Kutsume kõiki huvilisi osalema infotunnis seoses Kaitseväe sõidukite uue remondi- ja hooldusteenuse hankega.
Nimetatud hanke raames on lepingute sõlmimise tähtaeg hiljemalt märts 2022.

Infotund toimub 25.08.2021 (kolmapäeval) kell 09:30 veebipõhiselt.

NB! Kokkuvõtte infotunnist leiad siit: Infoseminar_06092021_V4

Veebikohtumise eesmärk on huvitatud osapooltele tutvustada hanke administratiivset ülesehitust, võimalikku ajakava ning kontseptuaalseid põhimõtteid.

Samuti ja mitte vähemoluline, oleks saada vahetut tagasisidet Eesti sõidukite remondi ja hooldusteenust pakkuvatelt ettevõtetelt, kas hanke kontseptsioon on loogiline, arusaadav ja ettevõtete suunalt vaadatuna õiglane.

Täpsemad teemad on järgmised:
1. Hanke väljakuulutamise ajakava
2. Hanke administratiivse ülesehituse tutvustus
3. Hanke üldine TK ja muude kriteeriumite tutvustus
4. Osalejate küsimustele vastamine
5. Muud teemad, mis võivad esile kerkida

Osalejale

Täpsemad detailid edastatakse registreerunud isikutele otse.
Palun andke oma osalussoovist teada aadressile: toomas.kokk@kaitseinvesteeringud.ee.

Peamised põhimõtted, mida arvestada kui kaalute kohtumisel (hiljem hankel) osalemist või mitteosalemist:

 1. Hanke raames otsitakse partnereid ja sõlmitakse raamlepingud sellistele sõidukitüüpidele (iga tüüp eraldi raamlepingupartnerid):
  1. M ja N1 kategooria sõidukid va militaarmaasturid
  2. Tootmisaastaga alates 2005 veokid, bussid, haagised (peamiselt sõidukid, mis on varustatud elektroonilise diagnostikavõimekusega).
  3. Vanemad kui 2005 sõidukid ja haagised sh militaarmaasturid
  4. Eriveoautode pealisehitused/hüdraulikaseadmed
  5. Kütusetankurid pealisehitusena või haagisena
 2. Hankija otsib partnereid, kes on suutelised suures mahus remonttöödeks, eriti ülal nimetatud sõidukitüüpidele C ja D.
 3. Hankija otsib partnereid, kes on suutelised sõidukitüüpidele B ja C pakkuma transporditeenust hankija juurest remondikohta ja tagasi. Erinevalt tänastest praktikatest, muutub töövõtja poolne transpordilahendus reegliks, mitte erandiks.
 4. Raamlepingute pikkuseks planeeritakse 4+3 aastat ja hanke mahuks kõikide sõidukitüüpide peale kokku 40 miljonit eurot. Suurem osa mahust jaotatakse sõidukitüüpidele B ja C

 

2021-09-08T13:26:38+00:00