30.06.2023

Uudised, Uudised, Õhu-, vee- ja lahingsõidukid, Rahvusvaheline koostöö

EUROGUARDi poolautonoomse mereplatvormi arendusprojekt sai Euroopa kaitsefondi rahastuse

Meil on hea meel, et oleme juhtriigina koos Baltic Workboatsiga saanud rahastuse Euroopa Kaitsefondi teadus- ja arendusprojektide valdkonnas. Meie ülesandeks on esindada Eesti riigi huve ning olla ühenduslüliks teiste riikide ja ettevõtete konsortsiumi vahel.

EUROGUARDi poolautonoomse mereplatvormi arendamine on iMUGS järel seni suurim EDFi projekt, mida Eestil on võimalus riikide koordinaatorina eest vedada. Arendusega sisuliselt seotud ettevõtete ehk EDFi grandi saajate konsortsiumi juhib samuti Eesti ettevõte Baltic Workboats AS. Projekti tulemusel valmib uue põlvkonna veesõiduki prototüüp, mis aitab tulevikus kujundada mereväe operatsioone efektiivsemaks ja parandada Euroopa riikide vahelist koostööd meredomeenis.

„iMUGSi arendusega on Eesti juba näidanud väikeriigi võimekust juhtida Euroopas tähtsaid arendusprojekte. EUROGUARDIGA saame veelgi juurde väärt kogemusi ja teadmisi ning võimaluse toetada oma kaitsetööstust ja riigikaitse arengut,” ütles meie projektibüroo juht Ats Janno.  

Projekti kogu eelarve on 95 miljonit eurot, millest 65 miljonit moodustab Euroopa Komisjoni rahastus ning 30 miljonit osalevate riikide kaasrahastus. Projektis osalevad oluliste partneritena veel kümme Euroopa riiki: Poola, Holland, Belgia, Itaalia, Norra, Prantsusmaa, Hispaania, Taani ja Rootsi.

Euroopa Kaitsefondi teadus- ja arendusprojektide valdkonnas sai rahastuse 16 Eesti osalusega rahvusvahelist projekti, mis on läbi aegade parim tulemus. See näitab Eesti ettevõtete ja teadusasutuste kasvavat huvi Euroopa Liidu kaitsealases teadus-arenduskoostöös osalemiseks.

Hanna Heinnurm