Turu-uuring: Kaitseväe sõidukite ja konteinerlahenduste sidelahenduste arendus ja ehitamine

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub osalema turu-uuringus kavandatavale riigihankele „Kaitseväes kasutuses olevate sõidukite (sh militaarsõidukite), konteinerlahenduste ja soetamisel olevate masinate (sh konteinerlahendused) sidelahenduste arendus- ja väljaehitamine

Hanke eeldatav maksumus on analüüsimisel, küll aga saame kinnitada, et johtuvalt erinevatest kaitsevõime projektide käivitamisest lähiaastatel kasvab teadaolevalt vajaminev ehitusmaht, seetõttu tuleb tagada Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusel koostöös tööstusega võimalikult efektiivne ajakasutus, ehituskiirus kui ka efektiivne eelarve kasutus, mille osas saaks riik tagasi võimalikult palju kaitsevõimet

Kavandatava riigihanke eesmärgiks on järgneva seitsme (7) aasta jooksul soetada tellida Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustele (sh volituse alusel liitunud asutused) (Kaitseliit), kaitseväes kasutustes olevate sõidukite, konteinerlahenduste ja soetamisel olevate masinate (sh konteinerlahendused) sidelahenduste arendus ja –väljaehitustöid koos kõigi vajaminevate teenuste ja komponentide hankimisega.

Hea ettevõtja, sinu tagasiside antud turu-uuringu faasis on väga oluline, seetõttu palun edastada oma tagasiside vastavalt LISA 2 „Tagasiside leht“ vormile, kus on küsimusi võimalike hanketingimuste kohta.

Palun esitada tagasiside elektrooniliselt aadressile [email protected]  hiljemalt 02. detsembriks 2022.

Kutse turu-uuringus osalemiseks.
LISA 2. Tagasiside leht (installatsioonid).

 

2022-11-25T13:31:12+00:00