Eesti ostab Prantsusmaalt 12 ratastel liikurhaubitsat CAESAR

Eesti ostab Prantsusmaalt 12 ratastel liikurhaubitsat CAESAR Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis Prantsuse kaitsehangete agentuuriga DGA ja kaitseettevõttega KNDS lepingud 12 ratastel liikursuurtüki CAESAR hankimiseks, leping lubab tulevikus haubitsaid juurde osta. Lepingud allkirjastati maailma ühel suuremal kaitsetööstusmessil „Eurosatory 2024“ Pariisis.  „Prantsusmaa on Eesti tugev liitlane NATOs ja Euroopa Liidus, kellega meid seob pikaajaline usalduslik kaitsehangete alane koostöö. Prantsusmaa ettevõtted mängivad olulist rolli nii võimekuste, kvaliteedi kui ka tootmismahtude osas Eesti riigikaitse tarneahelas ja Euroopa kaitsetööstuses tervikuna.“ ütles RKIKi peadirektor Magnus-Valdemar Saar. [...]

Eesti ostab Prantsusmaalt 12 ratastel liikurhaubitsat CAESAR2024-06-19T18:54:33+00:00

Eesti hangib ühiselt nelja Euroopa Liidu riigiga Mistral raketisüsteeme ja rakette

Eesti hangib ühiselt nelja Euroopa Liidu riigiga Mistral raketisüsteeme ja rakette Eesti sõlmis koos Prantsusmaa, Belgia, Küprose ja Ungariga ühishanke lepingu lühimaa õhutõrje raketisüsteemide Mistral ostmiseks. Eesti täiendab eelkõige oma laskemoonavarusid. Pariisis peetaval rahvusvahelisel kaitsetööstusmessil „Eurosatory 2024“ viibiv riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar ütles allkirjastamisel, et nii mitmeski mõttes on tegemist märgilise hankega. „Esiteks hangivad nii mitu Euroopa Liidu liikmesriiki ühiselt midagi harva, teiseks on see ilmne tõestus sellest, et keeruline rahvusvaheline julgeolukord on liitlassidemeid oluliselt tugevdanud ja koostööd kasvatanud.“ [...]

Eesti hangib ühiselt nelja Euroopa Liidu riigiga Mistral raketisüsteeme ja rakette2024-06-19T15:07:59+00:00

Euroopa Liit hangib Eesti eestvedamisel Moldova kaitsejõududele lühimaa õhutõrjesüsteeme

Euroopa Liit hangib Eesti eestvedamisel Moldova kaitsejõududele lühimaa õhutõrjesüsteeme Euroopa Komisjon kiitis heaks 9 miljoni euro eraldamise Moldova õhukaitse arendamiseks. Selle summa eest hangib riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) rakendajana Moldova kaitsejõududele lühimaa õhukaitse raketisüsteeme. „Euroopa rahurahastu eesmärk on aidata Moldoval integreeruda Euroopasse ning neil oma relvajõude kaasajastada. Riigi kaitseinvesteeringute keskus lisab rakendajana protsessi hulgaliselt kogemusi relvastuse hankimisel, tarnides vajalikud materjalid kiiresti ja pidades silmas mitte üksnes esmast soetust, vaid ka edaspidist elutsüklit ja varustuse jätkusuutlikku kasutamist,“ ütles [...]

Euroopa Liit hangib Eesti eestvedamisel Moldova kaitsejõududele lühimaa õhutõrjesüsteeme2024-06-17T16:36:23+00:00

RKIK tutvustas Nursipalu harjutusvälja laienduse mürauuringut

RKIK tutvustas Nursipalu harjutusvälja laienduse mürauuringut Seoses Nursipalu harjutusvälja laiendusega tellis Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) mürauuringu, et saada modellerimise abil ülevaade, kuidas muutub militaarmüra levik harjutusvälja suurenedes ja uute relvasüsteemide laskmiste lisandumisel. RKIKi tellitud ja Akukoni teostatud mürauuringu eesmärk oli militaarmüra regulatsiooni põhimõtete ja nõuete järgi kaardistada müra levik Nursipalu harjutusväljal 2023. aastal, mudeldada arendusplaanide järgne olukord, tulemusi võrrelda ja anda omapoolsed soovitused. Harjutusvälja laienduse mürahinnang põhineb teoreetilisel arvutusel lähtudes ette antud stsenaariumitest. Uuringust nähtub, et 2023. aastal toimunud tüüpilisel [...]

RKIK tutvustas Nursipalu harjutusvälja laienduse mürauuringut2024-06-11T18:56:03+00:00

RKIK kuulutas välja Tartu riigikaitsemaja projekteerimise ja ehituse hanke

RKIK kuulutas välja Tartu riigikaitsemaja projekteerimise ja ehituse hanke Tartusse Raadile rajatav riigikaitsemaja on mõeldud kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsevatele üksustele, peamiselt kaitseväele, Kaitseressursside Ametile ja RKIKile. Kaitseminister Hanno Pevkur ja Tartu linnapea Urmas Klaas allkirjasid samuti heade kavatsuste kokkuleppe kaitseväe Raadi linnaku arendamiseks. Esmakordselt kasutatakse kaitsevaldkonnas projekteerimise ja ehitamise hankes allianssmudelit. Praegu asuvad kaitseministeeriumi allasutused mööda Tartut laiali ning tegutsetakse amortiseerunud pindadel. Uude riigikaitsemajja Raadil kavandatakse 100 töökohta, nõupidamisruumid ning 150 kasarmu-tüüpi majutuskohta. Seal hakkavad tööle ka piirkonna IT-tugi ja Kaitseväe [...]

RKIK kuulutas välja Tartu riigikaitsemaja projekteerimise ja ehituse hanke2024-06-10T10:14:04+00:00

Kaitsevägi saab Tartumaale kaasaegsed varustuslaod

Kaitsevägi saab Tartumaale kaasaegsed varustuslaod Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) ja AS Nordecon arendavad Tartumaal kaasaegseid kaitseväe ladusid, mis võimaldavad varustust vajadusel kiiresti väljastada. Laohooned valmivad 2024. aasta lõpuks. „Uute ladudega tõstame oluliselt meie väe reageerimisvõimekust ning samuti hoiame varustust paremates tingimustes,“ kommenteeris Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) lõuna portfelli juht Peeter Karja. Tema sõnutsi teeb meie kaitsevalmidus sel aastal piirkonnas suure arenguhüppe, sest lisaks varustusladudele saavad valmis ka Raadi sõjaväelinnaku administratiiv- ja õppehooned. Ladustuspinnad loovad paremad tingimused relvastuse ja varustuse pikaajalisemaks hoiustamiseks. „Uued [...]

Kaitsevägi saab Tartumaale kaasaegsed varustuslaod2024-05-01T13:50:04+00:00

Tapal valmis kaitseväe uus kaudtulerelvastuse remonditöökoda

Tapal valmis kaitseväe uus kaudtulerelvastuse remonditöökoda Riigi kaitseinvesteeringute keskus avas Tapal kaudtulerelvastuse töökoja, kus kaitsevägi hakkab remontima nii K9 liikursuurtükke kui ka 120-mm järelveetavaid miinipildujaid. „Uute relvasüsteemide soetamisel tuleb alati mõelda ka nende hooldusele, sest see tagab relvade kestmise ja lahinguvalmiduse,“ ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) põhja-kirde portfellijuht Ando Voogma. Tema sõnutsi muudab uus remonditöökoda meie kaudtulerelvade võimekuse üle-eestiliseks ja terviklikuks. „Lisaks on meil Lõuna-Eestis juba olemas K9-le mõeldud hoiuhall ning kohe hakkame Tapale hooldus- ja õppegaraaži ehitama," lisas ta. [...]

Tapal valmis kaitseväe uus kaudtulerelvastuse remonditöökoda2024-04-24T14:56:02+00:00

Euroopa Liit hangib Eesti eestvedamisel Moldova kaitsejõududele kaasaegse õhuseiresüsteemi

Euroopa Liit hangib Eesti eestvedamisel Moldova kaitsejõududele kaasaegse õhuseiresüsteemi Riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) rakendajana Moldova kaitseministeeriumi ja Tšehhi kaitseettevõttega ERA lepingu Moldovale passiivradarisüsteemi hankimiseks. Sellega paraneb oluliselt riigi õhukaitse- ja õhuseirevõimekus. Radarisüsteem hangitakse Moldovale Euroopa rahutagamisrahastu (EPF) abipaketi raames, millega suurendatakse Moldova julgeolekut, stabiilsust ja kaitsesektori vastupidavust. „Kõik Euroopa Liidu projektid Moldova suunal toetavad nende kaitsevõime arengut ja suurendavad koostööd. Projekti rakendajana on meil hea meel, et saame õhuseire- ja sidesüsteemide, soomukite ja erinevate lahingsõidukite hankimisel panustada [...]

Euroopa Liit hangib Eesti eestvedamisel Moldova kaitsejõududele kaasaegse õhuseiresüsteemi2024-04-10T11:06:26+00:00

Ämari lennubaasis algas kaasaegse toitlustuskompleksi ehitus

Ämari lennubaasis algas kaasaegse toitlustuskompleksi ehitus Riigi kaitseinvesteeringute keskus ja OÜ Nordlin Ehtus sõlmisid projekteerimis-ehitustööde lepingu Ämari lennubaasi uue toitlustuskompleksi rajamiseks. Ämari toitlustuskompleks saab olema mahult ja võimsuselt Baltimaade suurim. 5500-ruutmeetrisesse kompleksi rajatakse 576 istekohaga söögisaal ning kaasaegse tehnoloogia ja seadmepargiga köök, mis võimaldab igal söögikorral valmistada maksimaalselt 3200 toiduportsjonit ehk ligi 9600 portsjonit päevas. „Uus kompleks ületab suuruselt ja võimsuselt meie tänast teist suurkööki Tapal. Siin hakkame hommiku-, lõuna- ja õhtusööke pakkuma nii kaitseväele kui ka meie liitlastele,“ ütles [...]

Ämari lennubaasis algas kaasaegse toitlustuskompleksi ehitus2024-04-02T17:39:17+00:00

Eesti kaitsevägi saab uued kaasaegsed öövaatlusseadmed

Eesti kaitsevägi saab uued kaasaegsed öövaatlusseadmed Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) tarnis kaitseväele esimese partii kaasaegseid öövaatlusseadmeid, mis suurendavad oluliselt pimedas võitlemise võimekust.  „Kuna vastane on meist massi osas teadaolevalt kordades suurem, siis peame meie oma eelise saavutama läbi muude aspektide, näiteks läbi parema väljaõppe, suurema olukorrateadlikkuse ja loomulikult ka tehnoloogilise eelise,“ ütles kaitseväe peastaabi logistikaosakonna ülem kolonelleitnant Riho Juurik. „Öövaatlusseadmed on järjekordne samm selle eelise saavutamiseks, võimaldades meil ööpäevaringselt efektiivsemalt tegutseda ning kõigi juba hangitud uute võimetega opereerida.“  Tänu uute seadmete [...]

Eesti kaitsevägi saab uued kaasaegsed öövaatlusseadmed2024-03-27T16:59:05+00:00