Väikesekaliibriliste relvade laskemoon

Hanke eesmärk on tagada Eesti Kaitseväele väikesekaliibriliste relvade laskemoon. Hanke detailid leiab riigihangete registrist viitenumbriga 226906 ja https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2310412/general-info Küsimuste korral pöörduge Krista Kiil poole, krista.kiil@kaitseinvesteeringud.ee.  

Väikesekaliibriliste relvade laskemoon2020-10-19T09:39:06+00:00

Kuivtoidupakkide hange

Otsime järgnevaks 7 aastaks Eesti kaitseväele toidupakkide hankimiseks lepingupartnerit, kes tagaks komplekteeritud toidupakid koos kohale toimetamisega. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12 oktoober kell 10:00. Hange leitav riigihangete registrist, viitenumbriga: 219064 ja https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1643480/general-info Lisainfo: Väljaõppe ja elutsükli toetuse kategooriajuht Kaia-Liisa Kadai, +372 5331 5561, kaia-liisa.kadai@kaitseinvesteeringud.ee

Kuivtoidupakkide hange2020-09-28T15:37:52+00:00

Traatsidevarustus koos lisatarvikutega

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas välja riigihanke "Traatsidevarustus koos lisatarvikutega". Hanke eesmärgiks on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks. Riigihanke eesmärk on leida lepingupartnerid, kelle kaudu osta erinevat traatsidevarustust ja selle lisavarustust nagu: Koksiaalkaableid ja lisatarvikuid Sh pistikud kaablile, pesad paneelile, murdumiskaitsmed jm; Sidekaablid ja selle lisatarvikud; Taktikaline välikaabel koos lisatarvikutega; Fiiberoptika (sh vast ja optika) ja selle lisatarvikud; Erinevate kaablite testimisseaded, hooldus- ja puhastuskomplektid ja traatsidevarustusega seotud tööriistakomplekid; Kaabelvarustuse rakmed ja poolid koos lisavarustusega (sh tõsterakmed, kaablikünnised jm); Hankele pakkumiste esitamise [...]

Traatsidevarustus koos lisatarvikutega2020-09-28T16:32:32+00:00

Liikursuurtükkide K9 ümerehitus

Hanke eesmärk on hankida liikursuurtükkide ümberehitus K9EST versiooniks. Ümberehitused on planeeritud 18-24-le suurtükile. Sõlmime raamlepingu ühe eduka pakkujaga kuni 84 kuuks. Hanke detailid leiab riigihangete registrist viitenumbriga 224914 ja https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2098212/general-info- Küsimuste korral pöörduge Ivar Janson poole, ivar.janson@kaitseinvesteeringud.ee.  

Liikursuurtükkide K9 ümerehitus2020-09-28T16:00:44+00:00

Paldiski sõjaväelinnakusse kerkib uus 300-kohaline kasarmu

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja Nordecon AS sõlmisid töövõtulepingu, mille tulemusena valmib järgmise aasta lõpus Paldiski ajateenijatele uus kaasaegne kasarmu.   Tegemist on järjekorras kaheteistkümnenda tüüpprojekti järgi ehitatava kaitseväe kasarmuga, mis koondab ühte hoonesse üksuse elu- ja õpperuumid ning varustus- ja hooldusruumid. Igas kasarmus on 300 majutuskohta ja 30 töökohta. „Sama põhiprojekti on väiksemate muudatustega kasutatud pea kõigis väeosades", märkis Kaitseinvesteeringute keskuse taristuosakonna Lääne portfellijuht Mario Metsoja. „Tüüpkasarmute ehitus on aidanud kaasa projekteerimis- ja ehitustööde kiirenemisele ning võimaldanud meil jõuda lepingusse [...]

Paldiski sõjaväelinnakusse kerkib uus 300-kohaline kasarmu2020-09-01T08:36:40+00:00

Mürataseme mõõtmed Kaitseväe keskpolügoonil

Sel kevadel tegime Kaitseväe keskpolügoonil lõhkamiste ja mais toimunud suurõppuse kohta helirõhutasemete ja vibratsiooni mõõtmised. Uuringute eesmärk oli hinnata võimalikke vibratsioonihäiringuid harjutusvälja lähistel asuvatele asulatele ja eluhoonetele. Mõõtmistulemustest selgus, et lõhkamistegevusest fikseeritud vibratsioonitasemed ei ületa soovituslikke normtasemeid ega põhjusta kahjustusi ega mikropragude tekkimist keskpolügooni lähistel asuvatele eluhoonetele. Vastavalt tuule suunale ning teistele ilmastikutingimustele võib laskmisharjutuste poolt tekkiv müra olla siiski kuuldav Lehtse alevikus ning Läsna külas, kuid soovituslikke müratasemeid õppuse raames ei ületatud.

Mürataseme mõõtmed Kaitseväe keskpolügoonil2020-11-19T15:13:19+00:00

TURU-UURING: Kaitseväe veoautode ja nende haagiste kastipõhjade vahetus- ja remonditeenus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus plaanib läbi viia riigihanke, sõlmimaks raamlepingud Kaitseväe veoautode ja nende haagiste amortiseerunud kastipõhjade vahetus- ja remonditeenuse ostmiseks. Käesolevaga soovime vastavalt riigihangete seaduse § 10-st tulenevalt teostada eelneva turu-uuringu. Turu-uuringu peamiseks eesmärgiks oleks teada saada, kas meie potentsiaalsed lepingupartnerid oleksid huvitatud hankeprotsessil osalema ja kas RKIK’i poolt planeeritud tingimused on asjaosalistele sobilikud. Riigihanke käigus soovime leida partnereid, kes on suutelised suures mahus teostama veoautode ja nende haagiste kastipõhjade vahetuse- ja remonditeenust selliselt, et originaalveokasti põhi asendatakse samaväärse uuega. [...]

TURU-UURING: Kaitseväe veoautode ja nende haagiste kastipõhjade vahetus- ja remonditeenus2020-08-25T10:48:43+00:00

Eesti alustab NATO küberväljaõppe läbiviimist

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis kolme Eesti ettevõttega: Guardtime OÜ, Clarified Security OÜ ja CybExer Technologies OÜ-ga nelja-aastased raamlepingud erineva taseme küberväljaõppe läbiviimiseks nii Eesti kui ka liitlaste ja partnerite ekspertidele. Väljaõppe eesmärgiks on tagada NATO valmisolek küberrünnakuteks, tõsta teadlikkust küberhügieenist ja küberjulgeoleku valdkonnast laiemalt. „IKT sektori ja tehnoloogia väga  kiire areng on kaasa toonud aina kasvava sõltuvuse küberruumist ja seal toimuvast. Seetõttu on avalike teenuste: side, pangateenus, e-kaubandus jm küberkaitse üheks NATO kollektiivkaitse põhiülesannetest, mis eeldab järjepidevat teadmiste ja oskuste [...]

Eesti alustab NATO küberväljaõppe läbiviimist2020-08-14T16:51:02+00:00

Kutsume osalema metallijäätmete müügi turu-uuringus

Oleme ette valmistamas metallijäätmete müügi enampakkumist ja kutsume kõiki huvitatud isikuid osalema turu-uuringus. Turu-uuringu eesmärk on tutvustada kavandatava enampakkumise tehnilist kirjeldust ning anda huvitatud isikutele kirjalikuks kommenteerimiseks etteantud aja jooksul. Tehnilise kirjelduse projekti väljastamiseks palume pöörduda meie taristuosakonna korrashoiubüroo lepinguhaldur-juhtivspetsialisti Anu Arukaev’u poole meiliaadressil: anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee. Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on hiljemalt 21.08.2020 ning tagasisidet ootame hiljemalt 24.08.2020. Lisainfo: Anu Arukaev, tel 5302 8795 või e-post anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee

Kutsume osalema metallijäätmete müügi turu-uuringus2020-08-12T11:56:38+00:00

Infokoosolek uue raskeveoautorongide hanke teemal

Lugupeetud koostööpartner ja hankest huvitatud osapool. Kutsume Teid hommikukohvile ja infokoosolekule seoses tühistatud raskeveoautorongide hankega ning sooviga välja kuulutada uus hange. Kohtumise esmärgiks oleks huvitatud osapooltele tutvustada hanke administratiivset ülesehitust, võimalikku ajakava ning arutada läbi ka võimalikud murekohad. Täpsemad teemad on järgmised: hanke väljakuulutamise ajakava; hanke administratiivse ülesehituse tutvustus; hanke üldine TK tutvustus; osalejate küsimustele vastamine ja muud teemad, mis võivad esile kerkida. Loodame, et vaatamata südasuvisele ajale ja puhkuste perioodile, leiate võimaluse osalemiseks. Koosolek toimub 16.07.2020 (neljapäeval) kell 09:30 [...]

Infokoosolek uue raskeveoautorongide hanke teemal2020-07-07T09:32:32+00:00