Läpi-Ojaküla rekonstrueerimiseks sõlmiti kolmepoolne leping

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi RKIK), Tapa vald ja AS Tariston sõlmisid kolmepoolse lepingu Läpi-Ojaküla tee rekonstrueerimiseks. Esmakordselt Eestis soovitakse kasutada tee rekonstrueerimisel aluskonstruktsioonina rehviplokke. Läpi-Ojaküla tee puhul on tegemist keskpolügooni edelasuunalise juurdepääsuteega kogupikkusega 8 kilomeetrit. Teest kaks kolmandikku kuulub Tapa vallale ning ülejäänu on Kaitseministeeriumi valitsemisel. „Läpi-Ojaküla tee rekonstrueerimine on üks paljudest vastastikku kasulikust koostöö näidetest Tapa valla ja riigi vahel. Hea ühendus on maal elamise üheks olulisemaks eelduseks, millele käesolev projekt tublisti kaasa aitab,“ lisas Tapa vallavanem Riho Tell. [...]

Läpi-Ojaküla rekonstrueerimiseks sõlmiti kolmepoolne leping2021-06-11T11:49:50+00:00

Individuaalõmblusteenuse hanke infotund

Individuaalõmblusteenuse hanke infotund Infotunni eesmärk on tutvustada potentsiaalsetele lepingupartneritele Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse planeeritud individuaalõmblusteenuse riigihanget. Riigihanke eesmärk on osta individuaalõmblusteenust kaitseväelastele vormiriiete õmblemiseks. Infotund toimub 18. juunil kell 10:00 veebi vahendusel. Lisaks hanke tutvustamisele paneme rõhku õmblusteenuse ettevalmistusperioodi toimingutele – kaitseväelaste mõõtude võtmise automatiseerimine. Soovime välja selgitada, kas turul on saadaval teenus, mis automatiseerib täielikult või osaliselt individuaalõmbluste tarvis tehtavaid mõõtmisi. Lahendus, mis peaks potentsiaalselt vähendama kaitseväelaste ajakulu ning muutma protsessi kaitseväele kuluefektiivsemaks. Loodame, et infotunnis osalejad on valmis jagama [...]

Individuaalõmblusteenuse hanke infotund2021-06-09T10:20:59+00:00

Turu-uuring: L-kategooria sõidukite ostmine

Turu-uuring Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus plaanib läbi viia riigihanke, sõlmimaks raamlepingud erinevate L-kategooria sõidukite ostmiseks perioodil 12.2022 – 12.2026. Turu-uuringu peamiseks eesmärgiks oleks teada saada, kas meie potentsiaalsed lepingupartnerid oleksid huvitatud hankeprotsessil osalema ja kas RKIK’i poolt planeeritud tingimused on asjaosalistele sobilikud. Riigihanke käigus soovime leida partnerit, kes on suuteline suures mahus (planeeritav maht ca 70tk mootorratast ja 20tk ATV’d) tarnima ja tagama kõikki vajalikke teenuseid. Raamlepinguga võivad liituda ka Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet Kait  seväega samaväärsete vajaduste soetamiseks. Oleme tänulikud, [...]

Turu-uuring: L-kategooria sõidukite ostmine2021-06-07T10:37:46+00:00

Turu-uuring: transporditraktorite soetamine

Turu-uuring Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus plaanib läbi viia riigihanget, soetamaks kaks transporditraktorit koos haagisega koos soetatud tehnika remondi ja hoolduse ning varuosade tarne kohustusega Müüja poolt Mandri - Eesti territooriumi piires. Turu-uuringu peamiseks eesmärgiks oleks teada saada, kas meie potentsiaalsed lepingupartnerid oleksid huvitatud hankeprotsessil osalema ja kas RKIK’i poolt planeeritud tingimused on asjaosalistele sobilikud. Riigihanke käigus soovime leida partnerit, kes on suuteline tarnima vajaliku tehnika hiljemalt 2022. aasta aprilliks. Oleme tänulikud, kui vastate allpool esitatud küsimustele hiljemalt 20. juuni 2021 e-posti [...]

Turu-uuring: transporditraktorite soetamine2021-06-07T10:38:34+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis koostöölepingu Toidupangaga

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis koostöölepingu SA Eesti-Hollandi Heategevusfondiga (edaspidi Toidupank). Koostöölepingu alusel antakse Toidupangale tasuta üle tarbimiskõlbulik toidukaup, mis on Kaitseväel üle jäänud. Pildil Toidupanga vabatahtlikud koos abilistega Kaitseväest Toidu annetamise projekt seob omavahel riigikaitse tegevuse, keskkonnahoiu ja toitlustuse valdkonnad. „Koostööleping Toidupangaga on põhimõtteline muutus riigikaitse süsteemis ning õppuste korralduses ning see näitab, et hea eesmärgi nimel ollakse sellisteks muutusteks valmis. Varasemalt ei ole õppuste toidutagastamise logistika ja annetamine olnud kasutusel. Nüüd võimaldab leping meil annetada toitu, mis [...]

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis koostöölepingu Toidupangaga2021-05-28T16:34:38+00:00

Turu-uuring: valgustusvahendite komplektide soetamine

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub teid osalema turu-uuringus „Valgustusvahendite komplektide soetamine transpordikastis“. Riigihange viiakse läbi III kvartalis. Turu-uuringu eesmärk Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärgiks on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsioon, võimalik pakkujate olemasolu, hinnatasemed, tarneajad ja muud olulised kriteeriumid. Turu-uuring viiakse läbi vastavalt riigihangete seadusele § 10. Turu-uuringu läbiviimise tulemusena saab Riigi Kaitseinvesteeringute keskus määratleda sobivaima hankemenetluse liigi, kirjeldada konkurentsi tagavad tehnilised nõuded ostetavale kaubale/teenusele, fikseerida pakkujate kvalifitseerimistingimused ning ka võimalikud pakkumuste [...]

Turu-uuring: valgustusvahendite komplektide soetamine2021-06-07T10:55:47+00:00

Söö nagu sõdur, planeeri nagu kaitsevägi

Söö nagu sõdur, planeeri nagu kaitsevägi 10. mail 2021 ilmus Sõdurilehes reportaaž "Mõtleme toiduraiskamise peale", mille autoriks on reamees Rauno Põld. Avaldame Sõdurilehe loo ka meie kodulehel. Autor: Sõdurileht 2021 Mõtleme toiduraiskamise peale (rms Rauno Põld) Kaitseväes peab olema toitlustamine keskkonnasõbralik. Sellele aitavad kaasa hästi läbi mõeldud plaan, kavalad logistilised lahendused ja roheliselt mõtlemine. Toiduraiskamise vältimine on tähtis teema, millele peavad mõtlema kõik pooled. Tuhandete inimeste toitlustamine on logistiliselt päris keeruline ettevõtmine. Peab meeles pidama, et toit oleks mitmekesine, maitsev ja [...]

Söö nagu sõdur, planeeri nagu kaitsevägi2021-05-20T17:19:20+00:00

Männiku harjutusvälja lähiümbruses toimus kõrede loendus

Möödunud nädalal toimus Männiku harjutusvälja lähiümbruses Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel juttselg-kärnkonnade ehk kõrede loendus, millest võttis osa ka Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.  Kõred. Autor: Merike Linnamägi Männiku harjutusvälja ümbruses asub kõrede püsielupaik, mis on eriline kuna see on kõre kõige põhjapoolseim leiukoht kogu maailmas. Praegu on kõre oma levila Kagu- ja Kesk-Euroopa osades üsna tavaline ja laialt levinud liik, kuid levila põhjapoolsetes riikides, sh Eestis, on tema arvukus oluliselt vähenenud. Eestis on täiskasvanud loomi ligikaudu vaid 1300–1700 isendit. Männikul tehakse kõrede loendust [...]

Männiku harjutusvälja lähiümbruses toimus kõrede loendus2021-05-18T10:44:18+00:00

Männiku harjutusväljal toimub teavituskampaania

Täna, 15.05.2021, toimub Männiku harjutusväljal Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse, Kaitseväe, Politsei- ja Piirivalveameti, Saku vabatahtliku pääste ja Keskkonnaameti ühine teavituskampaania. Teavituskampaania eesmärgiks on teavitada harjutusvälja külastavaid inimesi väljaõppeala liikumispiirangutest. Kui väljaõppealal toimub Kaitseväe, Kaitseliidu ning Siseministeeriumi valitsemisala asutuse väljaõpe, on alale sisenemine keelatud. „Harjutusväljal viibimine tegevuse ajal on ohtlik. Isegi kui tegevus paistab toimuvat piisavalt kaugel, võib tegevuse ohuala ulatuda kilomeetrite kaugusele, kuid ei välju harjutusväljade piiridest. Seetõttu paneme harjutusväljal liikujatele südamele, et enne alale sisenemist veenduksid nad, kas alale sisenemine [...]

Männiku harjutusväljal toimub teavituskampaania2021-05-17T13:30:06+00:00

Kaitseinvesteeringute keskust asub juhtima Magnus-Valdemar Saar

Kaitseinvesteeringute keskust asub juhtima Magnus-Valdemar Saar Magnus-Valdemar Saar Kaitseminister Kalle Laanet nimetas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) järgmiseks direktoriks RKIK-i hangete osakonna juhataja Magnus-Valdemar Saare. Saar astub ametisse 17. maist, mil lõpeb praeguse direktori Kusti Salmi kaheaastane ametiaeg. Salm jätkab Kaitseministeeriumi kantslerina. Kaitseminister Laanet sõnul on RKIK-i direktori töö vastutusrikas ning äärmiselt oluline, sest vastutada tuleb kaitseväelaste ja kaitseväe varustatuse eest. „Varustatus koos mehitatusega loob reaalse sõjalise jõu, sest sõdur ilma saabaste, kiivri ja relvata lahingusse minna ei saa [...]

Kaitseinvesteeringute keskust asub juhtima Magnus-Valdemar Saar2021-05-15T23:00:48+00:00