Riigi Kaitseinvesteeringute Keskust juhib alates tänasest Kusti Salm, kes seni juhtis kaitseministeeriumis kaitseinvesteeringute valdkonda. 

„Kaitseinvesteeringute keskuse roll sõjaliste võimete loojana peab kasvama ning muutuma senisest veelgi professionaalsemaks ja tõhusamaks arvestades kaitsevaldkonda investeeritavate summade mahtu,“ ütles Salm. „Iga riigikaitsesse investeeritud euro peab tootma Eestile võimalikult palju sõjalist kaitset. Iga säästetud euro ning efektiivsem lahendus võimaldab meil investeerida täiendavatesse võimetesse, relvasüsteemidesse ja rajatistesse ning suurendada seeläbi Eesti kaitstust veelgi.“

Kusti Salm töötas enne kaitseinvesteeringute keskust 12 aastat kaitseministeeriumis. Ta on juhtinud kaitseinvesteeringute planeerimist ning töötanud NATO peakorteris relvastuskoostöö valdkonnas. Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal juhtis ta Euroopa Kaitsefondi loomise läbirääkimisi, mille tulemusena investeerib Euroopa Liit järgmise seitsme aastal jooksul liikmesriikide relvastuse arendusse 13 miljardit eurot. Salmi eestvedamisel on Eestisse loodud NATO küberharjutusväljak ning käivitatud üleeuroopaline mehitamata maismaasõidukite arendamise projekt.

Kusti Salm on lõpetanud Tartu Ülikooli riigiteaduste erialal, täiendanud ennast ärijuhtimise valdkonnas Hollandis ning relvastuskoostöö kursustel Prantsusmaal. Ta on läbinud ajateenistuse Tapal Suurtükiväegrupis miinipildurina.

Salm tunnustas ametit üle võttes oma eelkäijat kolonel Rauno Sirki keskuse eduka käivitamise ja juhtimise eest. Kolonel Sirk jätkab teenistust õhuväe ülemana.

Kaitseinvesteeringute keskus alustas tööd 2017. aasta 1. jaanuaril. Keskus on oma üle 342 miljoni euro suuruse eelarvega üks suurimaid riigiasutusi Eestis, tema ülesandeks on kaitsevaldkonna hangete korraldamine ning taristu planeerimine, arendus ja haldus. Kaitseinvesteeringute keskus viis möödunud aastal läbi üle 1000 hankeprojekti, taristuprojektidest on mahukamad Tapa sõjaväelinnaku laiendus, Jõhvi linnaku uusehitised ning harjutusväljade arendamine.

 

2019-08-30T14:37:55+00:00