Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2022-05-04T11:41:07+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

19.10.202219.10.2022

Tapa sõjaväelinnakusse ehitatakse täiendavad hooned liitlaste vastuvõtmiseks

19.10.2022|

Tapa sõjaväelinnakusse ehitatakse täiendavad hooned liitlaste vastuvõtmiseks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis ehituslepingu aktsiaselts Merko Ehitus Eestiga Tapa sõjaväelinnaku täiendava taristu ehitamiseks. Täiendava taristu eesmärgiks on võimaldada korraga vastu võtta veel rohkem liitlasüksuseid ning tõsta liitlaste tehnika kohaloleku võimekust. Investeeringu kogumaksumus ilma käibemaksuta on ligikaudu 7,1 miljonit eurot. Seoses julgeoleku olukorra muutustega on vajalik uue taristu ehitamine liitlasüksustele. Madridi tippkohtumisel otsustati, et NATO tugevdab julgeolekuolukorra muutumise tõttu oma idatiiva kaitset, sh Eestis. See omakorda tingib vajaduse täiendavate liitlaste vastuvõtuks. Tapa [...]

12.10.202212.10.2022

Kaitsevägi saab lähiajal kasutusse uued kuivtoidupakid

12.10.2022|

Kaitsevägi saab lähiajal kasutusse uued kuivtoidupakid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) hangib kaitseväele uut tüüpi toidupakke, mis on arendatud lähtudes Tallinna Tehnikaülikooliga koostöös valminud kaitseväe kuivtoidupakkide uuringust. Eelneva kindlate komponentidega 24 tunni kaitseväe toidupaki asemel on nüüd võimalik toidupakk komplekteerida kokku kolmest söögikorrapakist. Uued söögikorrapakid võimaldavad väljaõpet planeerida paindlikumalt ning vähendada üksikute toodete ülejäämist.   2021. aastal viidi läbi koostöös Tallina Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi teadlastega kaitseväe ajateenijate, reservväelaste ja tegevväelaste välitoitlustuses kasutatavate toidupakkide ja nende parendamise võimaluste uuring. „Uuring [...]

14.09.202214.09.2022

KAVANDID: Selgusid Raadi ja Taara linnakute kunstikonkursite võitjad

14.09.2022|

KAVANDID: Selgusid Raadi ja Taara linnakute kunstikonkursite võitjad Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja Raadi (Tartu, Raatuse 110) ja Taara (Võru, Kose tee 3a) linnakutes valminud universaalhallide kunstikonkursite võidutööd. Raadi linnaku kunstikonkursi võitis osaühing Kaaren teosega „Väli“ (Pille Ernesaks) ning Taara linnaku kunstikonkursi osaühingute Tuumik Stuudio ja Tohuto teos „Tasakaal“ (Martin Eelma, Marje Eelma, Kärt Maran). Kunstikonkursi eesmärgiks oli leida sobivaimad kunstiteosed Raadi ja Taara linnakutes 2022.aastal valminud universaalhallidesse. Kaitseväe Akadeemia veebel staabiveebel Andri Harkmann ütles, et mõlemad võidutööd erinevad, [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »