Saaremaa laevaehitajad annavad täna piduliku ristimistseremoonia käigus Eesti Mereväele üle kaks maailmatasemel väekaitsekaatrit, mille peamine ülesanne on tagada väekaitse nii merel kui sadamates. Taasiseseisvunud Eesti Mereväe jaoks on tegemist esimeste laevadega, mis on ehitatud Eestis ning ehitatud spetsiaalset neile.

Välisriikide sõjalaevade visiitide korral Eestisse on meil NATO liikmesriigina kohustus tagada väekaitse saabuvatele alustele merel ja sadamates. Selleks sobivad väiksemad veesõidukid, millel on turvaline ühilduv side, väikesekaliibriline pardarelvastus ning mis oleksid mehitatud vajaliku väljaõppe saanud isikkoosseisuga.

„Ma olen kindel, et saarlaste kaatrid on ühed parimad omas klassis kogu maailmas ja on äärmiselt oluline, et mereväe üks kriitiline võimelünk saab nüüd täidetud. Samuti on tähtis, et kaatrite hange toetab Eesti ettevõtlust majanduslikult väga kriitilisel ajal,“ ütles kaitseminister Jüri Luik. Tema sõnul on kaatrid soetatud optimaalse hinna eest, nad on merekindlad, kaasaegse varustuse ja relvastusega ning vajadusel kasutatavad ka tsiviilkriiside korral.

„Lisaks väekaitseülesannetele on oluline ära märkida, et aluste madal süvis ja hea manööverdusvõime annab viimaks ometi Mereväele võimaluse saada tuttavaks Eesti rannikumerega ja väikesadamatega, siiani on see olnud piiratud kuna olemasolevad alused ei mahu enamikesse väikesadamatesse,“ täiendas Mereväe ülem Kommodoor Jüri Saska.

Tegemist on Kaitseministeeriumi arengukava raames tehtud erandhankega, mis on toodud ettepoole. Ka teistes Euroopa riikides kasutatakse sarnaseid hankeid, et suunata raha tagasi oma riigi majandusse. Väekaitsekaatrite hange on aidanud tublisti kaasa ka Eesti Kaitsetööstuse jätkusuutlikule arengule ja aidanud tuua Eesti sõjatööstuse turul pildile.

„Algselt oli väekaitse tagamiseks merel ja sadamates ettenähtud mitu korda väiksemad rib-tüüpi kinnise sillaga paadid. Kuna sellel aastal õnnestus mereväe kategoorias rakendada säästlikumaid lahendusi, tekkisid märgatavad säästud, mille saime suunata väekaitsekaatrite võime arendamisse ja hankida püstitatud ülesande jaoks tunduvalt parema konfiguratsiooniga ja merekindlamad alused. Turu-uuringust selgus, et Eestis on kohapeal olemas võimekus ehitada kaatreid, mis on kindlasti selles kaatrite klassis ühed parimad oma omaduste ja hinna mõistes nii Euroopas kui ka mujal maailmas.“ ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse õhu- ja mereväe kategooriajuht Asko Kivinuk.

 „Ajakava tavaolukorras oleks laeva ehituse puhul lepingust kuni veeskamiseni umbes 12-16 kuud, meil õnnestus seda teha 8 kuuga. RWS süsteemide sarnane tarne võtab tavaliselt aega 18 kuud, meie saime süsteemid kätte 6 kuuga. See kõik näitab väikse Eesti kõrget kompetentsi ja efektiivsust. Lisaks on oluline rõhutada, et tänu sellele projektile on Eesti laevaehitajad saanud enda portfelli sõjalaeva, mis avab neile täiesti uue turu ja võimalused. Ilma kodumaise referentsita on sellele turule pääsemine peaaegu võimatu,“ lisas Kivinuk.

Väekaitsekaatrid on täiendavalt kasutatavad piiratud võimekusega tuvastusvahendina merepildi loomes, taktikalise sihtüksuse ülema esmase juhtimisvahendina merel, väekaitseks õppuste korral merel, laskeharjutuste turvamisel, kadettide navigatsioonipraktika platvormidena ja vajadusel ametiabi andmiseks teistele riigiasutustele.

Eesti ettevõte Baltic Workboats AS (BWB) on spetsialiseerunud töö- ja patrullkaatrite ehitamisele, tegutsenud turul üle 20 aasta, tootnud patrull-laevu Rootsi, Belgia, Ühendkuningriigi, Taani, Horvaatia, Saksamaa, Poola, Leedu ja Austria turule. Väekaitsekaatrid baseeruvad samale mudelile, mille on tellinud ka Omaani politsei (14 tk), kes kasutab neid sadamakaitse otstarbel.

Eesti turule on BWB ehitatud üle 10 patrullkaatri nii Politsei- ja Piirivalveametile kui ka töökaatreid Eesti Lootsile. Hetkel on BWB ehitanud kokku üle 200  töö- ja patrullkaatri ning praami. BWB tagab lisaks aluste tootmisele juurde ka nende täishoolduse, kahe kaatri hinnaks on 3,9 miljonit eurot.

Antud kaatri puhul on oluline ka BWB kaatrite teadus- ja arendustegevuse käigus väljatöötanud täiesti uue „Wave-Piercing“ vööri lahendus, mis on patenteerinud ja kaitstud intellektuaalomandi õigustega Euroopa patendi alusel – EE-EP2826702B1.

Antud patent annab kaatrile laineid lõikava vööri, mis on mõeldud vastu pidama ka äärmuslikes ilmaoludes ja kõrge lainetusega (2-3m) opereerides. Antu vööri lahendus suurendab märkimisväärselt laeva vertikaalset stabiilsust, nähtavust ja lõppkiirust, võrreldes mistahes teise tootja kere konstruktsiooniga.

Täiendavast uuringust (Flow Naval Architects AB, Comparative sea trial report No: F0038-02)  tuleneb, et merekatsetel näitas pantendeeritud vööriga laev, samadele tehnilistele omadustel vastava tavapärase vöörikonstruktsiooni ehitusega laevaga võrreldes alljärgnevad eeliseid:

• Kütusesäästlikus 10-15% – oluline kokkuhoid opereerimisel;

• Kiirendus erinevates ilmastikutingimustes ja kiirustel on 25-54% kiirem – oluline eelis kiirel manöövril või muus kiiret reageerimist nõudvas olukorras;

• Sama võimsa mootori puhul lisab lõppkiirusele täiendavad 4nm kiirust  – suurem lõppkiirus;

• Müratase on erinevatel kiirustel madalam 5db – väiksem müra väsitab meeskonda vähem;

• Erinevatel kiirustel katsetatud 360° täispöörde raadius on 60% väiksem- annab olulise eelise manööverdamisel ja kiiret reageerimist nõudvas olukorras.

 

Galerii väiekaitsekaatrite ristimisest leiad Kaitseväe pildigaleerist.

 

2020-12-10T17:18:49+00:00