Riik pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega kuni 25. septembrini. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada Eesti kaitsevõimet ning luua sobivad väljaõppetingimused Kagu-Eestis paiknevatele Eesti ja liitlasüksustele. „Avaliku väljapaneku jooksul oleme seni saanud häid ning sisukaid ettepanekuid planeeringu kohta ning selle eest oleme kohalikele inimestele riigikaitsesse panustamise eest väga tänulikud. Kuna me peame kohaliku kogukonna arvamust oluliseks, siis otsustasime pikendada eelnõule arvamuste esitamise aega veel nädala võrra,“ ütles RKIKi peadirektor Magnus-Valdemar Saar. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõuga on [...]

Riik pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega2023-09-18T12:04:14+00:00

Eesti panustab Moldova kaitsevõime arendamisse  

Eesti panustab Moldova kaitsevõime arendamisse Euroopa Liit eraldas riigi kaitseinvesteeringute keskusele (RKIK) rahutagamisrahastust 39 miljonit eurot, et tugevdada Moldova Vabariigi kaitsevaldkonna arendamist ning parandada tsiviilelanike kaitset kriisi- ja hädaolukordades. Eraldatud vahendite eest soetab Eesti Moldova relvajõududele mitte-surmavat varustust. Euroopa Liidu abimeetmete paketiga tugevdatakse Moldova rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust, et ennetada konflikte ja säilitada rahu. RKIK annab oma panuse hankides Moldova relvajõududele varustust, mis aitab tugevdada logistikat, liikuvust, juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning side- ja seiresüsteeme. „Rakendusasutusena on meil hea võimalus panustada [...]

Eesti panustab Moldova kaitsevõime arendamisse  2023-09-14T10:07:47+00:00

Eesti ajaloo suurim kaitsehange: Eesti allkirjastas keskmaa õhutõrjesüsteemide IRIS-T SLM ostulepingu

Eesti ajaloo suurim kaitsehange: Eesti allkirjastas keskmaa õhutõrjesüsteemide IRIS-T SLM ostulepingu Tänasel Eesti, Läti ja Saksamaa kaitseministrite kohtumisel Saksamaal Nürnbergi lähedal allkirjastasid Eesti ja Läti lepingu keskmaa õhutõrjesüsteemide IRIS-T SLM soetamiseks Saksa kaitsetööstusettevõttelt Diehl Defence. Süsteemi hankimise järel suureneb märkimisväärselt Eesti ja Läti õhuruumi turvalisus, mis tagab kaitse inimestele ning tsiviil- ja militaartaristule. Ligikaudu 400 miljoni suuruse hanke puhul on tegemist seni suurima kaitsevaldkonna lepinguga Eesti ajaloos. „Eesti riigikaitse areng on keskmaa õhutõrje lepinguga jõudnud uue verstapostini. See on nii [...]

Eesti ajaloo suurim kaitsehange: Eesti allkirjastas keskmaa õhutõrjesüsteemide IRIS-T SLM ostulepingu2023-09-11T16:52:12+00:00

Nursipalu harjutusvälja laienduse eelnõu saadeti kooskõlastusringile

Nursipalu harjutusvälja laienduse eelnõu saadeti kooskõlastusringile Kaitseministeerium saatis kooskõlastusringile Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu, et tugevdada Eesti kaitsevõimet ning luua sobivad väljaõppetingimused Kagu-Eestis paiknevatele Eesti ja liitlasüksustele. „Venemaa jätkuv agressioon Ukrainas näitab, et Kremli agressiivsus oma naabrite suhtes ei kao kusagile ja seetõttu peame jätkama oma kaitsevõime tugevdamist. Oleme astunud olulisi samme ka selleks, et võimestada Eesti kagunurka kaitsvat 2. jalaväebrigaadi, kuhu lisanduvad soomustransportöörid ja liikursuurtükid. See aga omakorda tähendab vältimatult vajadust harjutusala laiendamiseks, et nii Eesti enda üksused kui siin meid [...]

Nursipalu harjutusvälja laienduse eelnõu saadeti kooskõlastusringile2023-08-29T11:17:05+00:00

Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks avatud menetluse algatamine

Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks avatud menetluse algatamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) teavitab relvaseaduse (RelvS) § 85 lõike 3³ ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 47 lõigete 2 ja 3 kohaselt Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks planeerimisseadust kohaldamata avatud menetluse algatamisest. Vabariigi Valitsuse korralduse „Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ eelnõu koos seletuskirjaga avalik väljapanek toimub 29.08-12.09.2023. Kaitseväe Nursipalu harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 14.02.2008 korraldusega nr 79 „KaitseväeNursipalu harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine“. Tulenevalt muutunud julgeolekuolukorrast on vajalik Nursipalu harjutusvälja laiendada. [...]

Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks avatud menetluse algatamine2023-08-29T11:19:11+00:00

Lähiajal alustatakse kaitseväe uute ladude ehitust Tartumaal

Lähiajal alustatakse kaitseväe uute ladude ehitust Tartumaal Ukraina sõja õppetunnina on Eesti kasvatanud kaitseväe varusid ning nende hoiustamiseks on vaja juurde luua täiendavad ladustamistingimused üle Eesti. Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis laokomplekside ehituseks projekteerimis- ja ehituslepingud aktsiaseltsiga Nordecon, et alustada lähiajal esimeste objektide ehitusega Luunja ja Nõo vallas. Lepingute maksumus on ligikaudu 60 miljonit eurot. „Järgmise paari aasta jooksul on taristuarenduste prioriteet Kagu-Eestis, kuhu investeerime sadu miljoneid eurosid, et rajada täiendavat taristut ladustamistingimuste suurendamiseks ning liitlaste vastuvõtmiseks. Ühed olulisemad arendused [...]

Lähiajal alustatakse kaitseväe uute ladude ehitust Tartumaal2023-09-05T17:26:59+00:00

Eesti ja Tšehhi sõlmisid kokkuleppe kaitsekoostöö edendamiseks

Eesti ja Tšehhi sõlmisid kokkuleppe kaitsekoostöö edendamiseks Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar ja Tšehhi kaitseministeeriumi relvastuse ja ostuosakonna peadirektor Lubor Koudelka allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, mis loob aluse kahe riigi vaheliseks kaitsekoostööks. Kokkuleppe eesmärk on teha koostööd relvastuse ja selle hankimise valdkonnas. „Tšehhis on tugevad kaitsetööstuse ettevõtted. Loodame, et koostöölepe loob paremad sidemed kohaliku tööstusega ning see toob rohkem nende tootjaid meie hangetest osa võtma,“ sõnas RKIK peadirektor Magnus-Valdemar Saar. Tänu 15. augustil sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumile saavad [...]

Eesti ja Tšehhi sõlmisid kokkuleppe kaitsekoostöö edendamiseks2023-08-16T10:13:55+00:00

Kaitseväe õppetingimused paranevad – Tartu Raadi linnakusse ehitatakse uus õppehoone

Kaitseväe õppetingimused paranevad - Tartu Raadi linnakusse ehitatakse uus õppehoone Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) alustab lähiajal Tartu Raadi linnakus uue kaitseväe õppehoone ehitusega. Lähiaastatel investeeritakse Raadi linnakusse ligikaudu 35 miljonit eurot, et kaasajastada kaitseväe töö- ja õppetingimusi. Õppehoone projekteerimis- ja ehitusleping sõlmiti ettevõtetega Nordecon ja Embach Ehitus ning lepingu kogumaksumus on ligikaudu 13 miljonit eurot. „On rõõm tõdeda, et kaitseväe taristu arenduste fookus on sellest aastast liikunud lõunasse. Lisaks õppehoone ehituseks sõlmitud lepingule on juba Raadi linnakus käimas administratiivhoone ehitustööd [...]

Kaitseväe õppetingimused paranevad – Tartu Raadi linnakusse ehitatakse uus õppehoone2023-08-15T09:28:22+00:00

Turu-uuring: Infotehnoloogiliste komponentide ja lisaseadmete, mobiiltelefonide ja lisatarvikute ostmine

Turu-uuring: Infotehnoloogiliste komponentide ja lisaseadmete, mobiiltelefonide ja lisatarvikute ostmine Kutsume teid osalema avatud turu-uuringus „Infotehnoloogiliste komponentide ja lisaseadmete, mobiiltelefonide ja lisatarvikute ostmine“. Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärgiks on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsioon, võimalik pakkujate olemasolu, hinnatasemed, tarneajad ja muud olulised kriteeriumid. Turu-uuring viiakse läbi vastavalt riigihangete seadusele § 10. Turu-uuringu läbiviimise tulemusena saame määratleda sobivaima hankemenetluse liigi, kirjeldada konkurentsi tagavad tehnilised nõuded ostetavale kaubale/teenusele, fikseerida pakkujate kvalifitseerimistingimused ning ka võimalikud pakkumuste hindamiskriteeriumid. [...]

Turu-uuring: Infotehnoloogiliste komponentide ja lisaseadmete, mobiiltelefonide ja lisatarvikute ostmine2023-08-10T20:25:41+00:00

Riik kuulutas välja ehitushanke sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse rajamiseks

Riik kuulutas välja ehitushanke sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse rajamiseks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja mahuka projekteerimis- ja ehitushanke sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse rajamiseks, mille raames plaanitakse ehitada ligikaudu 8000 m2 suurune kompleks jõudsalt arenevasse Raadi linnakusse Tartus. Uue hoone valmimine parandab oluliselt sõjameditsiini väljaõppe võimalusi ning kaitseväe tervisekeskuse ja taastusravi tingimusi, mille läbi tõuseb ka teenuste kvaliteet. „Raadi sõjaväelinnak on üks meie prioriteetidest, kuhu plaanime järgnevatel aastatel investeerida rohkem kui 35 miljonit eurot. Investeeringute tulemusena  kaasajastame kaitseväe töötingimusi, hakkame pakkuma kaasaegset [...]

Riik kuulutas välja ehitushanke sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse rajamiseks2023-07-28T07:41:27+00:00