Lugupeetud huvitatud isik

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub teid osalema 28.märtsil kella 10.00st kuni 12.00ni teabepäevale liikursuurtükkide K-9 ümberehituse ja elutsükli tagamise kontseptsiooni hangete osas.

Teabepäeva eesmärk on kahesuunaline suhtlus, kus huvitatud isikutel on võimalus küsida selgitavaid küsimusi liikursuurtükkide võimearenduse kontseptsiooni osas ning anda omapoolne hinnang, kuidas kaitsetööstus saab panustada kavandatavate hangete edukasse elluviimisesse.

Teabepäeval tutvustatakse liikursuurtükki K-9, esmast hinnangut ümberehituse mahtude ja võimaliku tehnilise kirjelduse kohta ning elutsükli tagamise kontseptsiooni.

Huvilistel palume registreerida ennast e-posti aadressil: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee mitte hiljem kui 26.03.2019 kella 16.00 koos kontaktandmetega (osaleva ettevõtte ärinimi, isiku nimi, tel, e-post).

Teabepäev toimub Kaitseministeeriumis, Sakala 1, Tallinn.

Aktiivset osavõttu oodates!

 

Priit Soosaar

Hangete osakonna juhataja

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Tel 717 0461

e-post priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

2019-03-13T09:11:17+00:00