Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis kolme Eesti ettevõttega: Guardtime OÜ, Clarified Security OÜ ja CybExer Technologies OÜ-ga nelja-aastased raamlepingud erineva taseme küberväljaõppe läbiviimiseks nii Eesti kui ka liitlaste ja partnerite ekspertidele. Väljaõppe eesmärgiks on tagada NATO valmisolek küberrünnakuteks, tõsta teadlikkust küberhügieenist ja küberjulgeoleku valdkonnast laiemalt.

„IKT sektori ja tehnoloogia väga  kiire areng on kaasa toonud aina kasvava sõltuvuse küberruumist ja seal toimuvast. Seetõttu on avalike teenuste: side, pangateenus, e-kaubandus jm küberkaitse üheks NATO kollektiivkaitse põhiülesannetest, mis eeldab järjepidevat teadmiste ja oskuste arendamist läbi väljaõppe,“ märkis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse side ja radarite kategooriajuht Priit Soosaar.

Hanke eeldatav maksumus lepingute täitmise käigus on ca 10 miljonit eurot.

 

2020-08-14T16:51:02+00:00