Kaitseväele ehitatakse Nõo valda uus laokompleks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) andis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele (RKIK) ehitusloa uue laokompleksi ehituseks Nõo valda Keeri ja Nõgiaru küladesse. Alale on planeeritud mitmeid ladusid kaitseväe varude hoiustamiseks.

Uute laohoonete projekteerimine toimus möödunud aastal ning hetkel on käimas ehitushange laohoonete ehituseks.

Lisaks on alustatud ettevalmistustöid raadamistöödeks alla 30 hektari suurusel alal, mille eesmärk on valmistada ette maa-ala uute laohoonete ehituseks.  Laohoonete valmimine on planeeritud 2024. aasta lõpuks.

Alasse on planeeritud mitmeid hooneid kaitseväe varustuse (näiteks riidevarustuse jms) ja tehnika hoiustamiseks koos teedevõrgustiku ning kommunikatsioonidega.

 

 

 

Foto on illustratiivne.
Fotol on jaanuaris Võrus Taara linnakus valminud tehnikapark.


 

RKIK – Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus – on valitsusasutus, mille ülesandeks on Kaitseministeeriumi valitsemisala hangete ja infrastruktuuri haldamine ning mobilisatsiooniressursside ettevalmistamine. RKIK on riigikaitsesuunaliste hangete korraldamisel ja kinnisvaraprojektide arendusprotsessides kompetentsikeskuseks, partneriks, tellijaks ja esmaseks infoallikaks kõigile pakkujatele ja koostööpartneritele. Asutuse eesmärk on võimaldada riigi kaitsetegevusele fokusseeritud organisatsioonidel keskenduda oma põhitegevustele läbi nende halduskoormuse vähendamise, tagades nii Eesti Vabariigi kaitsevõime maksimaalselt efektiivne areng.

Lisainfo:
Hanna Heinnurm
RKIK kommunikatsioonijuht
51944813

 

2023-06-22T14:28:54+00:00