Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2019-11-21T10:37:54+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

01.04.202001.04.2020

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus rajab Tapale 150-kohalise tegevväelaste kasarmu.

01.04.2020|

Täna sõlmisid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja Nordecon AS töövõtulepingu Tapale tegevväelaste kasarmu projekteerimiseks ja ehitamiseks. Hoone on projekteeritud ühekohaliste tubadena, kuhu  majutatakse Tapa sõjaväelinnakus töötavad tegevväelased. Kriitilise vajaduse ilmnedes on võimalik hoonet kasutada kasarmutüüpi majutuseks, võimaldades seeläbi majutatavate arvu suurendada. “Kasarmu tuleb 5-korruseline ja modernse arhitektuurikeelega, järgides ümbritsevat hoonestuslaadi. Hetkel on kaitseväe kasutuses mitmed ühiskasutuseks kohaldatud korteripinnad Tapa linnas, aga kaitseväelinnaku kasvades on ilmnenud tungiv vajadus pakkuda tegevväelastele ühiselamu-tüüpi majutuspinda linnakust jalgsikäigu kaugusel”, märkis kaitseinvesteeringute keskuse ehitusbüroo juhtiv projektijuht Toomas [...]

26.03.202026.03.2020

Sõlmisime Megaron-E AS-ga lepingu Tapa sõjaväelinnaku tehnika varjualuste ehituseks.

26.03.2020|

Tapa linnakusse ehitatakse seitse uut tehnika varjualust, mille eesmärk  on tagada Eesti Kaitseväe soomustatud ja soomustamata sõidukite ja tehnika nõuetekohane hoiustamine. „Varjualuste ehitust on kaitseväe masinapark oodanud pikalt ja selle ootamise käigus pole vajadus nende järele vähenenud, vaid aina kasvanud. Täna on enamus kaitseväe tehnikast hoiustatud välitingimustes, mis pikas perspektiivis ei ole jätkusuutlik“, märkis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ehitusbüroo juht Mart Salusaar. „Oleme olnud aktiivne riigihangetel osaleja, aga seni ei ole meil õnnestunud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hangetel edukalt osaleda, millest tulenevalt [...]

20.03.202020.03.2020

Kutse sideteenuste (k.a sateliitside) kirjalikule teabepäevale

20.03.2020|

Oleme ettevalmistamas riigihanget „Kaitseministeeriumi valitsemisala sideteenuse tellimine (k.a sateliitside) ja kutsume kõiki huvitatud isikuid osalema kirjalikul teabepäeval. Teabepäeva eesmärk on tutvustada teile kavandatava hanke tehnilist kirjeldust ning seda on võimalik huvitatud isikutel kommenteerida kirjalikult etteantud aja jooksul. Kavandatav hange on jaotatud üheteistkümneks osaks: OSA 1 - Mobiil ja telefoniside OSA 2 - Multi SMS teenus OSA 3 - Mobiilne andmeside (st mitte mobiiltelefonis) OSA 4- Telefoni jaamade sidumine OSA 5 - IP transiiditeenus OSA 6 - Eesti sisene Carrier Ethernet [...]

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskus värbab kategooriajuhte

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee