Kaitseeksperdid selgitavad Võrus Nursipalu harjutusvälja vajalikkust

Võru Gümnaasiumis toimuval Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avalikul istungil hakatakse tutvustama eelnõule esitatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada Eesti kaitsevõimet ning luua sobivad väljaõppetingimused Kagu-Eestis paiknevatele Eesti ja liitlasüksustele.

Nursipalu harjutusvälja laiendamine on oluline osa Eesti kaitsevõime suurendamisest, mis on Venemaa sõjaka käitumise tõttu hädavajalik. Selline mahukas ja paljusid inimesi puudutav ettevõtmine on ülikeeruline, kuid meil on kohustus tagada ka Lõuna-Eesti kaitstus. Oleme Võrumaa inimestele riigikaitsesse panustamise eest väga tänulikud,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

„Täname kõiki inimesi, kes esitasid oma ettepanekud eelnõu osas. Täna avaneb meil võimalus tutvustada tehtud ettepanekuid ning meie seisukohtasid. Anname endast parima, et harjutusvälja laienemine oleks kohalikule kogukonnale võimalikult vähe häiriv ja panustame sellesse, et kohalike elanike elutingimused paraneksid muul viisil,“ ütles riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) portfellijuht Elari Kalmaru.

Algselt oodati kooskõlastusele saadetud eelnõule tagasisidet 12. septembriks, kuid RKIK pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avalikku väljapaneku aega kuni 25. septembrini. „Soovisime, et kohalikul kogukonnal oleks veel rohkem aega, et teha sisukaid ettepanekuid ja avaldada arvamust, et saaksime võimalikult palju mõista inimeste murekohtasid,“ sõnas Kalmaru.

Vabariigi Valitsuse eelnõuga läks kooskõlastusringile ka Natura eelhinnang, keskkonnaülevaade ja asukohavaliku dokumendid.

Vabariigi Valitsuse korralduse „Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ eelnõu ja asjakohaste dokumentidega saab tutvuda RKIKi kodulehel siin.

Avalik istung esitatud ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks toimub täna, 6. oktoobril 2023 kell 18.00 Võru Gümnaasiumis, aadressil Seminari 1, Võru.

Avatud menetluse läbiviijaks on volitatud RKIK.

2023-10-06T17:32:12+00:00