Kaitsevägi ja Kaitseliit uuendavad tankitõrjerelvastust

Kaitsevägi ja Kaitseliit uuendavad tankitõrjerelvastust 2021. aastal toimunud tankitõrjeraketisüsteemi Spike LR testlaskmised Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu Eurospike GmbH-ga, et soetada Kaitseväele ja Kaitseliidule tanktitõrjerelvad Spike SR, mis aitavad oluliselt tõsta tankitõrje võimekust. „Nii mahuka ja olulise investeeringu puhul on äärmiselt hea meel selle üle, et läbi erinevate võimekuste võrdlusesse toomise, õnnestus projekti eeldatavalt kogumaksumuselt säästa ligi kaks miljonit eurot ja seejuures tõsta oluliselt tankitõrje võimekust,“ märkis RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp. „Tegemist on ühekordse [...]

Kaitsevägi ja Kaitseliit uuendavad tankitõrjerelvastust2022-01-19T15:26:11+00:00

Võru vallas rekonstrueeritakse militaarkasutuses olevaid teid

Võru vallas rekonstrueeritakse militaarkasutuses olevaid teid Mustassaare tee (Google Maps väljavõte) Võru vallas valmis Mustassaare tee, mis on ligipääsuteeks Nursipalu harjutusväljale. Tegemist oli Transpordiameti ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) ühishankega, kus hanke esimese osa eesmärk oli Mustassaare tee rekonstrueerimine ning hanke teine osa eesmärk Nursipalu harjutusvälja teede ja laskeväljade ehitus. „Meil on hea meel tõdeda, et möödunud aastal sõlmisid Transpordiamet ning RKIK koostöölepingu, millega lepiti kokku Mustassaare tee tolmuvaba katte ehitus. Tee ehituse eesmärgiks oli muuta [...]

Võru vallas rekonstrueeritakse militaarkasutuses olevaid teid2021-12-18T12:30:20+00:00

Paldiski sõjaväelinnakusse otsitakse kunsti

Paldiski sõjaväelinnakusse otsitakse kunsti Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja kunstikonkursi, mille eesmärk on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Paldiski sõjaväelinnaku vahipataljoni kasarmu siseruumidesse. Konkursi suurus on ligi 29 000 eurot ilma käibemaksuta. „Paldiski sõjaväelinnaku taristut on uuendatud viimase aasta jooksul hoogsalt, et nii vahipataljon kui ka toetuse väejuhatus saaks linnakusse ümber paikneda. Peame oluliseks, et uuenenud linnakus väljendaks loodav kunstiteos meile olulisi väärtusi ning mis innustaks meie ajateenijaid ning tegevväelaseid õppimis- ja tegutsemistahtele,“ ütles Vahipataljoni pataljoniveebel ja žürii [...]

Paldiski sõjaväelinnakusse otsitakse kunsti2022-01-25T10:50:42+00:00

Jõhvi sõjaväelinnakus avati ratsamonument

Jõhvi sõjaväelinnakus avati ratsamonument Skulptuur nimega „Tasakaal“ Jõhvi sõjaväelinnakus avati eile osaühingu Naalesak Kunst skulptuur nimega „Tasakaal“. Tegemist on esimese kunstiteoste tellimise seaduse alusel kunstikonkursi võitnud teosega, mis on avatud kaitseväe sõjaväelinnakus. Võidutöö autorid on Jass Kaselaan ja Art Allmägi. „Jõhvi kaitseväelinnaku vanemana olen ma väga rahul, et edaspidi tervitab linnakusse sisenejaid pronksi pandud idee, mis sisenejaid mõtlema paneb. Meie roll sõdurina peab olema tasakaalus meie rolliga indiviidina, kogemused ja kogenenud inimesed tasakaalus kogenematutega, õpetamine õppimisega, [...]

Jõhvi sõjaväelinnakus avati ratsamonument2021-12-17T11:39:35+00:00

Kaitseväe uued granaadiheitjad jõudsid Eestisse

Kaitseväe uued granaadiheitjad jõudsid Eestisse Kaitseväe pearelvur major Risto Pärtel granaadiheitjaga Carl-Gustaf M4 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) tellis koostöös Lätiga Rootsi ettevõttelt Saab kaasaegsed granaadiheitjad Carl-Gustav M4. Esimese tarnega jõudis Eestisse üle 300 relva. „Rootsist tarnitud relvad tõstavad hüppeliselt lähimaa tankitõrje võimekust ja asendavad juba kasutusel olevaid Carl-Gustavi vanemaid relvamudeleid M2. Uusi granaadiheitjaid hakatakse kasutama paralleelselt praegu kaitseväe varustusse kuuluvate vanemate relvadega M2 ja M3,“ märkis RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp „Suur heameel on ka selle [...]

Kaitseväe uued granaadiheitjad jõudsid Eestisse2021-12-09T10:35:01+00:00

Ühishange snaipripüsside hankimiseks

  Ühishange snaipripüsside hankimiseks Kuulutasime välja hanke eesmärgiga soetada Kaitseväele uued 8.6 mm kaliibriga snaipripüssid. Koos uute püssidega hangime ka kaasaegsed sihtimisseadmed, mis tõstavad oluliselt snaiprite efektiivsust. Sõdurid suudavad uute relvadega lasta kiiremini ja täpsemini nii päeval kui ka öösel. Plaanis on soetada vähemalt 60 relva koos sihtimisseadmetega.  Hanke viime läbi koos Kaitseliidu ning Politsei- ja Piirivalveametiga. 7-aastase raamlepingu kogumaht on 10 miljonit eurot. Hankest täpsemalt: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3720276/general-info Loe rohkem ka teistest hangitavatest relvadest: https://www.kaitseinvesteeringud.ee/kaitsevagi-ja-kaitseliit-hangivad-relvastust/      

Ühishange snaipripüsside hankimiseks2021-12-08T15:40:53+00:00

Lõppes kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala piiri tähistamine

Lõppes kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala piiri tähistamine Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) tellimusel sai valmis kaitseväe keskpolügooni ohuala piiritähistus. Ohuala piir on rajatud keskpolügooni ida- ning lääne küljes ligikaudu 50 kilomeetri pikkuselt. Tööde teostajaks oli osaühing Kiirwarren.KL ning tööde maksumuseks oli ligikaudu 280 000 eurot ilma käibemaksuta. „Laiendatud ohualad on võetud kasutusele eesmärgiga võimaldada keskpolügoonil toimuvat väljaõpet, kus relvade ohualad ei mahu keskpolügooni alale. Ohuala piiri tähistamine on oluline, et juhtida kõrvaliste isikute tähelepanu, et nad on sisenemas laiendatud ohualale, kus laskmiste [...]

Lõppes kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala piiri tähistamine2021-11-29T12:08:56+00:00

Kuulutasime välja hanke Rabasaare linnavõitluslinnaku ehitustöödeks

Kuulutasime välja hanke Rabasaare linnavõitluslinnaku ehitustöödeks Riigihanke sisuks on Rabasaare linnavõitluslinnaku edasine projekteerimine ja ehitamine, kuhu kuuluvad seitsme erineva korruselisusega ehitise ehitus, keskpolügooni ja Rabasaare küla vahelise ühendustee ehitus koos sillaga ja olemasolevate teede rekonstrueerimine. Koos kõikide ehitistega ja olemasolevate teede rekonstrueerimisega muutub küla tervikuna väga paljude väljaõppevõimalustega linnavõitluslinnaku kompleksiks. Kaasaegne harjutuskoht Linnak saab olema kaasaegset linnaruumi imiteeriv harjutuskoht, mis koosneb vajalike väljaõppe elementidega (aknad, uksed, trepid jne) ehitistest. Alale on lähenemiseks tagatud ligipääs eri nurkadest ja külgedest ning linnaku hoonestus [...]

Kuulutasime välja hanke Rabasaare linnavõitluslinnaku ehitustöödeks2021-11-18T15:08:42+00:00

Kaitsevägi ja Kaitseliit hangivad relvastust

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) hangib Kaitseväele ja Kaitseliidule relvastust, mille kohaselt uuendatakse ja hangitakse käsitulirelvasid, automaatrelvasid, snaipripüsse ning kuulipildujaid.  „Oleme käsitulirelvade hankimises teinud tihedat koostööd Kaitseväega ning välja selgitanud parima võimaliku lahenduse kaitseväe vajaduste ning turul pakutavate toodete vahel. Eesmärk on saavutada hanke tulemusena Kaitseväe nõuetele vastav parima hinna-kvaliteedi suhtega relvastuse kasutusele võtmine ning edaspidine elutsükli tagamine operatiivsuse hoidmiseks,“ märkis RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp. Hetkel on käimas kuulipildujate hange, mille kohaselt hangitakse Kaitseväele ja Kaitseliidule ligi 500 kuulipildujat. Hanke [...]

Kaitsevägi ja Kaitseliit hangivad relvastust2021-11-18T13:47:03+00:00

Riik teeb suuremahulise investeeringu kaitseväe masinapargi hoolduseks

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas välja kaks hanget, mille eesmärgiks on leida pikaaegsed partnerid kaitseväe soomukite ja ratassõidukite remondi- ja hooldustöödeks. Lepingute eeldatav kogumaht on 250 miljonit eurot.  Kaitseinvesteeringute keskuse soomukite kategooriajuhi Ivar Jansoni hinnangul on tegemist olulise ja mahuka investeeringuga Eesti kaitsetööstusesse, mis loob kohalikele ettevõtetele võimaluse arendada nii oma kompetentse kui ka taristut. „Ainult läbi ettevõtete võimekuse kasvu saame jätkusuutlikult tagada kaitseväe tehnika parima valmisoleku,“ ütles Janson ning lisas, et: „sõidukite hooldus ja remont on tehnikapargi kasutuses hoidmise töömahukaim [...]

Riik teeb suuremahulise investeeringu kaitseväe masinapargi hoolduseks2021-10-26T14:13:45+00:00