13 miljoni euro suurune investeering: RKIK ja Nordecon AS koostöös valmib uus kontorihoone Tallinnas

13 miljoni euro suurune investeering: RKIK ja Nordecon AS koostöös valmib uus kontorihoone Tallinnas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) ja Nordecon AS sõlmisid lepingu kontorihoone ehituseks Tallinnasse. Investeeringu kogumaksumus oli ligikaudu 13 miljonit eurot ilma käibemaksuta. „Põhja-Eestis asuva kaitseväe taristu arendamisel on hetkel põhiline rõhk suunatud uue taristu rajamisse nii Kesklinna kui ka Kristiine linnaosasse, selleks et tagada kaitseväele paremad võimalused oma ülesannete ja eesmärkide täitmiseks. Lisaks on käimas ka mitmete amortiseerunud hoonete renoveerimised,“ märkis RKIK põhja portfellijuht Nele Gerberson. „Täname usalduse [...]

13 miljoni euro suurune investeering: RKIK ja Nordecon AS koostöös valmib uus kontorihoone Tallinnas2023-06-12T12:13:41+00:00

Kuulutasime välja hanke Nurmsi õppekompleksi projekteerimiseks ning ehituseks

Kuulutasime välja hanke Nurmsi õppekompleksi projekteerimiseks ning ehituseks Plaanime ehitada Nurmsi õppeväljale uue väljaõppehoone, mille rajamise eesmärgiks on pakkuda väljaõppevõimalusi mehitamata õhusõiduki juhtidele. Kompleksi valmimisel oleks tegemist Eesti esimese taolise väljaõppekompleksiga. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.06  kell 11:00 Riigihanke viitenumber: 264793 https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5921460/general-info

Kuulutasime välja hanke Nurmsi õppekompleksi projekteerimiseks ning ehituseks2023-06-12T10:16:28+00:00

Rabasaare linnavõitluslinnak tõstab kaitseväe väljaõppe uuele tasemele

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) avas täna Tapa vallas uue linnavõitluslinnaku. Uus linnavõitluslinnak on Eesti kõige kaasaegsem linnaruumi imiteeriv harjutuskoht, mis pakub mitmekülgseid treeningvõimalusi ning mis võimaldab kaitseväelastel valmistuda riigi sõjaliseks kaitseks parimal võimalikul viisil. „Kaitseväel on äärmiselt oluline treenida sõjapidamiseks sarnastes keskkondades, sealhulgas ka linnades. Rabasaare linnavõitluslinnak pakub kaitseväele just sedalaadi võimalust treenida elutruudes tingimustes ning parandades seejuures oluliselt kaitseväelaste linnavõitlusoskusi. Vastvalminud linnavõitluslinnak tõstab kaitseväe väljaõppe kindlasti uuele tasemele,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur. Uus linnavõitluslinnak koosneb mitmetest linnavõitluseks vajalike elementidega varustatud hoonetest. [...]

Rabasaare linnavõitluslinnak tõstab kaitseväe väljaõppe uuele tasemele2023-06-12T12:10:17+00:00

Ämari uued kasarmud ja hooldus-õppegaraažid

Kuulutasime välja hanke uute kasarmute ja hooldus-õppegaraažide ehituseks kaitseväe Ämari linnakus Hanke eesmärk on luua Ämari linnakusse ajateenijate ning liitlaste majutusvõimaluste laiendamiseks täiendav taristu. Hange on jaotatud kahte osasse, millest esimene on Ämari kasarmute ehituseks ja tehnovõrkude laienduseks ning teine Ämari hooldus-õppegaraažide ehituseks. Uued kasarmud ehitatakse arvestades eelkõige diviisi ja õhuväe väljaõppevajadusi. Kasarmutes on lisaks ajateenijate majutusvõimekusele töökohad tegevväelastele, olmeruumid ning laoruumid varustusele. Muuhulgas lisandub majutusvõimalus ka liitlastele. Hooldus-õppegaraažid luuakse igapäevaseks kaitseväe tehnika hooldamiseks ning väljaõppeks. Lisaks on Ämaris käimas [...]

Ämari uued kasarmud ja hooldus-õppegaraažid2023-06-09T14:56:20+00:00

Kaitseväe harjutusväljad ja ohutusnõuded

Kaitseväe harjutusväljadel ja nende vahetusläheduses liikudes tuleb enda turvalisuse huvides jälgida seal kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid. Harjutusväljadel kehtivad liikumispiirangud ajal, mil seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusaladel liikumist. Harjutusväljal viibimine tegevuse ajal on (elu)ohtlik. Isegi kui tegevus paistab toimuvat piisavalt kaugel, võib tegevuse ohuala ulatuda kilomeetrite kaugusele, kuid ei välju harjutusvälja piiridest. Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonistatud väike must nool, [...]

Kaitseväe harjutusväljad ja ohutusnõuded2023-06-06T11:32:26+00:00

Ämari linnakusse ehitatakse täiendavaid ladusid

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) ja Nordecon AS sõlmisid lepingu täiendavate ladude ehituseks Ämari sõjaväelinnakusse, mis on üks kiiremini arenevaid linnakuid Eestis. Investeeringu kogumaksumus on ilma käibemaksuta 8,4 miljonit eurot. RKIK arendab kaitseväe taristut eelkõige varustuse ladustust ja hoiustamist silmas pidades. „Ämari sõjaväelinnak on üks kiiremini arenevaid linnakuid Eestis, kus järgnevate aastate investeeringute maht on ligikaudu 130 miljonit eurot ning plaanis on remontida lennurada, rajada uusi kasarmuid, söökla kui ka mitmeid erinevaid varjualuseid. Meil on hea meel, et sõlmitud leping Nordeconiga on üks samm nende investeeringute [...]

Ämari linnakusse ehitatakse täiendavaid ladusid2023-06-06T09:04:43+00:00

NATO küberkaitsekoostöö keskuse uuel hoonel eemaldati sarikapärg

NATO küberkaitsekoostöö keskuse uuel hoonel eemaldati sarikapärg Tallinnas asuv NATO küberkaitsekoostöö (CCDCOE) keskus on kasvanud kõige suuremaks NATO tippkeskuseks. Keskusega on liitunud juba 28 NATO riiki ning liitumisprotsessis on hetkel veel Albaania ja Põhja-Makedoonia, samuti on keskusega ühinenud 11 riiki, mis ei kuulu NATO-sse. Koos uute liitujatega nii NATO-st kui ka mujalt maailmast on liikmesriikide arv peatselt 39. Hoonesse on planeeritud kabinetid, nõupidamisruumid ning lisaks ka konverentsisaal. Majas hakkavad osaliselt asuma ka kaitseväe küberväejuhatuse ruumid. Hoone tuleb 3-korruseline. 26.05.2023 Rohkem [...]

NATO küberkaitsekoostöö keskuse uuel hoonel eemaldati sarikapärg2023-05-26T16:57:06+00:00

Turu-uuring: Jalatsite hooldus ja parandus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub osalema turu-uuringus kavandatavale riigihankele "Jalatsite hooldus ja parandus". Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärk on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsiooni, võimalike pakkujate olemasolu, hinnatasemeid, tarneaegasid ja muid olulisi kriteeriume. Turu-uuring annab hankijale parema ülevaate ning võimaldab teha koostööd riigihanke erinevate osapooltega selleks, et hilisem riigihange õnnestuks ning oleks kõikidele osapooletele arusaadav ja läbipaistev. Hanke eesmärgiks on kaitseväes kasutusel olevate jalatsite hooldus ja parandamine vastavalt kaitseväe vajadusele, jalatsite materjalidele [...]

Turu-uuring: Jalatsite hooldus ja parandus2023-05-12T18:51:13+00:00

Uute 4×4 masinate testimine

Uute 4x4 masinate testimine Hanke viimase etapina toimus Tapal uute 4x4 soomusmasinate testimine, kus hinnati neljarattaliste vastavust kaitseväe nõuetele. Hanke esimestes etappides osales lisaks Türgi masinatele ka Prantsusmaa, Itaalia, Israeli, Soome ja Hispaania ettevõtted. Konkurentsi tingimustes valisime välja neli parimat platvormi. Viimases etapis olid esindatud Otokar, BMC ja Nurol Makina Türgi ettevõtted, kelle eesmärgiks testimisel oli näidata masinate võimekust erinevatel takistustel nii vees, kallakutel ja tõusudel. Pärast tulemuste hindamist ja viimaseid läbirääkimisi sõlmitakse edukaks kuulutatud ettevõttega leping selle aasta teises [...]

Uute 4×4 masinate testimine2023-05-12T18:19:18+00:00

Narva mnt 8 asuva hoonestatud kinnistu suuline enampakkumine

Kuulutasime välja avaliku suulise enampakkumise Harju maakonnas Tallinna linnas Kesklinna linnaosas Narva mnt 8 asuva hoonestatud kinnistu võõrandamiseks. Enampakkumine toimub 15.06.2023 Tallinnas, Järve tn 34a. Kinnistu alghinnaks on 1 041 000 eurot. Täpsema info leiate: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=2069745

Narva mnt 8 asuva hoonestatud kinnistu suuline enampakkumine2023-05-08T13:43:50+00:00