03.11.2023

Uudised, Taristu

Kaitseväe Akadeemia uus õppehoone sai nurgakivi

Täna asetasid riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK), Kaitseväe Akadeemia ja Embach Ehituse esindajad ja Tartu linnapea Urmas Klaas nurgakivi Tartu Raadi sõjaväelinnakusse ehitatavale Kaitseväe Akadeemia uuele õppehoonele. Hoone valmimisel saab akadeemia õppeosakond vajaliku ja kaua oodatud taristutäienduse taseme- ja täiendusõppekursuste korraldamiseks.

„Rõõm on tähistada nurgakivipanekut nii olulisele hoonele nagu seda on Kaitseväe Akadeemia õppehoone. Kuid majast endast tähtsam on alati sisu – juba lähitulevikus hakkavad siin haridust saama meie veeblid, aspirandid ja parameedikud ning pärast sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse valmimist saab Raadist terviklik õppelinnak, kus toimub suur osa meie kaitseväelaste väljaõppest,“ ütles RKIKi lõuna portfellijuht Peeter Karja.

„Tänase nurgakivipanekuga alustab sõjaväeline haridus laiemalt ja allohvitseride haridus kitsamalt uut ajajärku. Selleks, et Eesti kaitsevägi suudaks kasvatada ja harida uut põlvkonda väärikaid allohvitsere, on kutseõppehoone elulise tähtsusega, sest kaasaegne õpikeskkond mõjutab otseselt ka allohvitseride hoiakuid ja eneseteadvust,“ sõnas Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus.

Karja rääkis, et uue hoonega parandab RKIK oluliselt kutseõppurite õpi- ja majutustingimusi, leevendab akadeemia ruumikitsikust ning vähendab ka halduskulusid võrreldes praeguste ruumidega.

Rajatav õppehoone tuleb neljakorruseline netopinnaga ligikaudu 3500 ruutmeetrit. Hoonesse on planeeritud majutusruumid, õppe- ja aatriumiklassid ning laod. Õppehoone hakkab mahutama ligikaudu 570 inimest.

Kutseõppehoone projekteerimis- ja ehitusleping sõlmiti ettevõtetega Nordecon ja Embach Ehitus ning lepingu kogumaksumus on ligikaudu 13 miljonit eurot.

„Meil on hea meel, et saame luua Kaitseväe Akadeemiale head ja kaasaegsed õppetingimused ning aidata seeläbi kaasa riigikaitse võimekuse arendamisele. Projekteerimis-ehitustööd kulgevad vastavalt kokkulepitud ajagraafikule ning meie koostöö RKIKiga on hea ja konstruktiivne,“ rääkis Embach Ehituse juhatuse esimees Andres Salusaar.

Hoone valmib 2024. aasta sügisel.

Pildid nurgakivitseremooniast: https://www.flickr.com/photos/199302158@N02/albums/72177720312430414
Fotograaf: Kermo Pastarus

Krismar Rosin