17.-21. aprill toimuvad Soodla harjutusväljal Kaitseväe õppused

Teavitame, et 17.-21. aprill toimuvad Soodla harjutusväljal Kaitseväe õppused, mille raames kasutatakse harjutusväljal liikursuutükke K9 Kõu. 17.-20. aprill toimuvad taktikaharjutused, kus liigutakse harjutusvälja lõuna alas liikursuurtükkidega. Õppuse ajal on Soodla harjutusväljal liikumine piiratud. Juurdepääsuteedele on paigaldatud mehitatud või mehitamata tõkestuspostid ja infotahvlid. 21. aprillil toimuvad laskeharjutused, kus liikursuurtükkidest lastakse Soodla harjutusväljalt keskpolügoonile. 21.aprillil onmüratasepiirkonnas kõrge ja liikumiseks on osaliselt (Soodla harjutusvälja ulatuses) suletud Pikajärve tee L2 (Anija vald, Pillapalu küla) ning osaliselt tõkestatud liikumine ka Põhja-Kõrvemaa LKA-l (manuses kaart ala kohta, kus [...]

17.-21. aprill toimuvad Soodla harjutusväljal Kaitseväe õppused2023-04-17T15:28:51+00:00

Miinisadamasse planeeritakse uut merepäästehoonet

Miinisadamasse planeeritakse uut merepäästehoonet Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) alustas uue merepäästehoone projekteerimist Tallinnas Miinisadamas. Hoone ehitatakse politsei- ja piirivalveametile merepääste teenuse ning merepääste koolitusvõimaluste tagamiseks. Projekteerimisleping sõlmiti osaühinguga Esplan. Kavandatavas uues hoones hakkavad paiknema politsei- ja piirivalveameti (PPA) merepääste teenuse ruumid, sealhulgas ruumid merepäästega seotud koolitusteks, merepäästeüksuse valmisoleku tagamiseks kui ka kontoritööks. Lisaks on hoonesse kavandatud erinevad merepäästevarustuse hoiu- ja hooldusruumid ning töökoda. „PPA laevastiku ühendamisega loodi merevalvekeskusele linnakus täiendavad kontoripinnad. Selleks, et parandada Eesti merealal olukorrateadlikkust ja reageerimisvõimet, on [...]

Miinisadamasse planeeritakse uut merepäästehoonet2023-03-31T14:34:41+00:00

Võrumaal alustatakse uue tee ehitust

Võrumaal alustatakse uue tee ehitust Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis ehitus- ja projekteerimislepingu AS TREV-2 Grupiga uue tee ehituseks Võru ja Rõuge valda. Uue riigikaitselise tee eesmärgiks on tagada kaitseväele ja kaitseliidule ohutu ning parem ligipääs Tsiatsungõlmaa lasketiiruni, kus on alustatud täiendava taristu rajamist. Uue tee projekteerimise- ning ehituse kogumaht on ligikaudu neli miljonit eurot.  Uut teed planeeritakse Võru ja Rõuge valda, Võru-Mõniste-Valga ja Sõmerpalu-Mustahamba riigimaanteede ühendamiseks. Ehitatavaid teid on ligikaudu kümme kilomeetrit, mille hulgas on nii mahasõite, ristmikke kui [...]

Võrumaal alustatakse uue tee ehitust2023-03-31T10:36:00+00:00

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala läänekülg on suletud riigikaitseliseks väljaõppeks 3.-6.04.2023

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala läänekülg on suletud riigikaitseliseks väljaõppeks 3.-6.04.2023 Laiendatud ohuala piir ning RMK Oandu-Ikla matkaraja alternatiivmarsruudi leiab kaitseväe keskpolügooni kaardilt: https://mil.ee/.../uploads/2022/04/KVKP_kaart_suur9_pdf.pdf Laiendatud ohualade kasutamisega piiratakse inimeste liikumist ohualade ulatuses, kui toimub ohtlik tegevus, mis vajab vastavat piirangut. Laiendatud ohuala piir on tähistatud kollase- ja mustatriibuliseks värvitud piiripostidega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse ohtliku tegevuse korral tõkestajad või teavitajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Laiendatud ohualale on paigaldatud lipumastid, kuhu enne ohtliku [...]

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala läänekülg on suletud riigikaitseliseks väljaõppeks 3.-6.04.20232023-03-30T17:21:57+00:00

Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrval alustatakse täiendava ettevalmistustöödega täiendava taristu rajamiseks

Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrval alustatakse täiendava ettevalmistustöödega täiendava taristu rajamiseks Võrumaal Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrval alustatakse ettevalmistustöödega täiendava taristu ehitamiseks. Üksuste vastuvõtmiseks vajalike olmetingimuste rajamiseks raadatakse ligikaudu 11 hektari suurust ala Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrval. Esmased olmetingimused majutuseks luuakse hiljemalt 2023. aasta lõpuks. „2022. a oktoobris otsustas Vabariigi Valitsus eraldada lisaeelarvest rahalised vahendid rajamaks Lõuna-Eestisse kaitseväe üksuste (sh liitlasüksuste) kiireks vastuvõtmiseks sobilikud tingimused. Seetõttu kavandame rajada Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrvale täiendavad majutushooned, universaalhallid ning teedevõrgustiku koos väliskommunikatsioonidega,“ ütles RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru. „Hetkel on käimas [...]

Tsiatsungõlmaa lasketiiru kõrval alustatakse täiendava ettevalmistustöödega täiendava taristu rajamiseks2023-03-22T09:15:23+00:00

Eesti, Norra ja Hollandi koostöös annetatud välihaigla jõudis Ukrainasse

Eesti, Norra ja Hollandi koostöös annetatud välihaigla jõudis Ukrainasse Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) saatis koostöös Norra ja Hollandiga Ukrainasse kolmanda välihaigla paketi toetamaks Ukrainat sõjalises konfliktis Venemaaga. Välihaigla saatmiseks annetas Norra ja Holland 7,8 miljonit eurot Ukraina meditsiinivõimekuse toetamiseks. „Veebruari lõpus andsin Kiievis Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikovile militaarhaigla sümboolse võtme ja mul on hea meel, et see on nüüd kohale jõudnud. Et Ukraina selle sõja võidaks, on oluline, et Euroopa üheskoos Ukrainat toetaks ja selleks oleme algatanud Euroopa Liidu ülese [...]

Eesti, Norra ja Hollandi koostöös annetatud välihaigla jõudis Ukrainasse2023-03-22T09:15:44+00:00

Kaitsevägi ja kaitseliit saavad sel aastal uued kuulipildujad

Kaitsevägi ja kaitseliit saavad sel aastal uued kuulipildujad Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar allkirjastas täna lepingu Iisraeli Riigi ettevõttega Israel Weapon Industries (IWI) tuhatkonna uue kuulipilduja Negev NG7 hankimiseks kaitseväele ja kaitseliidule. Uued relvad vahetavad välja hetkel kasutuses olevad kuulipildujad MG3 ja KSP-58. „Hanke esimeses faasis oli pakkujaid kuus, kellest lõpliku pakkumise lisaks IWI-le tegi veel üks pakkuja,“ ütles RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp. „Hanget soosis ajastus turu-olukorras. Mõlemal suurel tootjal, kes pääsesid lõppvooru, olid tootmisliinid töös, mis omakorda mõjutas [...]

Kaitsevägi ja kaitseliit saavad sel aastal uued kuulipildujad2023-03-09T16:57:01+00:00

Tipplaskurid katsetasid Sirgala harjutusväljal uusi snaiprirelvasid

Tipplaskurid katsetasid Sirgala harjutusväljal uusi snaiprirelvasid Eile toimus Sirgala harjutusväljal uute 8,6mm kaliibirga snaiprirelvade testlaskmine, kus osalesid mitmed rahvusvahelised ettevõtted enda tipplaskuritega. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on kuulutanud välja hanke snaiprirelvade hankimiseks kaitseväele ja kaitseliidule, kus testlaskmiste käigus hinnatakse relva tehnilist vastavust hankele. Relvahanke võitja selgub selle aasta kevadel. Testlaskmiste eesmärgiks on testida relva, optilise sihiku ja muu lisavarustuse koostoimes saavutatavat relva täpsust ja töökindlust. „Testitava snaiprirelva komplekt peab tagama suure täpsuse. Täna on meie ülesandeks koos kaitseväega veenduda, et [...]

Tipplaskurid katsetasid Sirgala harjutusväljal uusi snaiprirelvasid2023-03-08T08:54:00+00:00

Tartu Raadi sõjaväelinnak on jõudsalt arenemas

Tartu Raadi sõjaväelinnak on jõudsalt arenemas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu osaühinguga Embach Ehitus Tartu Raadi linnaku uue administratiivhoone projekteerimiseks ja ehituseks. Lähiaastatel on plaanis Raadi linnaku arendusse veelgi rohkem panustada. Uus administratiivhoone ehitatakse nii 2. jalaväebrigaadi koosseisule kui ka teistele kaitseväe üksustele. Käimasolev arendus  on vaid üks osa mitmest Raadi linnaku projektist. „Raadi linnak on viimastel aastatel jõudsalt arenemas – on valminud nii uus universaalhall kui ka välispordirajatised. Sellel aastal on linnakus plaanis algust teha Kaitseväe Akadeemia õppekeskkonna parendamisega, [...]

Tartu Raadi sõjaväelinnak on jõudsalt arenemas2023-03-06T17:13:35+00:00

Tartus Raadi sõjaväelinnakus likvideeritakse nõukogudeaegne jääkreostus

Tartus Raadi sõjaväelinnakus likvideeritakse nõukogudeaegne jääkreostus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) koostöös Tartu linnavalitsusega on alustanud Raadi sõjaväelinnaku nõukogudeaegse jääkreostuse likvideerimist uudse tehnoloogia abi. Raadi jääkreostuskolle saab likvideeritud tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi rahastusele. Jääkreostusala asub Tartu linnas Raadi asumis osaliselt riigikaitsemaal ja osaliselt Tartu linna maadel. „Raadi lennuvälja jääkreostuse uuringuga (1995) tuvastati endise Nõukogude Liidu Raadi sõjaväelennuvälja autobaasi alalt pinnasereostus, kuid seni teadmata olnud reostusala tuli ilmsiks 2020. ja 2021. aastal tehtud täiendavate reostusuuringutega. Üle tööstusmaa piirnormi naftasaadustega reostunud [...]

Tartus Raadi sõjaväelinnakus likvideeritakse nõukogudeaegne jääkreostus2023-03-04T08:31:53+00:00