Kutsume IKT moodulite riigihanke teabepäevale

Oleme ettevalmistamas riigihanget „IKT moodulite hankimiseks“ ning kutsume huvitatud isikuid 04.06.2020 kell 12.00 teabepäevale, mis toimub Küberjulgeoleku väljaõppekeskuse CR14 hoones aadressil Rävala 14 (Tallinn). Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget (sh tehnilist kirjeldust, kvalifitseerimistingimusi ja vastavustingimusi), vastata küsimustele ja vajadusel täiendada tehnilist kirjeldust. Kavandatav riigihange on kahe osaline: OSA 1 - Kommertsriistvaral (COTS) baseeruvad lahendused, suurusjärguga 100 üheaegset kasutajat mooduli komplekti kohta. OSA 2 – Militaarotstarbel toodetud riistvaral  baseeruvad lahendused, suurusjärguga 20 üheaegselt kasutajat mooduli komplekti kohta. Registreerumine teabepäevale: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee  [...]

Kutsume IKT moodulite riigihanke teabepäevale2020-05-26T09:15:11+00:00

Maksime tegevustoetusi sellel aastal välja summas 292394 EUR

Vastavalt Kaitseministeeriumi ja üheksa harjutusväljaga omavalitsuse vahel 18.09.2019 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppele maksime selleaastased tegevustoetused välja summas 292394 EUR. Toetuse eesmärk on kompenseerida omavalitsuste mõjupiirkonnas harjutusvälja kasutamisest tekkivat kõrvalmõju. Toetussumma suurus sõltub harjutusvälja pindalast antud omavalitsuse territooriumil. Maastikul läbiviidavad väljaõpped on kaitsevõime seisukohast üliolulised ja aitavad tagada vajalikku esmast valmisolekut sõjaliseks konfliktiks. Eelnimetatud omavalitsuste territooriumidele jäävad kaitseväe keskpolügoon, Soodla, Männiku, Sirgala, Klooga, Kikepera ja Nursipalu harjutusväljade ning Tapa lähiharjutusala. Toetuse saajad: Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Anija Vallavalitsus, Tapa Vallavalitus, Lääne-Harju Vallavalitus, Võru [...]

Maksime tegevustoetusi sellel aastal välja summas 292394 EUR2020-05-26T09:01:57+00:00

Kutsume osalema riigihankel “IT taristu (Dell EMC ja CISCO) seadmete ostmine”

Riigihanke (viitenumber 222662) eesmärk on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks, kelle kaudu osta Dell EMC seadmeid, tarkvara ja garantii laiendusi ning vajadusel ka tehnilist tuge kui ka Cisco seadmeid, tarkvara ja garantii laiendusi ning vajadusel ka tehnilist tuge ning vastavalt vajadusele koos installatsiooni ja/või seadistustöödega. Hanke esemest lähtudes on hange jaotanud kaheks osaks tootjapõhiste gruppidena: OSA 1 – Dell EMC seadmed OSA 2 – CISCO seadmed Pakkumusi võib esitada nii ühele kui ka kõigile osadele. Otstarbekuse kaalutusel jätab hankija kogu [...]

Kutsume osalema riigihankel “IT taristu (Dell EMC ja CISCO) seadmete ostmine”2020-05-25T13:25:07+00:00

Kutsume osalema riigihanke „Kliimaseadmete hooldus ja remont“ turu-uuringus

Turu-uuringu eesmärk on tutvustada kavandatava hanke tehnilist kirjeldust ning seda on võimalik huvitatud isikutel kirjalikult kommenteerida etteantud aja jooksul. Kavandatava hanke tehnilise kirjelduse väljastamiseks palume pöörduda meie taristuosakonna korrashoiubüroo lepinguhaldur-juhtivspetsialisti Anu Arukaev’u poole meiliaadressil: anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee. Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on hiljemalt 21.05.2020 ning tagasisidet ootame hiljemalt 22.05.2020. Ootame aktiivset osavõttu! Lisainfo: Anu Arukaev, tel 5302 8795 või e-post anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee

Kutsume osalema riigihanke „Kliimaseadmete hooldus ja remont“ turu-uuringus2020-05-18T11:05:25+00:00

Kutsume osalema riigihankel “Küberohtude simulatsioonitarkvara loomine”

Hanke (viitenumber 222836) eesmärgiks on 48 kuu jooksul Kaitseministeeriumi valitsemisala küberohtude simulatsioonitarkvara loomine ja arendus. Loodav tarkvara simuleerib pahavara, et treenida küberoperaatoreid leidma uusi ja tundmatuid ohte, mille kohta puudub internetis avalikult kättesaadav teave. Simuleeritud pahavaral võivad olla kõik tavapärasele pahavarale iseloomulikud tunnusjooned, kuid lisaks on loodud selle uurimise lahendus, paigaldus- ja kasutusjuhendid, indikaatorid jms elemendid, mis on vajalikud edukaks väljaõppetegevuseks. Spetsiifiliste funktsioonidega pahavara või pahavara simuleerivat tarkvara kasutatakse küberkoolitustel,  –õppustel ning - operatsioonide simuleerimisel küberharjutusväljal. Pakkumuste esitamise tähtaeg on [...]

Kutsume osalema riigihankel “Küberohtude simulatsioonitarkvara loomine”2020-05-14T09:22:14+00:00

Kutsume osalema riigihankel “Küberväljaõpe”

Hanke (viitenumber 219263) eesmärgiks on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks, et läbi väljaõppe tõsta Kaitseministeeriumi valitsemisala küberhügieeni, küberkaitse, küberründe või muu küberjulgeoleku-alase distsipliini teadmisi. Väljaõpe võib toimuda ka väljaspool Eestit (NATO peakontoris jt riikides). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.06.2020 kell 11.00. Hanketeade on leitav riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1644839/general-info Ootame aktiivset osavõttu! Lisainfo: Priit Soosaar Kategooriajuht (Side ja radarid) Tel: 717 0461 Mobiil: 5919 5005 E-post: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

Kutsume osalema riigihankel “Küberväljaõpe”2020-05-14T09:43:16+00:00

Kutsume osalema riigihankel „Videokonverentsside seadmete (VTC seadmed) ja tarkvara ostmine koos tehnilise toega“

Hanke (viitenumber 222511) eesmärgiks on 48 kuu jooksul Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevate video- ja telekonverentsside seadmete (edaspidi VTC seadmete) täiustamine, olemasolevate seadmete parendamine, täiendavate seadmete soetamine ja tarkvarade hankimine vastavalt vajadusele. Riigihange on jaotatud osadeks: OSA 1 – CISCO VTC seadmed OSA 2 – POLYCOM VTC seadmed. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.06.2020 kell 10.00 Hanketeade on leitav riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1868952/general-info Lisainfo: side ja radarite kategooriajuht priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee Ootame aktiivset osalemist!

Kutsume osalema riigihankel „Videokonverentsside seadmete (VTC seadmed) ja tarkvara ostmine koos tehnilise toega“2020-05-11T17:09:20+00:00

Kutsume osalema riigihankel „Rugged seadmed (sh Full-, semi- ja tööstuslikud rugged seadmed)“

Hanke (viitenumber 222476) eesmärgiks on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks eesmärgiga varustada Kaitseväge ja Kaitseliitu full-, semi- ja tööstuslike rugged seadmete ja nende lisatarvikutega. Käesolev riigihange on jaotatud osadeks: Osa 1 — Full-rugged seadmed Osa 2 — Semi-rugged seadmed Osa 3 — Tööstuslikud rugged seadmed Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.06.2020 kell 10.00 Hange on leitav riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1865812/general-info Lisainfo: side ja radarite kategooriajuht priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee Ootame aktiivset osalemist!  

Kutsume osalema riigihankel „Rugged seadmed (sh Full-, semi- ja tööstuslikud rugged seadmed)“2020-05-11T16:43:37+00:00

2021 aasta aprilliks valmib Jõhvi linnakus 12 tehnika varjualust

2021 aasta aprilliks valmib Jõhvi linnakus Viru pataljonis 12 tehnika varjualust, kus hakatakse hoiustama nii soomustatud kui soomustamata sõidukeid koos muu kaitseväe tehnikaga. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse poolt anti ehitajale edasi keskuse arhitekti poolt varasemalt välja töötatud varjualuse tüüpprojekt. Sama hanke raames saab värskenduskuuri ka Viru pataljoni🍴söökla. Tehnika varjualuste ja söökla uuendamiseks investeeritakse Eesti majandusse tagasi kokku 3,8 miljonit eurot. 👏Hanke võitis Lääne-Viru juhtivaid ehitusettevõtteid osaühing Revin Grupp. Kümme aastat tegutsenud ettevõttele on see projekt maksumust arvestades aegade suurim. Pakkumuste koostamise [...]

2021 aasta aprilliks valmib Jõhvi linnakus 12 tehnika varjualust2020-05-07T16:11:27+00:00

Väiksekaliibrilise laskemoona hange, mille eeldatav maksumus on 50 mln eurot.

Täna kuulutasime välja väiksekaliibrilise lahingumoona hanke eesmärgiga tagada Eesti Kaitseväele ja Kaitseliidule kõrge kvaliteediga testitud laskemoon. Hanke tähtaeg on 25.05.2020 Raamleping on plaanis allkirjastada selle aasta teises pooles. Hanke eeldatav maksumus on 50 mln eurot. Tegemist on kaitse- ja julgeolekuvaldkonna konkurentsipõhise läbirääkimistega hankega. Raamleping sõlmitakse kuni 7 aastaks (4+3). Esimesed tarnete ajad selguvad minikonkursside käigus. Turu-uuringu protsessis oli märgata, et huvi konsolideeritud laskemoona hanke osas oli nii Eesti kui ka ülemaailmsete laskemoona tootjate hulgas suur. Riigihanke viitenumber on 2️⃣1️⃣9️⃣8️⃣1️⃣4️⃣ Ootame Eesti [...]

Väiksekaliibrilise laskemoona hange, mille eeldatav maksumus on 50 mln eurot.2020-04-20T19:13:10+00:00