Kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldavad 23.04.2019 kell 10.00 Kaitseministeeriumi pressiruumis, Sakala tn 1 infopäeva arendajatele ja ehitajatele. Infopäeva eesmärk on välja selgitada, kas ettevõtjatel on huvi ehitada Kaitseväele majutushooneid era- ja avaliku sektori koostööprojektina (PPP-projektina).

Esmalt tuleb arutlusele ja tutvustusele majutushoone rajamine Tapal teenivatele tegevväelastele. Infopäeval tutvustatakse Kaitseväe vajadusi ja esialgseid lähteandmeid ning vastatakse kohapeal tekkivatele küsimustele. Et riigil oleks võimalik otsustada, kuidas ja mis projektidega edasi minna, on oluline, et pärast infopäeva esitavad ettevõtjad ka ligikaudse hinna, millega riik peab sellise projekti puhul üürimaksetena arvestama.

Osalejatel palume registreeruda saates selleks oma nime, ametikoha ja isikukoodi e-posti aadressile Sten-Patrick.Kreek@kaitseministeerium.ee hiljemalt 18.04.

2019-04-08T14:44:15+00:00