Turu-uuringu eesmärk on tutvustada kavandatava hanke tehnilist kirjeldust ning seda on võimalik huvitatud isikutel kirjalikult kommenteerida etteantud aja jooksul.

Kavandatava hanke tehnilise kirjelduse väljastamiseks palume pöörduda meie taristuosakonna korrashoiubüroo lepinguhaldur-juhtivspetsialisti Anu Arukaev’u poole meiliaadressil: anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee.

Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on hiljemalt 21.05.2020 ning tagasisidet ootame hiljemalt 22.05.2020.

Ootame aktiivset osavõttu!

Lisainfo: Anu Arukaev, tel 5302 8795 või e-post anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee

2020-05-18T11:05:25+00:00