Kutsume teisaldatavate elektrigeneraatorite riigihanke teabepäevale 25.10.2019 kell: 9.00 Järve 34A

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus plaanib kuulutada välja riigihanke teisaldatavate elektrigeneraatorite (sh järelveetavad generaatorid koos haagistega) ja koormuspinkide ostmiseks. Sellega seoses oled oodatud teabepäevale 25.10.2019 kell: 09.00 Järve 34a, Tallinn. Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget, kvalifitseerimistingimusi, nõudeid tootenäidistele ja tehnilist kirjeldust ning anda huvitatud isikutele võimalus küsida selgitavaid küsimusi ja esitada ettepanekuid. Huvilistel palume registreerida ennast e-posti aadressil maret.voore@kaitseinvesteeringud.ee hiljemalt 23.10.2019 kella 16.00-ks koos vajalike rekvisiitidega (osaleva ettevõtte ärinimi, osaleva isiku nimi ja isikukood).

Kutsume teisaldatavate elektrigeneraatorite riigihanke teabepäevale 25.10.2019 kell: 9.00 Järve 34A2019-10-17T09:42:01+00:00

Energiasäästuprojekt aitas Ämari linnakus kokku hoida üle 20 000 euro

Kaitseinvesteeringute keskuse algatatud energiasäästuprojekt Ämari linnakus on aidanud esimese poolaasta jooksul kokku hoida üle 20 000 euro. Energiasäästuprojekti rakendamisel on võetud erilise tähelepanu alla Ämari linnaku enim energiat tarbivad hooned. Esimesel poolaastal kulutasid neid hooneid kasutavad üksused 2018. aastaga võrreldes 11 protsenti ehk 16 000 eurot vähem elektrile ning 4 protsenti ehk 6000 eurot vähem küttele. „Kokkuhoid on tulnud lisaks tehnosüsteemide reguleerimisele peamiselt lihtsate tegevuste arvelt, millesse iga inimene saab [...]

Energiasäästuprojekt aitas Ämari linnakus kokku hoida üle 20 000 euro2019-09-19T15:16:47+00:00

Kaitseinvesteeringute keskuses on käimas värbamiskampaania kategooriajuhtide leidmiseks

Kaitseinvesteeringute keskuses on käimas värbamiskampaania kategooriajuhtide leidmiseks Kaitseinvesteeringute keskuses on käimas konkurss hangete kategooriajuhtide leidmiseks. 4. septembrini kestva konkursi raames otsitakse kuut kategooriajuhti mereväe, õhuväe, sõidukite, relvastuse ja majanduskaupade valdkonda ning insener-tehnilise büroo juhti. Kandideerima oodatakse nii riigi- kui ka erasektori taustaga inimesi. Kampaaniat viib läbi värbamisagentuur Brandem. https://www.brandem.ee/kategooriajuht https://www.youtube.com/watch?v=KFEHSET2_QY

Kaitseinvesteeringute keskuses on käimas värbamiskampaania kategooriajuhtide leidmiseks2019-08-30T15:37:55+00:00

Seven nations developing next generation unmanned ground system apply for funding from EDIDP

Today, Kusti Salm, Director General of the Estonian Centre for Defence Investments, signed an agreement with representatives from Belgium, Spain, Latvia, France, Germany and Finland for the development of Modular Unmanned Ground Systems (MUGS). The lead country for the project is Estonia, with Member States applying for funding from the European Defence Fund. ‘We reached an agreement on military operational requirements for unmanned ground vehicles. This is a result of one [...]

Seven nations developing next generation unmanned ground system apply for funding from EDIDP2019-08-30T14:27:15+00:00

Kaitseinvesteeringute keskust asus juhtima Kusti Salm

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskust juhib alates tänasest Kusti Salm, kes seni juhtis kaitseministeeriumis kaitseinvesteeringute valdkonda.  „Kaitseinvesteeringute keskuse roll sõjaliste võimete loojana peab kasvama ning muutuma senisest veelgi professionaalsemaks ja tõhusamaks arvestades kaitsevaldkonda investeeritavate summade mahtu,“ ütles Salm. „Iga riigikaitsesse investeeritud euro peab tootma Eestile võimalikult palju sõjalist kaitset. Iga säästetud euro ning efektiivsem lahendus võimaldab meil investeerida täiendavatesse võimetesse, relvasüsteemidesse ja rajatistesse ning suurendada seeläbi Eesti kaitstust veelgi.“ Kusti Salm töötas [...]

Kaitseinvesteeringute keskust asus juhtima Kusti Salm2019-08-30T14:37:55+00:00

Kaitseinvesteeringute keskus sõlmis automaatide hankelepingu

Kaitseinvesteeringute keskus ja USA relvatootja LMT Defense (Lewis Machine and Tool Company) sõlmisid 1. juulil USA-s, Davenportis lepingu Eesti kaitseväele uute automaatulirelvade tarnimiseks. „Sõduri ja reservväelase jaoks on automaat kõige olulisem relv, täna sõlmitud lepinguga saab kaitsevägi endale uue põlvkonna automaadi, mis on täpne, käepärane, töökindel ja moodne kogu maailma mastaabis,“ ütles Kusti Salm, kes lähinädalatel võtab üle kaitseinvesteeringute keskuse juhtimise. Salmi sõnul on USA relvatootja viimastel aastatel panustanud arvestataval määral tootearendusse [...]

Kaitseinvesteeringute keskus sõlmis automaatide hankelepingu2019-08-30T14:39:28+00:00

Tallinna halduskohus ei rahuldanud Sig Saueri kaebust automaatulirelvade hanke osas

Tallinna halduskohus otsustas täna jätta rahuldamata relvatootja Sig Sauer taotluse tunnistada tühiseks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja riigihangete vaidlustuskomisjoni otsus USA relvatootja Lewis Machine ja Tool Company (LMT) automaatrelvade pakkumus edukaks tunnistamise kohta. Kaitseinvesteeringute keskus tunnistas LMT kaitseväe automaatide hanke edukaks pakkujaks möödunud aasta 30. novembril. Hanketingimustele kohaselt hindas komisjon relvade töökindlust ja vastupidavust ning hanke majanduslikku soodsust ehk maksumust kogu relvade elutsükli vältel. Edukaks tunnistamisele eelnesid katsed relvade verifitseerimiseks tootjatehases ja [...]

Tallinna halduskohus ei rahuldanud Sig Saueri kaebust automaatulirelvade hanke osas2019-08-30T14:41:04+00:00

Kaitseinvesteeringute keskus sõlmis lennukikütuse ostuks mahuka lepingu

Kaitseinvesteeringute keskus sõlmis lennukikütuse ostuks mahuka lepingu Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis raamlepingu Eesti ettevõttega Helmcoil AS lennukikütuse ja lisaainete ostmiseks Eesti ja siin paiknevate liitlaste õhuväeüksuste tarbeks. Sõlmitud raamlepingu kestvus on 48 kuud ja eeldatav hankemaht kuni 40 miljonit eurot. Hangitavat lennukikütust AVGAS 100LL ja JET A-1 hakkavad kasutama nii Eesti õhuväe üksused kui ka Ämari lennubaasis paiknevad liitlaste hävitajad.   Lennukikütuse hange on koos sõidukite sidelahenduse väljaehitamise, pikamaa tankitõrje [...]

Kaitseinvesteeringute keskus sõlmis lennukikütuse ostuks mahuka lepingu2019-08-30T14:43:11+00:00

Automaatide hange – relvade verifitseerimine ja hanke hetkeseis

Hangete osakonna juhataja Priit Soosaare kommentaar automaatide hanke verifitseerimise ja hankeprotsessi läbi viimisele. Vastavalt riigihanke alusdokumentidele viis verifitseerimise läbi ja koostas protokolli pakkuja, kusjuures igal pakkujal oli valida, kas teha testid ise või need kolmandalt osapoolelt sisse osta. Verifitseerimiseks vajalike testide läbiviimisel sai lähtuda ainult riigihanke alusdokumentides esitatud nõuetest, piirangutest ja ka seal lubatud tegevustest (näiteks teatud varuosade vahetamisest). Kõiki pakkujaid on siin koheldud võrdselt. Riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) seisukoht oli, et vastavalt riigihangete seadusele peab hankeprotsess [...]

Automaatide hange – relvade verifitseerimine ja hanke hetkeseis2019-08-30T14:47:30+00:00

Soomukite ümberehituse hankel ei tunnistatud edukaks ühtki pakkujat

Soomukite ümberehituse hankel ei tunnistatud edukaks ühtki pakkujat Kaitseinvesteeringute keskus lõpetas 37 Norrast ostetud soomuki ümberehituse hanke ilma ühtegi pakkujat edukaks tunnistamata. Hankele kvalifitseerus neli ettevõtet, neist pakkumuse esitas kolm - BAE Systems, Bristol Trust ning Ühinenud Depoode ja Scania Eesti ühispakkumus. Kõigil kolmel pakkumusel oli puudusi, kuna esitatud pakkumused ei vastanud riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele. Eeskätt puudutasid need varuosade maksumuse ja elukaare juhtimisega seonduvat infot, ühel juhul oli tegemist ka planeeritud [...]

Soomukite ümberehituse hankel ei tunnistatud edukaks ühtki pakkujat2019-08-30T14:48:21+00:00