Vastavalt Kaitseministeeriumi ja üheksa harjutusväljaga omavalitsuse vahel 18.09.2019 sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppele maksime selleaastased tegevustoetused välja summas 292394 EUR.

Toetuse eesmärk on kompenseerida omavalitsuste mõjupiirkonnas harjutusvälja kasutamisest tekkivat kõrvalmõju. Toetussumma suurus sõltub harjutusvälja pindalast antud omavalitsuse territooriumil. Maastikul läbiviidavad väljaõpped on kaitsevõime seisukohast üliolulised ja aitavad tagada vajalikku esmast valmisolekut sõjaliseks konfliktiks. Eelnimetatud omavalitsuste territooriumidele jäävad kaitseväe keskpolügoon, Soodla, Männiku, Sirgala, Klooga, Kikepera ja Nursipalu harjutusväljade ning Tapa lähiharjutusala.

Toetuse saajad: Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Anija Vallavalitsus, Tapa Vallavalitus, Lääne-Harju Vallavalitus, Võru Vallavalitsus, Saarde Vallavalitsus, Saku Vallavalitsus, Kuusalu Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus.

2020-05-26T09:01:57+00:00