Lugupeetud huvitatud isik

 

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi RKIK) on ette valmistamas riigihanget „Lääne- ja Lõuna-Eesti siseruumide koristus- ja puhastustööd“ ning kutsub huvitatud isikuid 18.09.2019 kella 13.00-ks teabepäevale (aadress Järve 34a, Tallinn).

Teabepäeva eesmärk on tutvustada kavandatavat riigihanget (sh tehnilist kirjeldust ja raamlepingu projekti), anda huvitatud isikutele võimalus küsida selgitavaid küsimusi ja esitada ettepanekuid.

Huvitatud isikul on võimalik eelnevalt tutvuda riigihanke „Lääne- ja Lõuna-Eesti siseruumide koristus- ja puhastustööd“ tehnilise kirjelduse ja raamlepingu projektiga. Selleks tuleb saata kiri vastava sooviga e-posti aadressil anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee. Palume oma küsimused ja ettepanekud tehnilise kirjelduse ja raamlepingu osas esitada samale e-posti aadressile hiljemalt 16.09.2019 kella 14.00-ks.

Teabepäevast osavõtjatel palume registreerida ennast e-posti aadressil anu.arukaev@kaitseinvesteeringud.ee hiljemalt 16.09.2019 kella 14.00-ks koos rekvisiititega (osaleva ettevõtte ärinimi, osaleja nimi, isikukood ja kontaktandmed (e-post, telefon)).

 

Lugupidamisega

 

Anu Arukaev

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse taristuosakonna

korrashoiubüroo lepinguhaldur-juhtivspetsialist

717 0556/5302 8795

2019-09-10T10:42:30+00:00