Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2022-05-04T11:41:07+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

08.03.202308.03.2023

Tipplaskurid katsetasid Sirgala harjutusväljal uusi snaiprirelvasid

08.03.2023|

Tipplaskurid katsetasid Sirgala harjutusväljal uusi snaiprirelvasid Eile toimus Sirgala harjutusväljal uute 8,6mm kaliibirga snaiprirelvade testlaskmine, kus osalesid mitmed rahvusvahelised ettevõtted enda tipplaskuritega. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on kuulutanud välja hanke snaiprirelvade hankimiseks kaitseväele ja kaitseliidule, kus testlaskmiste käigus hinnatakse relva tehnilist vastavust hankele. Relvahanke võitja selgub selle aasta kevadel. Testlaskmiste eesmärgiks on testida relva, optilise sihiku ja muu lisavarustuse koostoimes saavutatavat relva täpsust ja töökindlust. „Testitava snaiprirelva komplekt peab tagama suure täpsuse. Täna on meie ülesandeks koos kaitseväega veenduda, et [...]

06.03.202306.03.2023

Tartu Raadi sõjaväelinnak on jõudsalt arenemas

06.03.2023|

Tartu Raadi sõjaväelinnak on jõudsalt arenemas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) sõlmis lepingu osaühinguga Embach Ehitus Tartu Raadi linnaku uue administratiivhoone projekteerimiseks ja ehituseks. Lähiaastatel on plaanis Raadi linnaku arendusse veelgi rohkem panustada. Uus administratiivhoone ehitatakse nii 2. jalaväebrigaadi koosseisule kui ka teistele kaitseväe üksustele. Käimasolev arendus  on vaid üks osa mitmest Raadi linnaku projektist. „Raadi linnak on viimastel aastatel jõudsalt arenemas – on valminud nii uus universaalhall kui ka välispordirajatised. Sellel aastal on linnakus plaanis algust teha Kaitseväe Akadeemia õppekeskkonna parendamisega, [...]

04.03.202304.03.2023

Tartus Raadi sõjaväelinnakus likvideeritakse nõukogudeaegne jääkreostus

04.03.2023|

Tartus Raadi sõjaväelinnakus likvideeritakse nõukogudeaegne jääkreostus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) koostöös Tartu linnavalitsusega on alustanud Raadi sõjaväelinnaku nõukogudeaegse jääkreostuse likvideerimist uudse tehnoloogia abi. Raadi jääkreostuskolle saab likvideeritud tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi rahastusele. Jääkreostusala asub Tartu linnas Raadi asumis osaliselt riigikaitsemaal ja osaliselt Tartu linna maadel. „Raadi lennuvälja jääkreostuse uuringuga (1995) tuvastati endise Nõukogude Liidu Raadi sõjaväelennuvälja autobaasi alalt pinnasereostus, kuid seni teadmata olnud reostusala tuli ilmsiks 2020. ja 2021. aastal tehtud täiendavate reostusuuringutega. Üle tööstusmaa piirnormi naftasaadustega reostunud [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »