Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2019-11-21T10:37:54+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

16.06.202016.06.2020

Kutsume osalema traatsidevarustuse turu-uuringus

16.06.2020|

Turu-uuringu eesmärk on leida koostööpartnerid, kellelt tulevikus soetada erinevat traatsidevarustust koos lisavarustusega (nt pistikud, hoolduskomplektid, rakmed ja poolid jm) ning seejärel läbi viia üle rahvusvahelise piirmäära jääv avatud hankemenetlus leidmaks raamlepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks. Oleme ette valmistanud dokumendi „tehniline kirjeldus - traatsidevarustus“, mille osas sooviksime just teie tagasisidet. Tehnilise kirjelduse väljastamiseks palume pöörduda Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse side- ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaar´e poole meiliaadressil: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee ; mobiil 5919 5005 Dokumentide taotlemise ja väljastamise tähtaeg on 02.07.2020 kell 16.00 ning tagasisidet ootame  [...]

09.06.202009.06.2020

Riigihange „Infosüsteemide turbetestimised“

09.06.2020|

Kuulutasime välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Infosüsteemide turbetestimised“ (viitenumber 222625) eesmärgiga leida endale raamlepingu partnerid järgnevaks 48 kuus. Riigihanke esemeks on Kaitseministeeriumi valitsemisala tellitavate, olemasolevate või valitud infosüsteemide turvalisuse testimine OWASP (Open Web Application Security Project) ASVS (Application Security Verification Standard). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.07.2020 kell 11.00. Hanketeade on leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1880712/general-info Ootame aktiivset osavõttu Lisainfo: Kategooriajuht (Side ja radarid) Priit Soosaar Tel 717 0461/Mobiil 5919 5005 E-post priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

03.06.202003.06.2020

Otsime arhiivihoidla tarbeks Tallinnas sobivat üüripinda.

03.06.2020|

Otsime Tallinnas üürile võtmiseks sobilikku pinda arhiivihoidla tarbeks. Arhiivihoidlale esitatavad peamised nõuded: kogupindala 280-350 m2, mis koosneb hoidlaruumi(de)st, kabinetist, abiruumist ja WC-st; hoidlaruumid peavad vastama arhiivieeskirja § 28-le; üürilepingu kestus 10 aastat. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.06.2020 kell 17.00. Pakkumine tuleb tähtajaks hinnastada (vajalikud ümberehitused). Täpsem informatsioon: kinnisvarabüroo projektijuht Alvar Pern telefon: 58 667 360 ja e-post: alvar.pern@kaitseinvesteeringud.ee.      

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskus värbab kategooriajuhte

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee