Avatud hankemenetlusega riigihanke eesmärk on sõlmida võimalikult paljude pakkujatega raamlepingud olmeelektroonika ja väikeinventari toodete ostmiseks 4 aasta vältel. Raamlepingu täitmine toimub ajakohastatud elektroonilise kataloogi alusel e-kataloogi keskkonnas esitatavate tellimuste põhjal. Pakkujatel on raamlepingu kehtivuse ajal õigus muuta e-kataloogis pakutavaid tooteid, sh lisada uusi tooteid ja muuta toodete andmeid (hinda, tarneaega jms).

Hankes osalemiseks tuleb sisestada pakkumuse koosseisus e-kataloogi vähemalt 4 toodet hangitavast tootevalikust.

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.03.2020 kell 11:00.

Riigihanke alusdokumentidega saab tutvuda riigihangete registris.

2020-02-13T10:51:27+00:00