Käivitus proteeside ja abivahendite hange

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja riigihanke „Proteesid ja abivahendid“, mille tulemusel hüvitatakse sõlmitavate lepingute alusel proteeside ja abivahendite soetamine eelkõige teenistusülesannete täitmisel vigastada saanud kaitseväe tegevväelastele ja teenistusest vabastatutele.

Hanke eeldatav maksumus on 2,8 miljonit eurot käibemaksuta, mis jaguneb kolme hanke osa vahel: proteesid, ortoosid ja ortopeedilised tallatoed ning teised abivahendid.

RKIKi elutoetuse kategooriajuhi Maia Prunti sõnul on hanke eesmärgiks katta võimalikult suur vajaminevate toodete ja abivahendite skaala ning tagada seeläbi vigastatutele võimalikult suur valik erinevaid tooteid ja abivahendeid, mille abil on võimalik ennetada tekkinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada ja säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet.

Kaitseväe toetuseväejuhatuse toetusteenuste keskuse spetsialist Kadri Sootsi sõnul on proteeside puhul märkimist vääriv kindlasti see, et mehaanilised proteesid on asendumas elektroonilistega, kus liikuvus tagatakse elektroonikaga. „Proteeside soetamisel lähtutakse põhimõttest, et vigastatule peab olema tagatud parim võimalik toode, kindlustamaks tema iseseisev toimetulek ja maksimaalne töövõime. Vigastatud üldiselt säilitavad oma aktiivse elustiili ja hoiavad ennast nii töö- kui ka eraelus füüsiliselt aktiivsena, nii on ka neile igati põhjendatud just sellised elektroonilised füüsilist aktiivsust võimaldavad proteesid,” lisas Soots.

Maia prunt lisas, et hanke rahaline maht on eelnevatega võrreldes märgatavalt suurenenud, kuna tehnoloogia arenedes on ka proteeside hinnad kasvamas. „Näiteks üks elektroonilise põlvesõlmega jalaprotees maksab täna juba umbes 70 000 eurot,“ ütles Prunt. Hange ületab rahvusvahelist piirmäära ja eriti oodatakse sellel osalema Eesti esindatusega ettevõtteid – seda põhjusel, et vigastatul peab olema maksimaalselt mugav lepingupartneritega otse suhelda, eeskätt individuaalselt valmistatavate ning kohandamisele kuuluvate toodete osas.

RKIK loodab lepinguteni jõuda eeloleva suve jooksul. Raamlepingud sõlmitakse kõigi ettevõtetega, kes vastavad riigihanke alusdokumentides nõutule. Tulevikus soovib RKIK leida raamlepingupartnerid ka rehabilitatsiooniteenuse ja taastusravi tagamiseks, mille jaoks täna lepingupartnerid puuduvad. „Ehk et tulevikueesmärgiks on tagada veteranidele  selgelt koordineeritud ning kvaliteetne rehabilitatsiooniteenus tegevusterapeutidelt, loovterapeutidelt, sotsiaaltöötajatelt, psühholoogidelt, eripedagoogidelt, logopeedidelt, füsioterapeutidelt, kogemusnõustajatelt ning arsti- ja õeteenuse kaudu,“ kommenteeris Prunt.

Hangitavad tooted:
» Protees on toode, mis asendab inimese keha jäset, mille abil on võimalik ennetada tekkinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet. Toode on individuaalne ja kavandatakse vastavalt vigastatu vajadustele.

» Ortoos on toode, mis aitab parandada liigese liikuvust ja korrigeerida deformatsiooni.  Ortopeedilised tallatoed on tooted, mis toetavad tallavõlve, vähendavad vaevuseid ja ennetavad teiste struktuuride, liigeste, lihaste ja sidemete kahjustumist.

» Muud abivahendid on tooted, mille abil on võimalik ennetada tekkinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hankeid nii Kaitseministeeriumi, Kaitseväe kui ka teiste Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Keskuse eesmärk on võimaldada Kaitseväel keskenduda sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga euro eest võimalikult palju kaitsevõimet. Selleks panustab keskus Kaitseväe kaitsevõime arengusse võimalikult efektiivsete hangete ja investeeringutega ning professionaalse taristu ja infrastruktuuri haldamise ja arendamisega.

Kõik käimasolevad ja tulevased Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt läbiviidavad hanked leiad veebilehelt https://hanked.kaitseinvesteeringud.ee/

Lisainfo:
Maria Tiidus
kommunikatsioonjuht
tel +372 5198 2732
maria.tiidus@kaitseinvesteeringud.ee

2022-05-20T13:22:49+00:00