Kuulutasime välja riigihanke  Konteinerlahenduste ostmine, konteinerlahenduste ümberehitus ja strateegilise sidevõrgu arendus ja installatsioonitööd”

Hanke eesmärgiks on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks.

Käesolev riigihange on jaotatud kolmeks erinevaks osaks:

  1. OSA – Uued ja kasutatud standardkonteinerid, sh rent;
    Mille raames soovib hankija soetada erinevaid konteinereid (FM1, FM2, 10“ konteiner, multilifti, teist värvi etc, 2in1; 3in1 jm); rentida uusi või soetada/rentida kasutatud konteinereid. Täpsemad vajadused ja kogused täpsustatakse jooksvalt lepingute täitmise käigus.
  2. OSA – Konteinerlahenduse ehitus ja/või olemasolevate konteinerite ehitus;
    Mille raames soovib hankija erinevate konteinerlahenduste ümberehitust (sh olemasolevate kohandamist jm) vastavalt kaitseväe või kaitseliidu vajadustele. See võib endas sisaldada erinevaid konteinerlahendusi (meditsiin, laod, kontor, sanitaar etc). Ümberehitamise korral täpsustakse tehnilised tingimused ja lõppkasutaja vajadus minikonkurssi käigus.
  3. OSA – Strateegilise sidevõrgu arendus- ja ehitustööd
    Mille raames soovib hankija leida koostööpartnerid strateegilise sidevõrgu arendustööde teostamiseks ja valveseadmete paigaldamiseks, mis võivad endis hõlmata objektide ühendamist sidevõrguga fiiberoptilise kaabli abil, mastitöid (sh mastide paigaldus, demonteerimine ja ultiliseerimine, seadmete paigaldus sidemastidesse), videovalvesüsteemide uuendamist ja ehitamist, sidemastide perimeetri kaitsmiseks teostatavad tööd (n aia ehitus), sideinstallatsioonitööd, võrkude ehitus (koht ja laivõrk) ning nõrk- ja tugevvoolutööd vastavalt vajadusele, mastitööde koolitusi, tootjapoolseid koolitusi jm.

Hankele pakkumiste esitamise tähtaeg on 12. oktoober 2020.

Hanke detailid leiab riigihangete registrist viitenumbriga 226607 ja https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2281852/general-info.

Küsimuste korral võtta ühendust Priit Soosaarega, priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee.


 

2020-10-19T09:40:38+00:00