Kuulutasime välja riigihanke “Moodulid”.

Eesmärk on leida lepingupartnerid, kellega koostöös järgneva 48 kuu jooksul arendada ja varustada sõdivaid üksuseid IKT moodulitega. Täpsed tellitavad tooted (sh teenused), kogused, tehnilised tingimused ja tarnetingimused sätestatakse minikonkursside läbiviimisel. Hankija ootus on, et lepingupartneritel on raamlepingu ajal ja hankelepingu täitmisel valmisolek koostöövalmiduseks (nii hankija kui tootjate kui koostööpartneritega) vajadusel erilahenduste pakkumiseks

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.10.2020 kell 11.00

Riigihanke viitenumber  224150
Hanketeade on leitav https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2022732/general-info

 

 

2020-11-17T23:58:32+00:00