Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus maksis Kaitseministeeriumi ja üheksa harjutusväljaga omavalitsuse vahel sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe alusel harjutusväljade mõjupiirkonna omavalitsustele iga-aastast tegevustoetust summas 300 000 eurot.

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on toetuse eesmärk kompenseerida harjutusvälja kasutamisest tekkivat kõrvalmõju kohalikele omavalitsustele ning seejuures jätkata konstruktiivse koostööga riigikaitseliste väljaõppealade arendamisega seotud tegevuste teostamisel.

„Väljaõppealade arendamine lähtub vajadusest edendada laiapõhjalist riigikaitselist tegevust ning esmast sõjalist kaitsevõimet, võttes arvesse ümbritsevat elukeskkonda,“ märkis Laanet ning lisas, et riigikaitse ja harjutusalade arendamine tänasel kujul ei saaks toimuda kui ei oleks head koostööd kohalike omavalitsustega.

Kohalikud omavalitsused on kasutanud toetust elukeskkonna parandamiseks. „Riigipoolne toetus on Kuusalu vallale oluline, kuna võimaldab valla teedesse suunata rohkem raha ning korda saavad ka need teed, mille olulisusest on kaua räägitud,“ sõnas Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt.

 

Fotol heade kavatsuste kokkuleppe allkirjastamine 18.09.2019 Kaitseministeeriumi ja üheksa omavalitsuse vahel.

Toetuseid kasutati 2020. aastal järgmiselt:

  • suurimat toetust saav Kuusalu vald kasutas toetust teede korrashoiuks, kus 2020. aastal tehti teede pindamisi 5,2 km ulatuses ning alustati eeltöödega kuuel teelõigul kogupikkusega 10 kilomeetrit;
  • Tapa vald on kasutanud toetust plaanitava spordi- ja vabaajakeskuse soojatrassi ehituseks ning plaanib edaspidi toetust kasutada elukeskkonna parandamiseks;
  • Anija vald otsustas raha kasutada Soodla-Kõrvemaa kergtee rajamiseks;
  • Saarde vald kasutas toetust Kikepera harjutusvälja ümbruse teede hoolduseks;
  • Võru vald on kasutanud raha Sõmerpalu lasteaia väliatraktsioonide rajamiseks, ülejäänud toetus plaanitakse kasutada uue lasteaia hoone projekteerimiseks;
  • Rõuge vald plaanib teostada Nursi külaga seotud projekte;
  • Lääne-Harju vald kasutas eraldatud toetust mänguväljaku laienduseks;
  • Narva-Jõesuu linn kasutas raha Sinimäe sõjaajaloo muuseumile inventari ostmiseks ning plaanib toetust kasutada Sinimäe vaatetorni ümbritseva territooriumi ning Sillamäe-Sinimäe terviseradade korrastamiseks ja Tšaikovski lehtla rekonstrueerimiseks.

Tegevustoetusi makstakse välja igal aastal vastavalt heade kavatsuste kokkuleppele. Kokkulepe sõlmiti 18.09.2019 Kaitseministeeriumi ning üheksa omavalitsuse vahel, mille territooriumil asub harjutusväli. Leppe alusel maksab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus perioodil 2019-2023 kohalikele omavalitsustele kord aastas sihtotstarbelist toetust. Viieaastasel perioodil makstakse välja 1,5 miljoni euro ulatuses toetuseid.

Toetus koosneb kolmekordsest omavalitsuse piiridesse jääva harjutusvälja alade eest makstud 2019. aasta maamaksu summast, millest lahutatakse juba makstava maamaksu summa. Tegevustoetuste lepingute sõlmijaks on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Toetuse saajad: Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Anija Vallavalitsus, Tapa Vallavalitus, Lääne-Harju Vallavalitus, Võru Vallavalitsus, Saarde Vallavalitsus, Saku Vallavalitsus, Kuusalu Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus.

2021-03-02T08:51:56+00:00