Hanke (viitenumber 222511) eesmärgiks on 48 kuu jooksul Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevate video- ja telekonverentsside seadmete (edaspidi VTC seadmete) täiustamine, olemasolevate seadmete parendamine, täiendavate seadmete soetamine ja tarkvarade hankimine vastavalt vajadusele.

Riigihange on jaotatud osadeks:

OSA 1 – CISCO VTC seadmed

OSA 2 – POLYCOM VTC seadmed.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.06.2020 kell 10.00

Hanketeade on leitav riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1868952/general-info

Lisainfo: side ja radarite kategooriajuht priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

Ootame aktiivset osalemist!

2020-05-11T17:09:20+00:00