Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2022-05-04T11:41:07+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

12.05.202312.05.2023

Turu-uuring: Jalatsite hooldus ja parandus

12.05.2023|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub osalema turu-uuringus kavandatavale riigihankele "Jalatsite hooldus ja parandus". Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärk on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsiooni, võimalike pakkujate olemasolu, hinnatasemeid, tarneaegasid ja muid olulisi kriteeriume. Turu-uuring annab hankijale parema ülevaate ning võimaldab teha koostööd riigihanke erinevate osapooltega selleks, et hilisem riigihange õnnestuks ning oleks kõikidele osapooletele arusaadav ja läbipaistev. Hanke eesmärgiks on kaitseväes kasutusel olevate jalatsite hooldus ja parandamine vastavalt kaitseväe vajadusele, jalatsite materjalidele [...]

12.05.202312.05.2023

Uute 4×4 masinate testimine

12.05.2023|

Uute 4x4 masinate testimine Hanke viimase etapina toimus Tapal uute 4x4 soomusmasinate testimine, kus hinnati neljarattaliste vastavust kaitseväe nõuetele. Hanke esimestes etappides osales lisaks Türgi masinatele ka Prantsusmaa, Itaalia, Israeli, Soome ja Hispaania ettevõtted. Konkurentsi tingimustes valisime välja neli parimat platvormi. Viimases etapis olid esindatud Otokar, BMC ja Nurol Makina Türgi ettevõtted, kelle eesmärgiks testimisel oli näidata masinate võimekust erinevatel takistustel nii vees, kallakutel ja tõusudel. Pärast tulemuste hindamist ja viimaseid läbirääkimisi sõlmitakse edukaks kuulutatud ettevõttega leping selle aasta teises [...]

08.05.202308.05.2023

Narva mnt 8 asuva hoonestatud kinnistu suuline enampakkumine

08.05.2023|

Kuulutasime välja avaliku suulise enampakkumise Harju maakonnas Tallinna linnas Kesklinna linnaosas Narva mnt 8 asuva hoonestatud kinnistu võõrandamiseks. Enampakkumine toimub 15.06.2023 Tallinnas, Järve tn 34a. Kinnistu alghinnaks on 1 041 000 eurot. Täpsema info leiate: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=2069745

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »