olemasolevate või valitud infosüsteemide turvalisuse testimine OWASP (Open Web Application Security Project) ASVS (Application Security Verification Standard). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.07.2020 kell 11.00. Hanketeade on leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1880712/general-info Ootame aktiivset osavõttu Lisainfo: Kategooriajuht (Side ja radarid) Priit Soosaar Tel 717 0461/Mobiil 5919 5005 E-post priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

Riigihange „Infosüsteemide turbetestimised“2020-06-09T15:47:11+00:00

Otsime arhiivihoidla tarbeks Tallinnas sobivat üüripinda.

Otsime Tallinnas üürile võtmiseks sobilikku pinda arhiivihoidla tarbeks. Arhiivihoidlale esitatavad peamised nõuded: kogupindala 280-350 m2, mis koosneb hoidlaruumi(de)st, kabinetist, abiruumist ja WC-st; hoidlaruumid peavad vastama arhiivieeskirja § 28-le; üürilepingu kestus 10 aastat. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.06.2020 kell 17.00. Pakkumine tuleb tähtajaks hinnastada (vajalikud ümberehitused). Täpsem informatsioon: kinnisvarabüroo projektijuht Alvar Pern telefon: 58 667 360 ja e-post: alvar.pern@kaitseinvesteeringud.ee.      

Otsime arhiivihoidla tarbeks Tallinnas sobivat üüripinda.2020-06-03T14:06:32+00:00

Käimas on riigihange “Spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine”

Paljude erinevate valdkondade seas tegeleme ka spordi edendamisega. Sellega seoses avaldasime riigihangete registris uue hanke (viitenumber 223665) „Spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine“. Otsime ehitajat välispordirajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks Võru, Tartu, Tallinna, Jõhvi, Tapa, Ämari ja Paldiski linnakutesse. Rajatiste alla kuulub jõulinnakute, käsivõitlusalade, takistusradade ja spordiväljakute projekteerimine-ehitamine. Spordiväljakutel saab mängida korv-, võrk- ja käsipalli. Tegemist on avatud hankemenetlusega. Lisainfo: ehitusbüroo projektijuhilt Kai Mändmets´alt Tel: 717 0506/5883 5519 kai.mandmets@kaitseinvesteeringud.ee

Käimas on riigihange “Spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine”2020-06-12T07:58:42+00:00

Käimas on elektri-alaste koolituste riigihange.

Riigihanke (viitenumber: 200756) eesmärgiks on Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustele erinevate elektrialaste koolituste, kutse- ja pädevuseksamiks ettevalmistavate koolituste ning kutse- ja pädevuseksami tellimine. Pakkumuse esitamise tähtaeg läbi riigihangete registri: 30.06.2020 kell 13:00. Lisainfo: olme ja personalitoetuse kategooriajuht Heilika Reinvart´ilt +372 5860 5971 heilika.reinvart@kaitseinvesteeringud.ee

Käimas on elektri-alaste koolituste riigihange.2020-06-01T14:17:37+00:00

Kutsume osalema dokumendihaldustarkvara turu-uuringus

Turu-uuringu eesmärk on leida koostööpartnerid, kelle abil luua kaitseministeeriumi valitsemisala asutusi hõlmav uus ja ühtne elektrooniline dokumendihaldussüsteem (DHS) ning seejärel läbi viia vastav riigihange, kus soovime hankida tööprotsesse teotava ja tervikliku dokumendihalduse tarkvara. Uus dokumendihaldussüsteem on mõeldud Kaitseministeeriumile, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele, Kaitseressursside Ametile, Kaitseliidule (sh malevad) ja Kaitseväele. Oleme ette valmistanud dokumendi „UUE DHSi nõuded“, mille osas sooviksime just teie tagasisidet. Dokumendihaldussüsteemi tehniliste tingimuste väljastamiseks palume pöörduda Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse side- ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaar´e poole meiliaadressil: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee   (tel [...]

Kutsume osalema dokumendihaldustarkvara turu-uuringus2020-06-01T13:57:27+00:00