Lugupeetud huvitatud isik

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on välja kuulutamas riigihanget „Jäätmekäitlus“ ning kutsub huvitatud isikuid 14.03.2019 kella 09.45-ks teabepäevale (aadress Järve 34a, Tallinn).

Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget (sh tehnilist kirjeldust), anda huvitatud isikutele võimalus küsida selgitavaid küsimusi ja esitada ettepanekuid.

Huvilistel palume registreerida ennast e-posti aadressil anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee hiljemalt 12.03.2019 kella 10.00-ks koos rekvisiititega (osaleva ettevõtte ärinimi, isiku nimi, kontaktandmed).

Lugupidamisega

 

Anu Arukaev

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse

taristuosakonna korrashoiubüroo

lepinguhaldur-juhtivspetsialist

717 0556/5302 8795

 

 

 

2019-03-04T21:28:02+00:00