Kaitseinvesteeringute keskus kuulutas välja pikamaa tankitõrjerelvade hanke

Kaitseinvesteeringute keskus kuulutas sel nädalal välja hanke pikamaa tankitõrje relvasüsteemide ostuks.
Hanke raames on kavas osta vähemalt 18 relvasüsteemi koos laskemoonaga, samuti peab hange sisaldama lisavarustust, tehnilist tuge ja väljaõpet.
„Hangitava tankitõrjesüsteemi laskekaugus peab olema vähemalt 4000 meetrit, samuti peab uus relv võimaldada hävitada varje taga asuvaid sihtmärke, ,“ ütles kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonnajuhataja Priit Soosaar lisades, et relvad peavad olema seeriatootmises ning kasutuses vähemalt ühe NATO riigi armees. Hanke eeldatav maksumus koos täiendava ostuvõimalusega on 40 miljonit eurot.

„Hangitav süsteem parandab oluliselt jalaväebrigaadide tankitõrjevõimekust, kuna suureneb laskekaugus ning võimalus vastast mõjutada ka siis, kui ta on otsenähtavuse ulatusest väljas,“ ütles major Alar Karileet, kaitseväe poolne hanke koordinaator. „Tegemist on täna kaitseväes kasutatavate tankitõrjerelvade edasiarendusega, millel on nn „lase – vaatle – korrigeeri“ laskevõimekus. Raketi eesoas asuv kaamera võimaldab sihturil näha sama pilti mida näeb rakett ning seega on võimalik rakett täpsemalt sihtmärgile suunata,“ selgitas ta. Karileet´i sõnul peab relv koos laskemoona ja lisavarustusega olema kasutatav nii sõidukile kinnitatuna kui ka jalastunud üksuse poolt ning olema jõukohane kaasas kanda.

Hangitavad relvasüsteemid on mõeldud jalaväebrigaadide tankitõrjekompaniide relvastuse uuendamiseks, kus neid õpivad kasutama ajateenijad. „Kõnealuste süsteemide väljaõpe on tänu kaasaegsetele matke- ja treeningseadmetele väga kiire, kuluefektiivne ning tõhus. Eesti kaitseväe tegevväelastest instruktorite väljaõpe on hanke oluline osa,“ ütles Karileet.

Uued tankitõrjesüsteemid on koos jalaväe lahingumasinate, iseliikuvate suurtükkide, uute automaatide ning sõjaaja üksuste varustuse ja varude täiendamisega riigikaitseliste hangete selle aastakümne prioriteetide seas.

Tanktõrjerelvade hanke puhul on tegemist konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusega, mille tulemusel on kavas sõlmida seitsme aasta pikkune raamleping.

2019-01-02T15:05:01+00:00