Eesti sõjaline abi Ukrainale on märgatavalt mitmekesistunud

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) ja kaitseväe koostöös korraldatav sõjaline, meditsiiniline ja tehniline abi Ukrainale on viimastel nädalatel märgatavalt mitmekesistunud.

Tänaseks on Ukrainasse jõudnud või jõudmas 80 eri nimetust sõjapidamisvahendeid – nende seas nii otseselt relvastust kui laskemoona, kaitsevahendeid ja kaasaegset kõrgtehnoloogiat väärtuses üle 220 miljoni euro.

„Venemaa sõjategevus Ukraina suunal on massiivne ja Ukraina vajab selle vastu võitlemiseks igakülgset tuge relvastusest meditsiinivahendite ja kaitsevarustuseni. Kaitsevägi on läkitanud oma varudest Ukrainasse nii palju kui on olnud võimalik, et toetada nende relvajõude riigi vabaduse eest võitlemisel,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. „On oluline, et lääneriikide tugi Ukrainale jätkuks, kuna saadetud varustus säästab ukrainlaste elusid ja aitab võidelda agressiooni vastu. Me alustasime toetuse saatmist juba enne konflikti eskalatsiooni 24. veerbuaril. Iga ruutmeeter okupeerimata territooriumi, iga säästetud Ukraina kodaniku elu ja iga purustatud agressori tehnikaühik Ukrainas on meile rõõm ja loomulikult ka kasulik “.

RKIK ei saa julgeolekukaalutlustel anda teada täpseid militaarabi koguseid, ent otseselt sõjaliste abisaadetiste hulka kuuluvad muu hulgas tankitõrjeraketid, tagasilöögita tankitõrjekahurid ja tankitõrjemiinid,  ühekordsed tankitõrje granaadiheitjad, käsigranaadid, haubitsad, automaatrelvad, suures koguses väikesekaliibrilist laskemoona ning pioneerivahendid detonaatorite ja süütenööride näol.

Lisaks on RKIKi, kaitseväe, Eesti ettevõtete ja Siseministeeriumi allasutustega tihedas koostöös Ukrainasse jõudnud suur kogus kiivreid, kuuli- ja päästeveste ning kuulivestide plaate, raadiojaamu, droone, öö- ja termovaatlusseadmeid, laserkaugusmõõdikuid. Teiste saadetiste seas on ka kaitseülikonnad keemiarünnaku puhuks.

Mis puutub meditsiiniabisse, siis ravimeid ja raviseadmeid on Ukrainasse kohale jõudnud kümmekond konteineri täit ja lisaks mitmed kiirabiautod.

„Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus koordineerib koostööd kaitseväe, välisministeeriumi, siseministeeriumi ja ettevõtetega ning on püsivas otsekontaktis Ukraina kaitsejõududega, mistõttu on olemas operatiivne ning täpne teadmine Ukraina reaalsetest vajadustest igal ajahetkel,“ ütles RKIK üldosakonna juhataja Katri Raudsepp.

RKIK on korraldamas ka 5 miljoni euro ulatuses sõidukikütuse hankimist Ukrainale.

Avalikkusele on varasemalt teada Eesti osutatud militaarabi tankitõrjerelvade Javelin laskemoona ja välihaiglate näol.

Lisainfo:
Maria Tiidus
RKIK kommunikatsioonijuht
[email protected]

2022-04-05T12:00:26+00:00