Kaitseinvesteeringud 2024-20282024-03-07T12:54:07+00:00

Kaitseinvesteeringud 2024-2028

See siin on kaitseinvesteeringu kavade kommenteeritud väljaanne, mis annab ülevaate Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse olulisematest projektidest järgmiste aastate jooksul. Kui sinu huvi on sügavam, leiad täpsema info meie kodulehelt www.kaitseinvesteeringud.ee, kust on kättesaadavmeie reaalajas uuendatav hankeplaan ning muu infoseoses hangete, taristu ja harjutusväljadega. Kui sa veel ei tea, siis RKIK – Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus – on Kaitseministeeriumi valitsemisala keskne hankija, vastutab materjalide ja teenuste kättesaadavuse eest ning tagab riigikaitseks vajaliku toimiva ja ohutu taristu. Juba mõnda aega on meie klientide hulgas ka paljudteised riigiasutused ning eelmisest aastast oleme Euroopa Rahurahastu rakendaja Moldovas. Investeerimisorganisatsioonile omaselt on meie missioon tagada, et iga kaitsesse investeeritud euro tooks tagasi võimalikult palju kaitsevõimet.

RKIKi osutatav teenus on terviklik ning hõlmab kõiki tegevusi alates planeerimisest ja planeeringutest kuni lõpptoote või hoone üleandmise või ka lõppkasutajale teenuse osutamiseni. Oluliste põhiprotsessidena viime läbi hankeid, oste, projektijuhtimist ning osutame teenuseid otse kliendile näiteks harjutusväljadel, linnakutes ja toitlustuskompleksides. Oma põhiprotsesside toetamiseks omame suurimat komplekti insenere riigikaitses ja teisi tehnilisi kompetentse. Kokku töötab insenertehnilises büroos üle kolmekümne inseneri. Oleme tugevalt võrgustunud ja rakendame ulatuslikult välispartnerite kompetentse nii inseneeria alal kui ka muudes tehnilistes valdkondades. Meie eesmärk on järjepidevalt kasvatada oma võimet kaupu, teenuseid ja rajatisi lõppkasutajale üle anda, tehes seda samas säästlikult ja tagades kõrge kliendirahulolu. Kuigi osutame teatud teenuseid kliendile ise, tuleb meil siiski teenuste osutamisel, materjalide tarnimisel ja taristuarendusel toetuda lõviosas Teile, meie headele lepingupartneritele. Riigikaitseks on vaja kiiret ja tõhusat tarneahelat, milles saavad opereerida vaid parimad tarnijad. Pingutame, et leida igaks vajaduseks teie seast üles parimad, ning seejärel loome lepingulised suhted, mis on mõlemale poolele kasulikud ja jätkusuutlikud. Tellijana oleme oma kliendi huvide kaitsel ranged ja punktuaalsed, kuid samal ajal töötame oma tarnijatega koostöövaimus ning üritame kaasata pakkuja poolt võimalikult palju häidlahendusi.

Eelolevad aastad toovad kaasa jätkuvalt kasvavad kaitseinvesteeringute mahud. Samuti ei ole ette näha, et julgeolekuolukord lähiaastatel järsult paremusele
pööraks. Seetõttu tegutseme selle nimel, et vajalikud võimed saaksid tarnitud võimalikult kiiresti. Pingutame, et Kaitseväe varud oleksid piisavad, üksuste materiaalne lahinguvalmidus kõrge ning kõik opereerimiseks ja väljaõppeks vajalik kättesaadav – kokkuvõttes selleks, et Eesti riik oleks kaitstud.

Ikka koos teiega, kallid tarnijad!

Magnus-Valdemar Saar,
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor

Loe pikemalt: kaitseinvesteeringud 2024-2028