Eesti Kaitsetööstuse Liidu 2020 aastakonverents

Eesti Kaitsetööstuse Liidu aastakonverents, ülekanne Postimehe veebiportaalis ja EKTL-i sotsiaalmeediakanalites. Eesti kaitsetööstus Liidu aastakonverentsil jagavad kogemusi ja teadmisi kaitsetööstuse eksperdid nii kodusest Eestist, erinevatest Euroopa riikidest, aga ka Lähis-Ida regioonist. Näpunäiteid edukaks osalemiseks EL kaitsealastes projektides jagavad Euroopa Komisjoni Kaitsetööstuse ja Kosmose peadirektoraadi peadirektor, suured kaitsetööstuse ettevõtted Leonardo Itaaliast ja Microflown AVISA Hollandist ning Kusti Salm, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor. Euroopa Liit on astunud käegakatsutava sammu Euroopa kaitsevõime tugevdamiseks, investeerides selleks kuni aastani 2027 kaitsealasesse teadus- ja arendustegevusse ligikaudu 8 miljardit [...]

Eesti Kaitsetööstuse Liidu 2020 aastakonverents2020-11-27T14:28:31+00:00

Täna tutvustasime veebisilla vahendusel meie tänastele ja tulevastele partneritele sõidukite (s.h soomustatud) ja tehnika kategooria järgmise nelja aasta plaane. Eesti ettevõtted on meie jaoks väga olulised koostööpartnerid ja oleme võtnud endale eesmärgiks meie omavahelist koostööd veelgi suurendada. Seega püüame aegsasti Eesti turgu informeerida, et lihtsustada ettevõtete tulevikuplaanide tegemist. Infoseminar oli väga asjalik, mida ilmestab osalejate kõrge rahulolu 4,6/5 p. Osalejaid oli kokku üle 40. Infopäeval andsid oma valdkonna ülevaate meie sõidukite ja tehnika kategooriajuht Toomas Kalda, soomustatud sõidukite ja tehnika [...]

2020-11-25T14:34:28+00:00

Pinna- ja põhjavee seire Kaitseväe harjutusväljadel

Teostame regulaarlselt pinna- ja põhjavee seiret Kaitseväe harjutusväljadel, et saada andmeid meie harjutusväljadel paiknevate veekogumite seisundist ning hoida silm peal oluliste ainete trendidel. Seire eesmärk on hinnata Kaitseväe tegevuse mõju harjutusväljade alal moodustuvale pinna- ja põhjaveele. Juhul kui veeseire tulemused näitavad veeseisundit ohustavate kontsentratsioonide tõusu, saame õigeaegselt rakendada vastavaid leevendavaid meetmeid. Pinnavee seirepunktidest võetud veeproovides määratakse igal aastal vee füüsikalis-keemilised näitajad. Tulemuste põhjal saab väita, et üldiselt on harjutusväljade pinnavee seirepunktides veekvaliteet väga heas seisundis. Samuti analüüsitakse põhja- ja pinnavee seirepunktides [...]

Pinna- ja põhjavee seire Kaitseväe harjutusväljadel2020-11-20T11:43:39+00:00

Postimees: Kaitseinvesteeringute juht: hangetega on olnud probleeme, aga täna on pilt oluliselt parem

Kaitseinvesteeringut keskuse juht Kusti Salm tunnistas täna avaldatud riigikontrolli auditit kommenteerides, et ametil on olnud kaitseinvesteeringute puhul probleeme, kuid kaks aastat tagasi alanud hangete reformiga on parandatud pea kõiki elemente, millele riigikontroll tähelepanu juhtis. Salmi sõnul on alates 2018. aastast kaitseinvesteeringute keskuse valitsemisalas kõik hangetega seotud dokumendid ära muudetud ja keskus töötab töötame oluliselt paremini turu ja tarnijasuhtlusega. «Auditi näidete varal ei saa me kõigega nõus olla. Oleme nõus, et tarnijasuhtluses ei ole me olnud väga head, mis on mõnes [...]

Postimees: Kaitseinvesteeringute juht: hangetega on olnud probleeme, aga täna on pilt oluliselt parem2020-11-19T12:09:41+00:00

Riigikogu arutas Riigikontrolli kaitsehangete auditi järeldusi

Kaitseminister Jüri Luik, kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ning kaitseinvesteeringute keskuse direktor Kusti Salm osalesid Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistungil, et arutada Riigikontrolli kontrolliaruande „Suuremahuliste kaitseotstarbeliste hangete kavandamine ja kulutõhusus“ järeldusi. Riigikontrolli audit vaatles kaitseotstarbelisi hankeid aastatel 2014 – 2019. Sellesse perioodi jäi ulatuslik hangete- ja taristuvaldkonna reform, mille käigus loodi muuhulgas 2017. aastal Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK). Auditi põhifookuses küll ei olnud otseselt riigihangete seadusega kooskõla hindamine, siis auditi käigus ei tuvastatud ühtegi riigihangete seaduse rikkumist. Auditi [...]

Riigikogu arutas Riigikontrolli kaitsehangete auditi järeldusi2020-11-17T09:41:59+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus viis läbi õppegranaatide ühishanke Lätiga

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt läbi viidud Eesti-Läti ühishanke tulemusena sõlmiti raamleping, mille raames ostetakse järgmise seitsme aasta jooksul Eesti ja Läti kaitseväele samad õppegranaadid. Lepingu kogumaksumus on 3,5 miljonit eurot. Hange viidi läbi kahes osas: biolagunevad ning korduvkasutatavad treeningkäsigranaadid.  Esimese osas sõlmiti leping Eesti Kaitsetööstuse Liidu liikme Bristol Trust OÜ-ga. Teises osas kvalifitseerusid ja osutusid edukateks kaks pakkujat: Bristol Trust OÜ ja Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH.   Kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp: „Korduvkasutatavate treeningkäsigranaatide eeliseks on ökonoomsus, sest [...]

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus viis läbi õppegranaatide ühishanke Lätiga2020-11-02T12:30:48+00:00

Sõidukite ja tehnika riigihangete infopäev

!! Infopäev toimub üle veebi !! Ligipääsuinfo saadetakse registreenunutele meilile.  Kutsume osalema infokoosolekule, mille eesmärgiks on anda ajaline ja sisuline ülevaade järgmisele neljale aastale planeeritud sõidukite ja tehnika kategooria riigihangetest. Infopäeval anname täpsema ülevaate järgmistest riigihangetest: 1. Tööjõurendi teenus 2. Transporditraktorite soetamine 3. Sõidukite, seadmete ja generaatorite filtrite soetamine 4. Soomustatud maasturite soetamine 5. Rivisõidukite varuosade soetamine 6. Rivisõidukite remondi ja hoolduse teenus 7. Rivisõidukite soetamine 8. Maismaasõidukite pesu ja hoolduse teenus 9. Maismaasõidukite akude soetamine 10. Kergsõidukite soetamine (mootorrattad [...]

Sõidukite ja tehnika riigihangete infopäev2020-11-24T15:19:24+00:00

Mürauuringud Nursipalju harjutusvälja ümbruses

Tänavu aprillis tegime mürauuringu Võrumaal Nursipalu harjutusvälja ümbruses Sõmerpalu alevikus ning Nursi ja Lükkä külas. Mõõtsime suure- ja väikesekaliibriliste relvade harjutuspäeva, kus peamisteks müraallikateks olid seekord 120 mm miinipildujad, 84 mm tankitõrjegranaadiheitjad (Carl-Gustav) ja M21F kaitselaeng. Mõõtmiste eesmärk oli teada saada, mis on konkreetse harjutuspäeva puhul harjutusvälja lähiümbruse asustatud aladele jõudev müratase. Mida näitas Nursipalus tehtud uuring? Selgus, et harjutuspäeva müra hinnatud tase ei ületanud soovituslikku päevast normtaset (Ld 65 dB) lähimate külade (Mustassaare, Tsirgupalu, Lükkä, Hänike, Sõmerpalu, Järevere) juures. [...]

Mürauuringud Nursipalju harjutusvälja ümbruses2020-11-19T15:12:35+00:00

Kaitse-eelarve 2021.

Eesti kaitseväe juhataja Martin Herem ja Kaitseinvesteeringute keskuse juht Kusti Salm lükkavad rahandusministri kaitse-ettepanekud tagasi. Kusti Salmi sõnul pole Helme ettepanek detailselt läbi mõeldud ja keskendutud on vaid ümmargusele summale, millega süsteeme osta. „See ei ole nagu moodne arvutimäng, kus sa klikivajutusega tellid oma riigile õhutõrje, tankid või lennukid. Tuleb suuta ära defineerida, mismoodi need üksused pärast liikuma hakkavad, kuidas nad teiste üksustega koos opereerima hakkavad ja kuidas me sinna inimesed peale leiame!" "Paari aastaga pole võimalik midagi teha. Õhusüsteemide [...]

Kaitse-eelarve 2021.2020-09-17T15:14:45+00:00

Konteinerlahenduste ja sidevõrgu arendamise hange

Kuulutasime välja riigihanke " Konteinerlahenduste ostmine, konteinerlahenduste ümberehitus ja strateegilise sidevõrgu arendus ja installatsioonitööd" Hanke eesmärgiks on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks. Käesolev riigihange on jaotatud kolmeks erinevaks osaks: OSA - Uued ja kasutatud standardkonteinerid, sh rent; Mille raames soovib hankija soetada erinevaid konteinereid (FM1, FM2, 10“ konteiner, multilifti, teist värvi etc, 2in1; 3in1 jm); rentida uusi või soetada/rentida kasutatud konteinereid. Täpsemad vajadused ja kogused täpsustatakse jooksvalt lepingute täitmise käigus. OSA - Konteinerlahenduse ehitus ja/või olemasolevate konteinerite ehitus; Mille raames soovib [...]

Konteinerlahenduste ja sidevõrgu arendamise hange2020-10-19T09:40:38+00:00