Harjutusväljadega omavalitsused saavad elukeskkonna parandamiseks toetust

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus maksis Kaitseministeeriumi ja üheksa harjutusväljaga omavalitsuse vahel sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe alusel harjutusväljade mõjupiirkonna omavalitsustele iga-aastast tegevustoetust summas 300 000 eurot. Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on toetuse eesmärk kompenseerida harjutusvälja kasutamisest tekkivat kõrvalmõju kohalikele omavalitsustele ning seejuures jätkata konstruktiivse koostööga riigikaitseliste väljaõppealade arendamisega seotud tegevuste teostamisel. „Väljaõppealade arendamine lähtub vajadusest edendada laiapõhjalist riigikaitselist tegevust ning esmast sõjalist kaitsevõimet, võttes arvesse ümbritsevat elukeskkonda,“ märkis Laanet ning lisas, et riigikaitse ja harjutusalade arendamine tänasel kujul ei saaks toimuda kui [...]

Harjutusväljadega omavalitsused saavad elukeskkonna parandamiseks toetust2021-03-02T08:51:56+00:00

Tapa sõjaväelinnaku kunstikonkurss

  Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja kaitsevaldkonna esimese kunstikonkursi, mille eesmärk on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Tapa sõjaväelinnaku väliterritooriumi kasarmute vahelistele rohealadele. Konkursi suurus on üle 150 000 euro, mis on seni kunstiteoste tellimise seaduse alusel ellu viidud konkurssidest Eestis kõige suurem. „Tapa sõjaväelinnak, kui kaitseväe suurim väljaõppe- ja paiknemiskoht, on pikalt oodanud võimalust kujundada igapäevast teenistuskeskkonda loovust soosivamaks. Tapa sõjaväelinnaku betoon ja asfalt on väljaõppe seisukohalt head, aga me oleme pikalt igatsenud võimalust kõige selle keskel nautida ka kunsti [...]

Tapa sõjaväelinnaku kunstikonkurss2021-02-12T11:14:24+00:00

Mootorsõidukijuhtide koolitus Tapal ja Tallinnas

Riigihanke eesmärk on leida lepingupartnerid, kes viiksid Tapal ja Tallinnas paiknevatele kaitseväelastele läbi mootorisõidukijuhi koolitusi. Kuue kuu jooksul vajab koolitamisest üle 320 kaitseväelase. Koolitada tuleb alates B-kategooria sõidukijuhtidest kuni ADR ja alarmsõiduki juhtideni välja. Hanke number on 232309 Tähtaeg 8. veebruar 2021 Rohkem infot Riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2847832/general-info          

Mootorsõidukijuhtide koolitus Tapal ja Tallinnas2021-02-03T14:56:36+00:00

Tapa linnaku tehnikapargi projekteerimine

Otsime koos Tapa linnaga spordikeskuse ehitajat. Riigi ja valla ühine huvi sai alguse vajadusest 1. jalaväebrigaadi sõduritele, liitlastele ja Tapa linna koolilastele rajada nüüdisaegne treeningu- ja ujumiskeskus, mida on vald plaaninud juba 20 aastat. Nüüd, koostöös riigiga, on võimalus idee lõpuks ellu viia ja leida arendaja. Hanke maht erainvostori leidmiseks: 13 miljonit eurot. Hanke võitja kasuks seatakse 50-aastane hoonestusõigus. Hanke number on 231519 Tähtaeg 1. veebruar 2021       Asukoht: Spordi tn 8, Tapa. Hanke ajaraam: Eeldatav hilisem lepingu sõlmimine [...]

Tapa linnaku tehnikapargi projekteerimine2021-02-03T14:55:20+00:00

E-infopäev: 7.62 mm kuulipildujasüsteemi hanke tutvustus

Kutsume üles osalema e-infopäeval! Plaanime 2021 aasta märtsis algatada konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse soetamaks Kaitseväele uued 7.62 mm kaliibriga kuulipildujasüsteemid (koos elutsükli toetusega). E-infopäeva eesmärk on tutvuda hanke dokumentidega, struktuuri ja ajakavaga. E-infopäev 17. veebruaril kell 09:30-13:00 Koostöö nii kodumaiste kui ka rahvusvaheliste ettevõtetega on meie jaoks oluline ning selleks, et relvasüsteemide ja elutsükli teenuse soetamine oleks kõikidele osapooltele sujuv, viime läbi infopäeva. Tutvustame hanke dokumente (sh tehnilisi kirjeldusi),  ajakava ning hanke protsessi üldiselt. E-infopäeva viib läbi meie relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp. [...]

E-infopäev: 7.62 mm kuulipildujasüsteemi hanke tutvustus2021-01-27T16:50:10+00:00

Avariisoomuki simulaatori projekteerimine ja ehitamine

Riigihanke eesmärk on leida lepingupartner, kes projekteeriks ja ehitaks XA-188 kerel põhineva soomuki avariisimulaatori, eesmärgiga luua Eesti Kaitseväele võimekus harjutada ümberpaiskunud soomukist väljumist. Tegemist on masinaehituse inserner-tehnilise projekteerimise ja ehitustööga, kus tähtsal kohal on seadme käitlemise ohutus. Hankes sõlmitava raamlepingu alusel on hankijal õigus osta täiendavaid teenuseid ja tooteid, mis on hankelepingu esemega seotud ja selle elutsükli tagamiseks vajalikud, kuid pole tehnilises kirjelduses kirjeldatud. Hanke number on 231135 Tähtaeg 8. märts 2021 Rohkem infot Riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2712332/general-info      

Avariisoomuki simulaatori projekteerimine ja ehitamine2021-01-22T17:40:38+00:00

Tapa vabaaja- ja spordikeskuse ehituse kontsessioon

Kuulutasime kontsessioonihanke Tapa vabaaaja- ja spordikeskuse ehitamiseks. Kompleks peab sisaldama 8-rajalist 25m pikkust ujulat, vee- ja saunakeskust, pallimängusaale, jõusaali ja rühmatreeningusaali. Lisaks ka majutust ja toitlustust koos bowlingu ja teiste vabaaja veetmise võimalustega. Oodatud on ka toidu- ning spordikaupade kauplused jm. Hanke number on 228782 Tähtaeg 30. aprill 2021 Rohkem infot Riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2489372/general-info                  

Tapa vabaaja- ja spordikeskuse ehituse kontsessioon2021-01-18T18:23:32+00:00

Turu-uuring: Siseruumide koristus- ja puhastustööd

 Oleme ette valmistamas riigihanget „Siseruumide koristus- ja puhastustööd“ ja kutsume kõiki huvitatud isikuid osalema turu-uuringus. Turu-uuringu eesmärk on tutvustada kavandatava hanke tehnilist kirjeldust ning seda on võimalik huvitatud isikutel kommenteerida kirjalikult etteantud aja jooksul. Tehnilise kirjelduse projekti väljastamiseks palume pöörduda meie taristuosakonna insenertehnilise büroo tooteinseneri Anu Arukaev’u poole meiliaadressil: anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee. Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on hiljemalt 21.01.2021 ning tagasisidet ootame hiljemalt 22.01.2021. Lisainfo: Anu Arukaev, tel 5302 8795 või e-post anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee          

Turu-uuring: Siseruumide koristus- ja puhastustööd2021-01-15T18:14:50+00:00

Materjaliarvestuse ja ostujuhtimise lahenduste IT arendusteenus

Kuulutasime välja riigihanke materjaliarvestuse ja ostujuhtimise lahenduste IT arendusteenusele. Mida raamleping hõlmab ja mis on eesmärgid?  DAX kliendispetsiifiliste arenduste täiendamine vastavalt Tellija vajadustele DAX kliendispetsiifiliste lahenduste loomine, vastavalt Tellija vajadustele, eeskätt vajadus arendada või võtta kasutusele uut Rakendustarkvara, mida Tellija peab vajalikuks, kuid mis ei pruugi olla seotud Standardtarkvaraga DAX uuendamine, tarkvara uuendustega DAX support requestide edastamine Microsoftile DAX ja teiste infosüsteemide vaheliste veebiteenuste loomine DAX tarkvara konsultatsiooni teenuse osutamine Tellija peakasutajatele, mis puudutab keskkonna seadistamist jms., nt ka tootetugi, [...]

Materjaliarvestuse ja ostujuhtimise lahenduste IT arendusteenus2021-01-08T11:29:51+00:00