Eesti ostab Ameerika Ühendriikidelt kuus mitmikraketisüsteemi HIMARS

Eesti ostab Ameerika Ühendriikidelt kuus mitmikraketisüsteemi HIMARS Reedel allkirjastas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar Ameerika Ühendriikide kaitsekoostööagentuuriga DSCA lepingu mitmikraketisüsteemide HIMARS hankimiseks, mis on oluline võimearendus Eesti kaudtulevõimekuse arendamisel. Relvasüsteemid ostetakse Ameerika Ühendriikidelt ning relvatootjaks on Lockheed Martin. Lepingu kogumaksumus on üle 200 miljoni dollari. „Eesti kaitse-eesmärkide saavutamiseks tegeleme igapäevaselt meie kaitsejõudude relvastuse ja laskemoona uuendamisega. Meil on hea meel, et koostöös liitlastega, saame uute mitmikraketiheitjate tegutsemisvõimekuse puhul tagada süsteemide ühtesobivuse USA ja teiste liitlastega,“ märkis RKIK peadirektor [...]

Eesti ostab Ameerika Ühendriikidelt kuus mitmikraketisüsteemi HIMARS2022-12-03T10:26:41+00:00

Turu-uuring: Kaitseväe sõidukite ja konteinerlahenduste sidelahenduste arendus ja ehitamine 

Turu-uuring: Kaitseväe sõidukite ja konteinerlahenduste sidelahenduste arendus ja ehitamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub osalema turu-uuringus kavandatavale riigihankele „Kaitseväes kasutuses olevate sõidukite (sh militaarsõidukite), konteinerlahenduste ja soetamisel olevate masinate (sh konteinerlahendused) sidelahenduste arendus- ja väljaehitamine“ Hanke eeldatav maksumus on analüüsimisel, küll aga saame kinnitada, et johtuvalt erinevatest kaitsevõime projektide käivitamisest lähiaastatel kasvab teadaolevalt vajaminev ehitusmaht, seetõttu tuleb tagada Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusel koostöös tööstusega võimalikult efektiivne ajakasutus, ehituskiirus kui ka efektiivne eelarve kasutus, mille osas saaks riik tagasi võimalikult palju kaitsevõimet Kavandatava [...]

Turu-uuring: Kaitseväe sõidukite ja konteinerlahenduste sidelahenduste arendus ja ehitamine 2022-11-25T13:31:12+00:00

Turu-uuring: Foto- ja videoseadmete soetamine

Turu-uuring: Foto- ja videoseadmete soetamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub teid osalema turu-uuringus „Foto- audio- ja videoseadmed koos vajamineva tarkvaraliste lahenduste, lisavarustuse ja varuosadega“ Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärgiks on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsioon, võimalik pakkujate olemasolu, hinnatasemed, tarneajad ja muud olulised kriteeriumid. Turu-uuring viiakse läbi vastavalt riigihangete seaduse §-le 10. Hanke tulemusena soovime avada nelja aastase dünaamilise hankesüsteemi, mille alusel soetada järgnevatel aastatel foto- audio- ja videoseadmeid koos vajamineva tarkvaraliste [...]

Turu-uuring: Foto- ja videoseadmete soetamine2022-11-21T12:57:37+00:00

Tapa sõjaväelinnakusse ehitatakse täiendavad hooned liitlaste vastuvõtmiseks

Tapa sõjaväelinnakusse ehitatakse täiendavad hooned liitlaste vastuvõtmiseks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis ehituslepingu aktsiaselts Merko Ehitus Eestiga Tapa sõjaväelinnaku täiendava taristu ehitamiseks. Täiendava taristu eesmärgiks on võimaldada korraga vastu võtta veel rohkem liitlasüksuseid ning tõsta liitlaste tehnika kohaloleku võimekust. Investeeringu kogumaksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 7,1 miljonit eurot. Seoses julgeoleku olukorra muutustega on vajalik uue taristu ehitamine liitlasüksustele. Madridi tippkohtumisel otsustati, et NATO tugevdab julgeolekuolukorra muutumise tõttu oma idatiiva kaitset, sh Eestis. See omakorda tingib vajaduse täiendavate liitlaste vastuvõtuks. Tapa [...]

Tapa sõjaväelinnakusse ehitatakse täiendavad hooned liitlaste vastuvõtmiseks2022-10-19T10:46:36+00:00

Kaitsevägi saab lähiajal kasutusse uued kuivtoidupakid

Kaitsevägi saab lähiajal kasutusse uued kuivtoidupakid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) hangib kaitseväele uut tüüpi toidupakke, mis on arendatud lähtudes Tallinna Tehnikaülikooliga koostöös valminud kaitseväe kuivtoidupakkide uuringust. Eelneva kindlate komponentidega 24 tunni kaitseväe toidupaki asemel on nüüd võimalik toidupakk komplekteerida kokku kolmest söögikorrapakist. Uued söögikorrapakid võimaldavad väljaõpet planeerida paindlikumalt ning vähendada üksikute toodete ülejäämist.   2021. aastal viidi läbi koostöös Tallina Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi teadlastega kaitseväe ajateenijate, reservväelaste ja tegevväelaste välitoitlustuses kasutatavate toidupakkide ja nende parendamise võimaluste uuring. „Uuring [...]

Kaitsevägi saab lähiajal kasutusse uued kuivtoidupakid2022-10-12T15:11:24+00:00

KAVANDID: Selgusid Raadi ja Taara linnakute kunstikonkursite võitjad

KAVANDID: Selgusid Raadi ja Taara linnakute kunstikonkursite võitjad Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja Raadi (Tartu, Raatuse 110) ja Taara (Võru, Kose tee 3a) linnakutes valminud universaalhallide kunstikonkursite võidutööd. Raadi linnaku kunstikonkursi võitis osaühing Kaaren teosega „Väli“ (Pille Ernesaks) ning Taara linnaku kunstikonkursi osaühingute Tuumik Stuudio ja Tohuto teos „Tasakaal“ (Martin Eelma, Marje Eelma, Kärt Maran). Kunstikonkursi eesmärgiks oli leida sobivaimad kunstiteosed Raadi ja Taara linnakutes 2022.aastal valminud universaalhallidesse. Kaitseväe Akadeemia veebel staabiveebel Andri Harkmann ütles, et mõlemad võidutööd erinevad, [...]

KAVANDID: Selgusid Raadi ja Taara linnakute kunstikonkursite võitjad2022-09-14T14:38:15+00:00

Eesti annetas koostöös Saksamaaga Ukrainale teise välihaigla

Eesti annetas koostöös Saksamaaga Ukrainale teise välihaigla Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) saatis koostöös Saksamaaga Ukrainasse teise välihaigla toetamaks Ukrainat sõjalises konfliktis Venemaaga. Välihaigla saatmiseks annetas Saksamaa kaitseministeerium ligikaudu 7,7 miljonit eurot Ukraina meditsiinivõimekuse toetamiseks. Täiendavalt andis mittetulundusühing Slava Ukraini annetustest kogutud 120 000 eurot välihaigla meditsiiniseadmete ostuks vastavalt Ukraina poolt väljatoodud vajadusele. Ukrainale antakse pool olemasolevast kaitseväe välihaiglast, mis koosneb kaheksast erifunktsioonilisest meditsiinikonteinerist ning kolmest telgist, kus on operatsioonimoodul, erakorralise meditsiini moodul, intensiivravimoodul, vahemoodul (laborikonteineri, diagnostikakonteineri ja triaažitelgiga), meditsiiniline hoiuruum, sterilisatsioonimoodul [...]

Eesti annetas koostöös Saksamaaga Ukrainale teise välihaigla2022-09-14T12:09:52+00:00

Eesti kaitsetööstusettevõttelt KrattWorks hangitakse õhutõrjesihtmärke

Eesti kaitsetööstusettevõttelt KrattWorks hangitakse õhutõrjesihtmärke Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu Eesti kaitsetööstusettevõttega KrattWorks, hankimaks kaitseväele õhusihtmärke. Lepingu eesmärgiks on tagada kaitseväe väljaõppeks vajalikke vahendeid, soetades õhutõrjekahurite ja rakettide mehitama sihtmärke koos lennutamise teenusega. Seitsme aasta pikkune leping sisaldab ka lennukõlbulike sihtmärkide taastamist. Sihtmärk-droonide või lendavate õhusihtmärkide soetamise eesmärgiks on toetada kaitseväe ja liitlaste üksuste väljaõpet õhusihtmärkide laskmisteks. Sihtmärkidel on autonoomne lennuvõimekus ning need on juhitavad maapealsest juhtseadmest ka väljaspool visuaalset nägemisulatust. Üldjuhul ostetakse igal aastal välja seitse lendavat sihtmärki. [...]

Eesti kaitsetööstusettevõttelt KrattWorks hangitakse õhutõrjesihtmärke2022-09-16T13:26:52+00:00

Alustatakse Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamist koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega

Alustatakse Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamist koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu osaühinguga Skepast&Puhkim Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamiseks koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega. Leping sisaldab planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamist ning harjutusvälja keskkonnakorralduskava koostamist. Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on Soodla harjutusväljale kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõiguse määramine, Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni ühenduskoridoride võimalike asukohtade ning Soodla harjutusväljast ida pool asuva põhja–lõuna suunalise tee asukoha määramine. RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari [...]

Alustatakse Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamist koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega2022-09-09T19:41:10+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis lepingu ladude ehituseks

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis lepingu ladude ehituseks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja Nordecon AS sõlmisid lepingu ladude ning seonduvate välisvõrkude projekteerimis- ja ehitustöödeks Harjumaal. Investeeringute kogumaksumus oli ilma käibemaksuta 17,7 miljonit eurot. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus arendab kaitseväe taristut eelkõige varustuse ladustust ja hoiustamist silmas pidades. „Meil on hea meel, et hanke parima pakkumuse teinud Nordecon AS-l on varasem suur kogemustepagas riigikaitseliste objektide ehitustega mitmetes kaitseväe linnakutes. Usume, et koostöö Nordeconiga on edukas ning saame kasutajale laod tähtaegselt üle anda,“ märkis RKIK [...]

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis lepingu ladude ehituseks2022-08-31T09:55:29+00:00