Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) hangib rohelist energiat, mille kohaselt Eesti Energia AS müüb RKIK-le taastuvelektri päritolutunnuse. Taastuvelektri päritolutunnus näitab, et RKIK-i hallatav taristu (näiteks Kaitseväe linnakute hooned) tarbib ainult taastuvelektrit.

„Meil on hea meel tõdeda, et alates septembrist tarbivad RKIK-i haldusala hooned elutegevuseks Eestis toodetud taastuvatest energiaallikatest elektrit. Rohelise energiale üleminek aitab meil ellu viia valitsemisala keskkonna- ja kliimapoliitikas seatud eesmärke ning toetada samas ka Eesti ettevõtlust,“ märkis RKIK taristuosakonna juhataja Heilika Reinvart.

RKIK hangib Eesti Energialt Eestis toodetud taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri päritolutunnistuse. Päritolutunnistus on 2021. a elektrienergia tarbimisele alates septembrist.

„Rohelise energia valimine on väga tervitatav maailmavaateline otsus. Rõõm on näha, et roheteekonnal astuvad esimesi samme ka avaliku sektori asutused, olles seeläbi teistele eeskujuks. Näeme Eesti Energias oma rolli ja vastutust olla rohepöörde võimaldaja. Aitame klientidel teekonda väiksema keskkonnajalajälje suunas planeerida ja ellu viia, toetades seeläbi kogu Eesti rohepööret,“ märkis Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

RKIK on lisaks taastuvelektri kasutuselevõtule loonud ja loomas veelgi rohelise energia tootmise võimalusi ning lisaks võetakse kasutusele ka päikeseenergia omatarbejaamad. Lisaks jälgitakse linnakutes energiatarbimist ning liigutakse keskkonnahoidlike energialahenduste suunas ning luuakse hübriid- ja elektriajamiga sõidukite laadimistaristu majandussõidukitele.

2021-09-27T14:48:29+00:00