Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi RKIK) sõlmis Soome päritolu ettevõttega lepingu hankimaks Eesti mereväele meremiinid.

Pildil õhu- ja mereväe kategooriajuht Asko Kivinuk meremiini maketiga.

Mereväe ülema Jüri Saska sõnul astume meremiinide soetamisega Eesti meresõjapidamise arendamises olulise sammu edasi. „Eesti Mereväe jaoks on tegemist uue võimearendusega, millel on oluline strateegiline mõju. Kui seni on merevägi keskendunud pigem lõhkekehade avastamisele ja kahjutuks tegemisele ehk miinitõrjele, siis nüüd panevad hangitavad miinid aluse miinide veeskamise võimele.“

RKIK-i direktor Magnus-Valdemar Saar märkis, et mida rohkem suudame panustada meie esmase iseseisva kaitse võimelünkade täitmisesse, seda enam on liitlased valmis meid toetama. Meremiinide soetamine on suur samm edasise iseseisva kaitsevõime tõstmisel.

„Kaitseministeeriumi arengukava aastateks 2022–2025 näeb ette võtta kasutusele uued meremiinid ja rannikukaitsesüsteemid. Tegemist on 2020. aasta lõpus valitsuse poolt eraldatud lisarahastuse eest riigi kaitseinvesteeringute programmile täiendavalt eraldatud vahendite realiseerimisega,“ kommenteeris RKIK-i õhu- ja mereväe kategooriajuht Asko Kivinuk.

Saska lisas, et hangitavate miinide täpne kogus ei ole avalik info. „Võime öelda, et plaanis on hankida märkimisväärne kogus meremiine. Tegemist on kaasaegsete miinidega, mis on loodud kestma aastakümneid.“

Meremiin on strateegilise mõjuga relvasüsteem, mis on osa üldisest kaitseväe sõjapidamisest eesmärgiga tagada enda ja liitlasvägede liikumisvabadus Läänemerel ning takistada merelt rünnakute ja seeläbi täiendavate rinnete loomist maal.

Võimalik miiniväljade olemasolu heidutab ja takistab vastasel merealade kasutamist, suunates vastase merelise tegevuse aladele, mis on ebasoodsad tema operatsioonide läbiviimiseks ja omakorda soodsad meie kaitsetegevusele.

 

2021-07-07T17:27:36+00:00