Avariisoomuki simulaatori projekteerimine ja ehitamine

Riigihanke eesmärk on leida lepingupartner, kes projekteeriks ja ehitaks XA-188 kerel põhineva soomuki avariisimulaatori, eesmärgiga luua Eesti Kaitseväele võimekus harjutada ümberpaiskunud soomukist väljumist. Tegemist on masinaehituse inserner-tehnilise projekteerimise ja ehitustööga, kus tähtsal kohal on seadme käitlemise ohutus. Hankes sõlmitava raamlepingu alusel on hankijal õigus osta täiendavaid teenuseid ja tooteid, mis on hankelepingu esemega seotud ja selle elutsükli tagamiseks vajalikud, kuid pole tehnilises kirjelduses kirjeldatud. Hanke number on 231135 Tähtaeg 8. märts 2021 Rohkem infot Riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2712332/general-info      

Avariisoomuki simulaatori projekteerimine ja ehitamine2021-01-22T17:40:38+00:00

Tapa vabaaja- ja spordikeskuse ehituse kontsessioon

Kuulutasime kontsessioonihanke Tapa vabaaaja- ja spordikeskuse ehitamiseks. Kompleks peab sisaldama 8-rajalist 25m pikkust ujulat, vee- ja saunakeskust, pallimängusaale, jõusaali ja rühmatreeningusaali. Lisaks ka majutust ja toitlustust koos bowlingu ja teiste vabaaja veetmise võimalustega. Oodatud on ka toidu- ning spordikaupade kauplused jm. Hanke number on 228782 Tähtaeg 30. aprill 2021 Rohkem infot Riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2489372/general-info                  

Tapa vabaaja- ja spordikeskuse ehituse kontsessioon2021-01-18T18:23:32+00:00

Turu-uuring: Siseruumide koristus- ja puhastustööd

 Oleme ette valmistamas riigihanget „Siseruumide koristus- ja puhastustööd“ ja kutsume kõiki huvitatud isikuid osalema turu-uuringus. Turu-uuringu eesmärk on tutvustada kavandatava hanke tehnilist kirjeldust ning seda on võimalik huvitatud isikutel kommenteerida kirjalikult etteantud aja jooksul. Tehnilise kirjelduse projekti väljastamiseks palume pöörduda meie taristuosakonna insenertehnilise büroo tooteinseneri Anu Arukaev’u poole meiliaadressil: anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee. Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on hiljemalt 21.01.2021 ning tagasisidet ootame hiljemalt 22.01.2021. Lisainfo: Anu Arukaev, tel 5302 8795 või e-post anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee          

Turu-uuring: Siseruumide koristus- ja puhastustööd2021-01-15T18:14:50+00:00

Materjaliarvestuse ja ostujuhtimise lahenduste IT arendusteenus

Kuulutasime välja riigihanke materjaliarvestuse ja ostujuhtimise lahenduste IT arendusteenusele. Mida raamleping hõlmab ja mis on eesmärgid?  DAX kliendispetsiifiliste arenduste täiendamine vastavalt Tellija vajadustele DAX kliendispetsiifiliste lahenduste loomine, vastavalt Tellija vajadustele, eeskätt vajadus arendada või võtta kasutusele uut Rakendustarkvara, mida Tellija peab vajalikuks, kuid mis ei pruugi olla seotud Standardtarkvaraga DAX uuendamine, tarkvara uuendustega DAX support requestide edastamine Microsoftile DAX ja teiste infosüsteemide vaheliste veebiteenuste loomine DAX tarkvara konsultatsiooni teenuse osutamine Tellija peakasutajatele, mis puudutab keskkonna seadistamist jms., nt ka tootetugi, [...]

Materjaliarvestuse ja ostujuhtimise lahenduste IT arendusteenus2021-01-08T11:29:51+00:00

Kaitseväe väljaõppe võimalused täienevad Eesti ettevõtte toodanguga

Kaitseinvesteeringute keskus sõlmis kohaliku väljaõppevahendite tootja Eli OÜ-ga 7-aastase raamlepingu, et soetada kaitseväele kaugjuhitavad tõusvad sihtmärgid. Kaugjuhitavate jalaväesihtmärkide komplekt Hardy on välisüsteem käsitulirelvadest tõusvate märkide tulistamiseks. Antud süsteemi eeliseks on kergus, mobiilus, varasem kasutajakogemus, mis tagab kiire ja efektiivse väljaõppe jalaväeüksuste tulevõime suurendamiseks. „Meie jaoks on oluline, et Eestis on olemas ettevõtted, kes suudavad toota konkurentsivõimelisi kaitsevaldkonnas vajaminevaid tooteid. Arvestades asjaoluga, et kaitsevägi on kasutanud Eli OÜ poolt toodetud Hardy sihtmärkide süsteeme nüüdseks juba paarkümmend aastat ja süsteem on tõestanud [...]

Kaitseväe väljaõppe võimalused täienevad Eesti ettevõtte toodanguga2021-01-06T17:04:11+00:00

Filtrid seadmetele, sõidukitele ja generaatoritele

Kuulutasime riigihanke soetamaks Kaitseväe sõidukitele, soomukitele, tankidele, seadmetele ja generaatoritele filtreid. Hanke number on 230235 Hange leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2627192/general-info              

Filtrid seadmetele, sõidukitele ja generaatoritele2021-01-06T10:41:37+00:00

Joogiveeautomaatide rent

Hanke eesmärgiks on Eesti Kaitseväe (sh alates 01.01.2021 loodava asutuse Sihtasutus CR14) ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse varustamine joogiveeautomaatidega 48 kuulise perioodi jooksul. Hange hõlmab peamiselt pudeliveeautomaatide rentimist koos pudelivee ostmisega. Hankijal on lepingu alusel õigus tellida ka muid samaliigilisi teenuseid ja kaupasid, mis on hanke eesmärgiga seotud. Hankija sõlmib raamlepingu ühe kuni kolme eduka pakkujaga. Hanke number on: 230611 Hange leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2664532/general-info          

Joogiveeautomaatide rent2021-01-06T10:33:39+00:00

Tagasivaade aastale 2020

Kaitseinvesteeringute tulemusena investeerisime Eesti majandusse tagasi üle 180 miljoni euro. Lisasime oma tarneahelasse terve rea Eesti väike-ettevõtteid ning viisime läbi ühishanked Läti ja Hollandiga, mille tulemusena õnnestus Eesti kaitsetööstuse toodangut eksportida. Olulisemad arengud toimusid relvastuse valdkonnas. Jätkasime investeeringuid laskemoonavarude suurendamisse. Kokku soetasime 2020. aastal 60 miljonit euro eest suurekaliibrilist laskemoona ning õhutõrjerakette, võtsime kasutusele uued automaadid Rahe R20 ning liikursuurtükid K9. Jätkasime taristuinvesteeringuid 1. jalaväebrigaadi taristusse nii Tapal kui Jõhvis. Lõviosa ligi 50 miljoni euro suurusest investeeringust läks logistika, sõidukite [...]

Tagasivaade aastale 20202020-12-31T17:55:00+00:00

Turu-uuring: Kaitseväele kuni 300 uue sõiduki ostmiseks

Turu-uuring 2021. aastal on plaanis läbi viia riigihange soetamaks Kaitseväele kuni 300 uut sõidukit seitsme aastase perioodi jooksul. Turu-uuringu peamine eesmärgik on teada saada, milline on saadaval olevate sõidukite valik ning, kas meie potentsiaalsed lepingupartnerid on huvitatud hankeprotsessil osalema. Sõidukeid soetatakse võimelünkade täitmiseks, mis on tekkinud sõidukipargi vananemise ning kasutatud sõidukite mittepiisavas mahus turul saadavuse tõttu. Uuringus osalemiseks kirjuta toomas.kalda@kaitseinvesteeringud.ee. Registreerimistähtaeg turu-uuringus osalemiseks on 14. jaanuar 2021.      

Turu-uuring: Kaitseväele kuni 300 uue sõiduki ostmiseks2021-01-04T16:25:56+00:00

Ämari lennubaasis avastati kaevetööde käigus väärtuslikud arheoloogilised leiud

Ämari lennubaasi piirdeaia ehituse käigus avastati muinasaegne pronksist kuljus ja 14. sajandil vermitud münt. Arheoloogilisi töid finantseerib Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, hinnanguline maksumus avastatud leidude põhjal on ca 18 000 eurot koos käibemaksuga, lisaleidude puhul kujuneb lõppsumma suuremaks. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis Ämari lennubaasi piirdeaia ehitustöödeks lepingu selle aasta septembris. Piirdeaia ehitustöödega kaasajastatakse lennubaasi põhjapoolne perimeeter, et tagada territooriumi turvalisus. Seoses arheoloogiliste leidudega on vajalik teostada täiendavaid uuringuid ca 100-150 m2 suurusel alal, tööde algus on planeeritud 2021 aasta aprillikuusse. „Meie [...]

Ämari lennubaasis avastati kaevetööde käigus väärtuslikud arheoloogilised leiud2020-12-30T21:07:44+00:00