Hanke eesmärgiks on Eesti Kaitseväe (sh alates 01.01.2021 loodava asutuse Sihtasutus CR14) ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse varustamine joogiveeautomaatidega 48 kuulise perioodi jooksul. Hange hõlmab peamiselt pudeliveeautomaatide rentimist koos pudelivee ostmisega. Hankijal on lepingu alusel õigus tellida ka muid samaliigilisi teenuseid ja kaupasid, mis on hanke eesmärgiga seotud. Hankija sõlmib raamlepingu ühe kuni kolme eduka pakkujaga.
Hanke number on: 230611

 

 

 

 

 

2021-01-06T10:33:39+00:00