20.02.2023

Uudised, Taristu

Kaitseväele ehitatakse Nõo valda uus laokompleks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) andis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele (RKIK) ehitusloa uue laokompleksi ehituseks Nõo valda Keeri ja Nõgiaru küladesse. Alale on planeeritud mitmeid ladusid kaitseväe varude hoiustamiseks.

Uute laohoonete projekteerimine toimus möödunud aastal ning hetkel on käimas ehitushange laohoonete ehituseks.

Lisaks on alustatud ettevalmistustöid raadamistöödeks alla 30 hektari suurusel alal, mille eesmärk on valmistada ette maa-ala uute laohoonete ehituseks.  Laohoonete valmimine on planeeritud 2024. aasta lõpuks.

Alasse on planeeritud mitmeid hooneid kaitseväe varustuse (näiteks riidevarustuse jms) ja tehnika hoiustamiseks koos teedevõrgustiku ning kommunikatsioonidega.

Andri Maimets