Laskemoonajääkide utiliseerimise hanke-eelne infopäev

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hanke-eelset infopäeva laskemoonajääkide utiliseerimiseks. Kutsume huvitatud isikuid 17.10.2023 kell 11.00-13.00 toimuvale infopäevale, mis toimub aadressil Järve 34a, Tallinn. Infopäeva eesmärk on arutada koos huvitatud osapooltega kavandatava riigihanke võimalikke kitsaskohti ning võimalikke lahendusi selliselt, et hanketegevust oleks võimalik alustada juba sellel aastal. Infopäevast osavõtjatel palume registreerida ennast e-posti aadressil [email protected] hiljemalt 10.10.2023 koos rekvisiitidega (osaleva ettevõtte ärinimi, osaleja nimi, isikukood ja kontaktandmed (e-post, telefon)). Palume infopäevale kohale tulla 10 minutit varem.  Kahe aasta eest tehtud jäätmemahtude prognoos kaitseväes Tekke koht [...]

Laskemoonajääkide utiliseerimise hanke-eelne infopäev2023-09-30T10:14:21+00:00

Liitlaste uus vastuvõtuala Võrus sai nurgakivi

Liitlaste uus vastuvõtuala Võrus sai nurgakivi Riigi kaitseinvesteeringute kskus (RKIK) asetas täna koos kaitseväe ja Mapri Ehituse esindajatega nurgakivi uuele liitlaste vastuvõtualale Võrus, mis võimaldab järgmise aasta alguses paigutada 2. jalaväebrigaadi juurde täiendavaid liitlasüksuseid. Tegemist on ühe osaga järgnevate aastate investeeringutest liitlaste vastuvõtuks. „Meie julgeolekut tagavad peale meie enda kaitsevõime ka meie NATO liitlased, mille tõttu oleme lähiaastatel investeerimas liitlastega seotud taristusse 362 miljonit eurot. Meie eesmärk on tagada parimad võimalikud tingimused, et liitlased saaksid koos meiega Eesti kaitsmist harjutada [...]

Liitlaste uus vastuvõtuala Võrus sai nurgakivi2023-09-30T17:06:39+00:00

Eestisse saabus ligi paarsada uut kuulipildujat

27. september 2023 Eestisse saabus ligi paarsada uut kuulipildujat Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) tellimusel saabus Eestisse esimene kuulipildujate tarne, kohale jõudis ligi paarsada uut kuulipildujat. Selle aasta märtsis allkirjastas RKIK Iisraeli riigi ettevõttega Israel Weapon Industries (IWI) lepingu tuhatkonna uue kuulipilduja Negev NG7 hankimiseks kaitseväele ja Kaitseliidule.   Kuulipildujate hankimisel oli soov, et need vastaksid Eesti tingimustele. „Kuulipildujatel kohandati kaba disaini, lisati vintraua peale kuumakaitse ning suurendati harkjala reguleerimisulatust, et relvad vastaksid just meie vajadustele,“ ütles RKIKi relvastuse kategooriajuht Ramil [...]

Eestisse saabus ligi paarsada uut kuulipildujat2023-09-27T13:16:50+00:00

Riik sõlmis mahuka lepingu Ämari linnaku ladustusala rajamiseks

Riik sõlmis mahuka lepingu Ämari linnaku ladustusala rajamiseks Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) ja Nordecon AS sõlmisid lepingu kaitseväe Ämari linnaku ladustusala projekteerimiseks- ja ehituseks. Lepingu maksumus on ligikaudu 4,9 miljonit eurot koos käibemaksuga ning tööd valmivad 2025. aasta kevadel. RKIK arendab kaitseväe taristut eelkõige varustuse ladustust ja hoiustamist silmas pidades. „Ämari sõjaväelinnak on üks kiiremini arenevaid linnakuid Eestis, kus järgnevate aastate investeeringute maht on ligikaudu 130 miljonit eurot ning plaanis on remontida lennurada, rajada uusi kasarmuid, söökla kui ka mitmeid [...]

Riik sõlmis mahuka lepingu Ämari linnaku ladustusala rajamiseks2023-09-27T08:58:17+00:00

Riik pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega kuni 25. septembrini. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada Eesti kaitsevõimet ning luua sobivad väljaõppetingimused Kagu-Eestis paiknevatele Eesti ja liitlasüksustele. „Avaliku väljapaneku jooksul oleme seni saanud häid ning sisukaid ettepanekuid planeeringu kohta ning selle eest oleme kohalikele inimestele riigikaitsesse panustamise eest väga tänulikud. Kuna me peame kohaliku kogukonna arvamust oluliseks, siis otsustasime pikendada eelnõule arvamuste esitamise aega veel nädala võrra,“ ütles RKIKi peadirektor Magnus-Valdemar Saar. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõuga on [...]

Riik pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega2023-09-18T12:04:14+00:00

Eesti panustab Moldova kaitsevõime arendamisse  

Eesti panustab Moldova kaitsevõime arendamisse Euroopa Liit eraldas riigi kaitseinvesteeringute keskusele (RKIK) rahutagamisrahastust 39 miljonit eurot, et tugevdada Moldova Vabariigi kaitsevaldkonna arendamist ning parandada tsiviilelanike kaitset kriisi- ja hädaolukordades. Eraldatud vahendite eest soetab Eesti Moldova relvajõududele mitte-surmavat varustust. Euroopa Liidu abimeetmete paketiga tugevdatakse Moldova rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust, et ennetada konflikte ja säilitada rahu. RKIK annab oma panuse hankides Moldova relvajõududele varustust, mis aitab tugevdada logistikat, liikuvust, juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning side- ja seiresüsteeme. „Rakendusasutusena on meil hea võimalus panustada [...]

Eesti panustab Moldova kaitsevõime arendamisse  2023-09-14T10:07:47+00:00

Eesti ajaloo suurim kaitsehange: Eesti allkirjastas keskmaa õhutõrjesüsteemide IRIS-T SLM ostulepingu

Eesti ajaloo suurim kaitsehange: Eesti allkirjastas keskmaa õhutõrjesüsteemide IRIS-T SLM ostulepingu Tänasel Eesti, Läti ja Saksamaa kaitseministrite kohtumisel Saksamaal Nürnbergi lähedal allkirjastasid Eesti ja Läti lepingu keskmaa õhutõrjesüsteemide IRIS-T SLM soetamiseks Saksa kaitsetööstusettevõttelt Diehl Defence. Süsteemi hankimise järel suureneb märkimisväärselt Eesti ja Läti õhuruumi turvalisus, mis tagab kaitse inimestele ning tsiviil- ja militaartaristule. Ligikaudu 400 miljoni suuruse hanke puhul on tegemist seni suurima kaitsevaldkonna lepinguga Eesti ajaloos. „Eesti riigikaitse areng on keskmaa õhutõrje lepinguga jõudnud uue verstapostini. See on nii [...]

Eesti ajaloo suurim kaitsehange: Eesti allkirjastas keskmaa õhutõrjesüsteemide IRIS-T SLM ostulepingu2023-09-11T16:52:12+00:00

Nursipalu harjutusvälja laienduse eelnõu saadeti kooskõlastusringile

Nursipalu harjutusvälja laienduse eelnõu saadeti kooskõlastusringile Kaitseministeerium saatis kooskõlastusringile Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu, et tugevdada Eesti kaitsevõimet ning luua sobivad väljaõppetingimused Kagu-Eestis paiknevatele Eesti ja liitlasüksustele. „Venemaa jätkuv agressioon Ukrainas näitab, et Kremli agressiivsus oma naabrite suhtes ei kao kusagile ja seetõttu peame jätkama oma kaitsevõime tugevdamist. Oleme astunud olulisi samme ka selleks, et võimestada Eesti kagunurka kaitsvat 2. jalaväebrigaadi, kuhu lisanduvad soomustransportöörid ja liikursuurtükid. See aga omakorda tähendab vältimatult vajadust harjutusala laiendamiseks, et nii Eesti enda üksused kui siin meid [...]

Nursipalu harjutusvälja laienduse eelnõu saadeti kooskõlastusringile2023-08-29T11:17:05+00:00

Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks avatud menetluse algatamine

Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks avatud menetluse algatamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) teavitab relvaseaduse (RelvS) § 85 lõike 3³ ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 47 lõigete 2 ja 3 kohaselt Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks planeerimisseadust kohaldamata avatud menetluse algatamisest. Vabariigi Valitsuse korralduse „Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ eelnõu koos seletuskirjaga avalik väljapanek toimub 29.08-12.09.2023. Kaitseväe Nursipalu harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 14.02.2008 korraldusega nr 79 „KaitseväeNursipalu harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine“. Tulenevalt muutunud julgeolekuolukorrast on vajalik Nursipalu harjutusvälja laiendada. [...]

Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks avatud menetluse algatamine2023-08-29T11:19:11+00:00

Lähiajal alustatakse kaitseväe uute ladude ehitust Tartumaal

Lähiajal alustatakse kaitseväe uute ladude ehitust Tartumaal Ukraina sõja õppetunnina on Eesti kasvatanud kaitseväe varusid ning nende hoiustamiseks on vaja juurde luua täiendavad ladustamistingimused üle Eesti. Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis laokomplekside ehituseks projekteerimis- ja ehituslepingud aktsiaseltsiga Nordecon, et alustada lähiajal esimeste objektide ehitusega Luunja ja Nõo vallas. Lepingute maksumus on ligikaudu 60 miljonit eurot. „Järgmise paari aasta jooksul on taristuarenduste prioriteet Kagu-Eestis, kuhu investeerime sadu miljoneid eurosid, et rajada täiendavat taristut ladustamistingimuste suurendamiseks ning liitlaste vastuvõtmiseks. Ühed olulisemad arendused [...]

Lähiajal alustatakse kaitseväe uute ladude ehitust Tartumaal2023-09-05T17:26:59+00:00