Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2022-05-04T11:41:07+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

29.04.202229.04.2022

Kaitseväe ja tsiviilvaldkonna koostöös algavad kolme suurobjekti arendustööd

29.04.2022|

Kaitseväe ja tsiviilvaldkonna koostöös algavad kolme suurobjekti arendustööd Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) koordineerimisel algavad arendustööd kolmel Eesti eri paigus paikneval suurobjektil, mis jäävad täielikult avalikku kasutusse, kuid on äärmiselt olulised ka kaitseväe logistikale. Kokku 62,33 miljoni eurose eelarve raames viiakse lähiaastatel ellu Tallinna ringteel Kanama viadukti rekonstrueerimine selle kandevõime tõstmiseks, Paldiski Lõunasadamasse ehitatakse uus kai ja kaubakäitlusala ning taastusremondi läbivad Valga-Tartu liinil Palupera-Puka ja Puka-Keeni raudtee jaamavahed. Paldiski sadama uue kai valmimise tähtaeg on seejuures juuni 2025, uuendatud Kanama viadukt [...]

22.04.202222.04.2022

Vaatamata koroonale ja sõjale on Eesti relvastuse tarned väga hästi tagatud

22.04.2022|

Vaatamata koroonale ja sõjale on Eesti relvastuse tarned väga hästi tagatud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) muutis kolme aasta eest jõuliselt oma hankestrateegiat ja on relvastuse valdkonnas sõlminud aegsasti raamlepingud väga paljude tarnijatega - seeläbi on täna tagatud Eesti kaitseväe kiire ja efektiivne varustatus vajaliku relvastuse ja laskemoonaga. RKIKi relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp ütles, et jätkuvast koroonapandeemiast ja Venemaa agressioonist oleme täna olukorras, kus peame teiste riikidega võrdluses olema efektiivsed ja strateegiliselt targad, sest nõudlus erinevate relvasüsteemide ja laskemoona järele on [...]

19.04.202219.04.2022

Kaitseväe harjutusväljadel võetakse esmakordselt kasutusele kaugjuhitav rasketehnika

19.04.2022|

Kaitseväe harjutusväljadel võetakse esmakordselt kasutusele kaugjuhitav rasketehnika Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) võttis kasutusse spetsiaalselt ümberehitatud ja kaugjuhitavaks muudetud rasketehnika, mis asub tegutsema kaitseväe harjutusväljade sihtmärgialadel, kus võib esineda lõhkemata lõhkekehasid ehk lühendatult UXOsid. Kuni ühe kilomeetri kauguselt juhitava buldooseri ja ekskavaatori peamiseks ülesandeks on sihtmärgialade turvaline hooldamine. Selleks on mõlemad masinad varustatud seitsme kaameraga, mille pilt jookseb reaalajas operaatori silme ette ekraanile. „Kaalusime enne teenuse loomist ka soomustatud roomikmasinaid, kus juhid olnuks masinas sees, ent meie harjutusväljade maastik on väga suures [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »