Eesti Kaitseväe õhuseireradarid läbivad olulised uuendused

Kaitseväe õhuseiredivisjoni õhuseireradaritele viiakse läbi tarkvaralised ja riistvaralised uuendused, mis võimaldavad panustada tänasest veelgi rohkem NATO ühtse õhupildi loomisesse.
Radaritele on lisandumas NATO standarditele vastav võimekus, mis suudab automaatselt tuvastada NATO liikmesriikide kaitsejõudude õhukeid. Tänu läbi viidavatele uuendustele suudavad Kaitseväe õhuseireradarid tuvastada õhus objekte kaugemalt kui täna.

„Radarite uuendamiseks viisid Eesti ja Soome riigid läbi ühishanke. Soome kaitsejõud kasutavad õhuseireks sarnaseid radarisüsteeme, mis hangiti samuti ühishankena juba 2009. aastal,“ kommenteeris RKIK side ja radari kategooriajuht Priit Soosaar.

Eesti-Soome ühishange õhuseireradarite uuendamiseks on kahe riigi viimase aja üks olulisimaid kaitsevaldkonna projekte. „Koostöö Soome kaitsejõududega on olnud väga professionaalne, mis hõlmab endas projekti juhtimist, lepingu läbirääkimisi, ühiseid hankekohtumisi ja süsteemi testimist,“ lisas Soosaar.

GM403

Lepingu kogumaksumus on 11 miljonit eurot (käibemaksuta) ning ühishanke tulemusena säästsime uuendustelt ligi 4 miljonit eurot. Lepingupartneriks on prantsuse ettevõte THALES LAS FRANCE S.A.S., kes täidab lepingulised kohustused aastatel 2022-2025.

Eesti moodustab olulise osa NATO integreeritud õhukaitsesüsteemist kui alliansi kollektiivkaitse nurgakivist. Meie roll on tõsta olukorrateadlikkust NATO idapiiril toimuvast.

Eesti soetas Ground Master (GM403) õhuseireradarid koostöös Soomega aastal 2009, eesmärgiga katta kogu Eesti ja Eestit ümbritsev õhuruum ühtse radaripildiga. GM 403 õhuseireradar on 3D õhuseireks kasutatav radarisüsteem, mis suudab tuvastada lendavaid objekte kaugemalt kui 470 km ja kõrgemalt kui 30 km. Eestis on neid kasutusel kaks tükki.

Lisainfo: Alar Alp, [email protected]


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu ja materjalide soetamisega tegelev asutus, mis asutati 2017. aastal. RKIK-i eesmärk on võimaldada kaitseväel keskenduda oma põhitegevusele ehk sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga investeeritud euro eest maksimaalselt kaitsevõimet. RKIK korraldab hankeid nii kaitseministeeriumi, kaitseväe kui ka teiste valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Riigikaitse arendamiseks soetatakse igal aastal üle 350 miljoni euro eest tooteid ja teenuseid ning arendatakse ja hoitakse töökorras taristut rohkem kui 70 miljoni euro ulatuses.

Kõik käimasolevad ja planeeritud hanked leiad veebilehelt: https://hanked.kaitseinvesteeringud.ee/

2022-07-18T08:44:04+00:00