27.03.2024

Uudised, Hanked, Sõdurivarustus ja elutoetus

Eesti kaitsevägi saab uued kaasaegsed öövaatlusseadmed

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) tarnis kaitseväele esimese partii kaasaegseid öövaatlusseadmeid, mis suurendavad oluliselt pimedas võitlemise võimekust.

 „Kuna vastane on meist massi osas teadaolevalt kordades suurem, siis peame meie oma eelise saavutama läbi muude aspektide, näiteks läbi parema väljaõppe, suurema olukorrateadlikkuse ja loomulikult ka tehnoloogilise eelise,“ ütles kaitseväe peastaabi logistikaosakonna ülem kolonelleitnant Riho Juurik. „Öövaatlusseadmed on järjekordne samm selle eelise saavutamiseks, võimaldades meil ööpäevaringselt efektiivsemalt tegutseda ning kõigi juba hangitud uute võimetega opereerida.“

 Tänu uute seadmete märkimisväärselt parematele omadustele parandavad Kreeka ettevõtte Theon Sensors öövaatlusseadmed sõdurite võitlusvõimet kolmes kategoorias – võrreldes seni kasutusel olnutega on need kaalult kergemad, valgustundlikumad ja parema resolutsiooniga, andes seeläbi kasutajale taktikalise eelise.

 „Kokkuvõttes on Theon Argus FS MK2 selge edasiminek piiratud valgustingimustes sõdimises. Tänu kergemale kaalule ja paremale öövaatlusvõimekusele on tegu seadmega, mille üle meie riigikaitsjad kindlasti rõõmustavad,“ ütles relvaspetsialistina uusi töövahendeid hinnates kaitseväe toetuse väejuhatuse varustuspataljoni staabiallohvitser veebel Mario Nõlvak.

 Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) relvastuskategooria juht Ramil Lipp rääkis, et eduka riigihanke tulemusel tõuseb hüppeliselt Eesti kaitsejõudude öine võitlusvõime. Vastavate vahenditega saab varustatud ligikaudu 10 000 sõdurit.

 „Pakkumuste kontroll oli väga põhjalik ja sisuline. Hindamise käigus hinnati pakkumusi tervikkomplektidena ehk kogu komplekt öövaatlusseadme, kiivrikinnituse ja lisavarustusega pidi vastama hankes seatud tingimustele. Mul on hea meel, et konkurents oli suur ja võitjaks osutunud toode vastab täielikult lõppkasutaja seatud nõuetele, tarneagade kiirus ületas meie ootusi ja oodatud öise võitluse võime saavutatakse tähtaegselt,“ ütles Lipp. Theon Sensors tooted osutusid võitjaks etteantud hindamiskriteeriumide alusel 16 pakkuja seast.

 „Tänan riigi kaitseinvesteeringute keskust, et meid usaldasite ja andsite meile võimaluse end tõestada,“ ütles Theon Sensors tegevjuht Vasileios Savvaidis. „Tunneme uhkust, et suudame lubatud kogused tarnida tähtaegselt.“

 Uusi öövaatlusseadmeid hakkavad kasutama nii Kaitseliidu kui ka kaitseväe üksused.

Andri Maimets