Nurmsi õppevälja mehitamata lennuvahendite väljaõppekeskuse ehitab Järvamaa ettevõte

Nurmsi õppevälja mehitamata lennuvahendite väljaõppekeskuse ehitab Järvamaa ettevõte Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) ja ehitusettevõtja AS Paide MEK sõlmisid projekteerimis-ehitustööde lepingu Nurmsi õppeväljale mehitamata lennuvahendite ehk UAV-de väljaõppekeskuse rajamiseks. Keskus alustab tööd aasta pärast. Valmiv väljaõppekeskus Koigi lennuvälja territooriumil hakkab toetama Kaitseliidu Järva maleva, kaitseväe ja liitlasüksuste tegevusi õppeväljal. „Rajatav UAV väljaõppekeskus mitmekesistab nii Kaitseliidu kui ka Kaitseväe üksuste väljaõppe võimalusi ja lahendusi ning võimaldab teha antud valdkonnas liitlastega koostööd ja arendustegevusi,“ ütles Nurmsi õppevälja haldava Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant [...]

Nurmsi õppevälja mehitamata lennuvahendite väljaõppekeskuse ehitab Järvamaa ettevõte2023-11-28T11:15:29+00:00

Eesti annetas koostöös Islandiga Ukrainale neljanda välihaigla

Eesti annetas koostöös Islandiga Ukrainale neljanda välihaigla Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) saatis koostöös Islandiga Ukrainale neljanda välihaigla, et toetada Ukrainat sõjalises konfliktis Venemaaga. Lisaks Islandile panustas projekti ka Saksamaa, kes annetas kaksteist veoautot ja kümme haagist, millega oleks võimalik välihaiglat transportida. „Mul on äärmiselt hea meel, et oleme taaskord saanud Ukrainat aidata nii kiirelt ja mõjusalt. Välihaiglad on olnud selge ja spetsiifiline abipalve Ukrainalt ning neljanda välihaigla annetamisega toetame neid kriitilise tähtsusega raviasutuse juurde loomisel, et nad saaksid senisest paremini [...]

Eesti annetas koostöös Islandiga Ukrainale neljanda välihaigla2023-11-10T10:28:08+00:00

Kaitseväe Akadeemia uus õppehoone sai nurgakivi

Kaitseväe Akadeemia uus õppehoone sai nurgakivi Täna asetasid riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK), Kaitseväe Akadeemia ja Embach Ehituse esindajad ja Tartu linnapea Urmas Klaas nurgakivi Tartu Raadi sõjaväelinnakusse ehitatavale Kaitseväe Akadeemia uuele õppehoonele. Hoone valmimisel saab akadeemia õppeosakond vajaliku ja kaua oodatud taristutäienduse taseme- ja täiendusõppekursuste korraldamiseks. „Rõõm on tähistada nurgakivipanekut nii olulisele hoonele nagu seda on Kaitseväe Akadeemia õppehoone. Kuid majast endast tähtsam on alati sisu – juba lähitulevikus hakkavad siin haridust saama meie veeblid, aspirandid ja parameedikud ning pärast sõja- ja [...]

Kaitseväe Akadeemia uus õppehoone sai nurgakivi2023-11-10T11:48:55+00:00

Ämari linnakusse rajatakse uued kasarmud ja hooldus-õppegaraažid

Ämari linnakusse rajatakse uued kasarmud ja hooldus-õppegaraažid Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis projekteerimis- ja ehituslepingud aktsiaseltsiga Merko Ehitus Eesti ning osaühinguga Ehitus5ECO, et luua Ämari linnakusse ajateenijate, tegevväelaste ja liitlaste majutus- ja õppevõimaluste laiendamiseks täiendav taristu. „Järgmise nelja aasta jooksul on plaanis lääne piirkonda investeerida ligikaudu 200 miljonit eurot. Aastatel 2024-2025 on sealne fookus Ämari sõjaväelinnakul, et luua kaitseväelastele paremad tingimused nii töö- ja õppevõimalusteks kui ka Eesti kaitsmiseks sõjaolukorras. Lisaks plaanime remontida lennuraja, rajada ladustusala, lennukite varjualused, toitlustuskompleksi, tehnikahalli [...]

Ämari linnakusse rajatakse uued kasarmud ja hooldus-õppegaraažid2023-11-01T10:45:23+00:00

Eesti sõlmis Ameerika Ühendriikidega koostöökokkuleppe tarnekindluse tagamiseks

Eesti sõlmis Ameerika Ühendriikidega koostöökokkuleppe tarnekindluse tagamiseks Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar ja Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi soetamise ja jätkusuutlikkuse asekantsler Dr William A. LaPlante allkirjastasid eelmine nädal NATO peakorteris Brüsselis kahepoolse kokkuleppe, mille eesmärk on tugevdada vastastikust kaitse- ja julgeolekuvaldkonna koostööd varustuskindluse tagamisel.  Kokkulepe põhineb vastastikusel vabatahtlikkuse printsiibil ning võimaldab mõlemal riigil seada eelisjärjekorda kaitsevaldkonna lepingute täitmise, et kindlustada kiireloomuliste ja kriitiliste tarnete õigeaegne ning tõhus kättesaadavus. „Tänases julgeoleku- ja majanduskeskkonnas on toimepidev tarneahel sõjalise kaitse tagamisel kesksel [...]

Eesti sõlmis Ameerika Ühendriikidega koostöökokkuleppe tarnekindluse tagamiseks2023-10-27T17:14:38+00:00

Eesti ostab ligikaudu 200 miljoni euro eest uusi soomukeid

Eesti ostab ligikaudu 200 miljoni euro eest uusi soomukeid Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) allkirjastas täna lepingud ettevõtetega Nurol Makina ja Otokar, et soetada Eesti kaitseväele ligikaudu 230 ratassoomukit, lisaks soetatakse neli ratassoomukit ka päästeameti demineerimiskeskusele. Soomukite eesmärk on kaitsta kaitseväelasi lahinguolukorras, et kaitseväelaste ümberpaiknemine lahinguväljal oleks võimalikult kiire ja turvaline. Uued soomukid soetatakse kaitseväe 2. jalaväebrigaadile, millel varasemalt ei ole olnud soomustatud ratassõidukeid. Lisaks hangitakse soomukeid juurde ka 1. jalaväebrigaadile ning päästeameti demineerimiskeskusele. „Eesti sõduri kaitstus ohtlikus situatsioonis on meile [...]

Eesti ostab ligikaudu 200 miljoni euro eest uusi soomukeid2023-10-18T17:35:35+00:00

Kaitseeksperdid selgitavad Võrus Nursipalu harjutusvälja vajalikkust

Kaitseeksperdid selgitavad Võrus Nursipalu harjutusvälja vajalikkust Võru Gümnaasiumis toimuval Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avalikul istungil hakatakse tutvustama eelnõule esitatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada Eesti kaitsevõimet ning luua sobivad väljaõppetingimused Kagu-Eestis paiknevatele Eesti ja liitlasüksustele. „Nursipalu harjutusvälja laiendamine on oluline osa Eesti kaitsevõime suurendamisest, mis on Venemaa sõjaka käitumise tõttu hädavajalik. Selline mahukas ja paljusid inimesi puudutav ettevõtmine on ülikeeruline, kuid meil on kohustus tagada ka Lõuna-Eesti kaitstus. Oleme Võrumaa inimestele riigikaitsesse panustamise eest väga tänulikud,“ ütles kaitseminister Hanno [...]

Kaitseeksperdid selgitavad Võrus Nursipalu harjutusvälja vajalikkust2023-10-06T17:32:12+00:00

Eesti sõlmis mahuka lepingu militaarsõidukite soetamiseks Eesti ja Läti jõustruktuuridele

Eesti sõlmis mahuka lepingu militaarsõidukite soetamiseks Eesti ja Läti jõustruktuuridele Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis Scania, Veho ja Volvoga mahuka lepingu militaarsõidukite soetamiseks, et varustada Eesti ja Läti jõustruktuure erinevat tüüpi sõidukitega järgmise seitsme aasta jooksul. Raamlepingu kogumaksumus on ligikaudu 693 miljonit eurot. “Varasemalt on kaitseväge varustatud liitlaste kasutatud tehnikaga, kuid tulenevalt teravnenud julgeolekuolukorrast on need võimalused Euroopas ammendunud. Nüüd esimest korda ajaloo jooksul on meil võimalus tellida Eesti kaitseväele täpselt nende vajadustest lähtuvaid uusi sõidukeid,“ ütles RKIKi sõidukite, tehnika [...]

Eesti sõlmis mahuka lepingu militaarsõidukite soetamiseks Eesti ja Läti jõustruktuuridele2023-10-15T11:09:14+00:00

Augustitorm kahjustas oluliselt ka metsasid Nursipalu harjutusväljal

Augustitorm kahjustas oluliselt ka metsasid Nursipalu harjutusväljal Augustikuu lõpus Lõuna-Eestit tabanud torm räsis tõsiselt ka Nursipalu harjutusvälja plaanitava laienduse metsi ala loodenurgas. 29. septembri seisuga on hinnanguliselt otseselt kahjustada saanud ligikaudu 250 hektarit, valdavalt on tegemist tuulemurruga. Umbes pool sellest alast, kus tormituul puid maha murdis, jääb planeeritavasse nn puhvertsooni, mis on kavas harjutusvälja laiendamisel luua välispiiri ja laskeväljade vahele. Planeeritav laiendusala asub kaitseministeeriumi valitsemisala maadel, kus metsamajandajaks on riigimetsa majandamise keskus. Kahjude hindamine veel käib, kuid paralleelselt kavandab RMK [...]

Augustitorm kahjustas oluliselt ka metsasid Nursipalu harjutusväljal2023-10-02T11:49:42+00:00

Ida-Virumaal alustatakse lähiajal uue laokompleksi ehitusega

Ida-Virumaal alustatakse lähiajal uue laokompleksi ehitusega Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis projekteerimis- ja ehituslepingu aktsiaseltsiga Nordecon, et ehitada Ida-Virumaale laokompleks. Lepingu maksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 9,7 miljonit eurot. Eestis on jätkuv vajadus arendada infrastruktuuri, et riigi kaitsevõime suureneks. „Järgneva aasta jooksul teeme suure investeeringu Ida-Virumaale, kuhu rajame laokompleksi, et parendada kaitsevalmidust ning varude ladustamise ja hoiustamise tingimusi,“ rääkis RKIKi Põhja-Kirde portfellijuht Ando Voogma. Voogma täiendas, et järgmise nelja aasta taristuinvesteeringute maht kirde piirkonnas on 35 miljonit eurot. „Peamine taristu [...]

Ida-Virumaal alustatakse lähiajal uue laokompleksi ehitusega2023-10-02T10:01:02+00:00