Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2022-05-04T11:41:07+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

10.09.202210.09.2022

Alustatakse Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamist koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega

10.09.2022|

Alustatakse Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamist koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu osaühinguga Skepast&Puhkim Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamiseks koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega. Leping sisaldab planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamist ning harjutusvälja keskkonnakorralduskava koostamist. Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on Soodla harjutusväljale kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõiguse määramine, Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni ühenduskoridoride võimalike asukohtade ning Soodla harjutusväljast ida pool asuva põhja–lõuna suunalise tee asukoha määramine. RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari [...]

31.08.202231.08.2022

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis lepingu ladude ehituseks

31.08.2022|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis lepingu ladude ehituseks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja Nordecon AS sõlmisid lepingu ladude ning seonduvate välisvõrkude projekteerimis- ja ehitustöödeks Harjumaal. Investeeringute kogumaksumus oli ilma käibemaksuta 17,7 miljonit eurot. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus arendab kaitseväe taristut eelkõige varustuse ladustust ja hoiustamist silmas pidades. „Meil on hea meel, et hanke parima pakkumuse teinud Nordecon AS-l on varasem suur kogemustepagas riigikaitseliste objektide ehitustega mitmetes kaitseväe linnakutes. Usume, et koostöö Nordeconiga on edukas ning saame kasutajale laod tähtaegselt üle anda,“ märkis RKIK [...]

31.08.202231.08.2022

Riigikaitseks vajalike varade haldamise eest hakkab vastutama Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

31.08.2022|

Riigikaitseks vajalike varade haldamise eest hakkab vastutama Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Alates 1. septembrist 2022 tegutseb Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) valitsusasutusena. RKIK hakkab lisaks kaitseministeeriumi valitsemisala riigihangete ja taristu arendustele korraldama ka asjade sundkasutuse ja riigikaitseülesannete andmisega seotud tegevusi. Muudatuse eesmärgiks on anda partneritele ja ettevõtjatele selgus, et riigikaitses vajamineva vara vastutajaks on RKIK. Muudatus on oluline seetõttu, et riigikaitseliste varade haldamine toimuks efektiivselt ja kiiresti, mille tõttu on kompetentsi koondumine ühtsesse valitsusasutusse hädavajalik. RKIK direktori Magnus-Valdemar Saare sõnul tuuakse Kaitseressursside [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »