Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2019-11-21T10:37:54+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

14.05.202014.05.2020

Kutsume osalema riigihankel “Küberväljaõpe”

14.05.2020|

Hanke (viitenumber 219263) eesmärgiks on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks, et läbi väljaõppe tõsta Kaitseministeeriumi valitsemisala küberhügieeni, küberkaitse, küberründe või muu küberjulgeoleku-alase distsipliini teadmisi. Väljaõpe võib toimuda ka väljaspool Eestit (NATO peakontoris jt riikides). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.06.2020 kell 11.00. Hanketeade on leitav riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1644839/general-info Ootame aktiivset osavõttu! Lisainfo: Priit Soosaar Kategooriajuht (Side ja radarid) Tel: 717 0461 Mobiil: 5919 5005 E-post: priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

11.05.202011.05.2020

Kutsume osalema riigihankel „Videokonverentsside seadmete (VTC seadmed) ja tarkvara ostmine koos tehnilise toega“

11.05.2020|

Hanke (viitenumber 222511) eesmärgiks on 48 kuu jooksul Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevate video- ja telekonverentsside seadmete (edaspidi VTC seadmete) täiustamine, olemasolevate seadmete parendamine, täiendavate seadmete soetamine ja tarkvarade hankimine vastavalt vajadusele. Riigihange on jaotatud osadeks: OSA 1 – CISCO VTC seadmed OSA 2 – POLYCOM VTC seadmed. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.06.2020 kell 10.00 Hanketeade on leitav riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1868952/general-info Lisainfo: side ja radarite kategooriajuht priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee Ootame aktiivset osalemist!

11.05.202011.05.2020

Kutsume osalema riigihankel „Rugged seadmed (sh Full-, semi- ja tööstuslikud rugged seadmed)“

11.05.2020|

Hanke (viitenumber 222476) eesmärgiks on leida lepingupartnerid järgnevaks 48 kuuks eesmärgiga varustada Kaitseväge ja Kaitseliitu full-, semi- ja tööstuslike rugged seadmete ja nende lisatarvikutega. Käesolev riigihange on jaotatud osadeks: Osa 1 — Full-rugged seadmed Osa 2 — Semi-rugged seadmed Osa 3 — Tööstuslikud rugged seadmed Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.06.2020 kell 10.00 Hange on leitav riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1865812/general-info Lisainfo: side ja radarite kategooriajuht priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee Ootame aktiivset osalemist!  

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskus värbab kategooriajuhte

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee