Miinisadamasse planeeritakse uut merepäästehoonet

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) alustas uue merepäästehoone projekteerimist Tallinnas Miinisadamas. Hoone ehitatakse politsei- ja piirivalveametile merepääste teenuse ning merepääste koolitusvõimaluste tagamiseks. Projekteerimisleping sõlmiti osaühinguga Esplan.

Kavandatavas uues hoones hakkavad paiknema politsei- ja piirivalveameti (PPA) merepääste teenuse ruumid, sealhulgas ruumid merepäästega seotud koolitusteks, merepäästeüksuse valmisoleku tagamiseks kui ka kontoritööks. Lisaks on hoonesse kavandatud erinevad merepäästevarustuse hoiu- ja hooldusruumid ning töökoda.

„PPA laevastiku ühendamisega loodi merevalvekeskusele linnakus täiendavad kontoripinnad. Selleks, et parandada Eesti merealal olukorrateadlikkust ja reageerimisvõimet, on plaanis PPA tarbeks Miinisadamasse ehitada merepäästehoone ja rajada tulevikus ka väikelaevade taristu. Meil on hea meel, et Miinisadama linnak on jõudsalt arenemas,“ ütles RKIK põhja portfellijuht Nele Gerberson.

PPA mereturvalisuse grupi juht Marge Kohtla märkis, et kui praegu toimetatakse üsna vanades ruumides piirivalvesadamas, siis uus hoone ehitatakse just merepääste teenuse ja -koolituste vajadusi silmas pidades. „Samuti on Viimsi ja Paljassaare poolsaarte vahelisel alal sündmusi rohkem ning merepäästehoone paikneb vahetult meie koostööpartneri mereväe laevade kõrval. Seega on Kopli lahest Tallinna reidi lähistele uutesse ruumidesse kolimine meie jaoks igati mõistlik ja ootame seda pikisilmi,“ rääkis Kohtla.

Merepääste koolituskeskus hakkab olema seotud Hundipea sadamaga ning PPA merepäästeüksus hakkab olema seotud Miinisadamaga.

Täna asuvad merepääste teenus ja koolitus erinevates hoonetes. Selleks, et ruumid oleksid maksimaalselt ökonoomsed ja funktsionaalsed, on kavandatavas hoones planeeritud osad ruumid üksuste ristkasutusse.

Sõlmitud projekteerimislepingu maksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 150 000 eurot ning projekteerimine valmib selle aasta lõpuks.

Hoone eeldatav maksimaalne netopind on ligikaudu 1320 m2.

 

31.03.2023

Lisainformatsioon:

Hanna Heinnurm
kommunikatsioonijuht
+372 5194 4813

2023-03-31T14:34:41+00:00