Riigihanke (viitenumber 222662) eesmärk on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks, kelle kaudu osta Dell EMC seadmeid, tarkvara ja garantii laiendusi ning vajadusel ka tehnilist tuge kui ka Cisco seadmeid, tarkvara ja garantii laiendusi ning vajadusel ka tehnilist tuge ning vastavalt vajadusele koos installatsiooni ja/või seadistustöödega. Hanke esemest lähtudes on hange jaotanud kaheks osaks tootjapõhiste gruppidena:

OSA 1 – Dell EMC seadmed

OSA 2 – CISCO seadmed

Pakkumusi võib esitada nii ühele kui ka kõigile osadele.

Otstarbekuse kaalutusel jätab hankija kogu hangitava varustuse väiksemateks osadeks jaotamata, kuna hanke esemeks olevad tooted/teenused on koostoimivad ning mitme eduka pakkujaga raamlepingu sõlmimine tagab konkurentsi efektiivse ärakasutamise.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.07.2020 kell 10.00

Hanketeade on leitav riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1884733/general-info

Ootame aktiivset osalemist!

Priit Soosaar

Tel 717 0461/Mobiil 5919 5005

E-post: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

2020-05-25T13:25:07+00:00