Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2023-06-30T22:31:52+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

12.01.202412.01.2024

Ämari lennuvälja hakkab remontima KMG Infra OÜ

12.01.2024|

Ämari lennuvälja hakkab remontima ehitusettevõte KMG Infra OÜ Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis Ämari lennuliiklusala remondilepingu KMG Infra OÜ-ga. Muuhulgas saavad 14-aastane lennurada ja ruleerimisteed uue katte, paigaldatakse uus rajamärgistus ja valgustus. Lennurada valmib 2024. aasta oktoobris. Ämari lennubaasi ülesanne on võtta vastu liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal. Eesti peab olema valmis tegutsema vastuvõtva riigina (host nation) ning selleks on tegutsemisvalmis lennubaas hädavajalik. Et tagada 2010. aastast kasutuses oleva lennuraja jätkuv ohutus ning vältida lennutegevuse ootamatut katkestust [...]

10.01.202410.01.2024

Turu-uuring: Moldova Kaitseministeeriumi infotehnoloogilised seadmed ja lahendused

10.01.2024|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub teid osalema turu-uuringus „Moldova Kaitseministeeriumi infotehnoloogilised seadmed ja lahendused“ Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärgiks on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsioon, võimalik pakkujate olemasolu, hinnatasemed, tarneajad ja muud olulised kriteeriumid. Turu-uuring viiakse läbi vastavalt riigihangete seadusele § 10. Turu-uuringu läbiviimise tulemusena saab Riigi Kaitseinvesteeringute keskus määratleda sobivaima hankemenetluse liigi, kirjeldada konkurentsi tagavad tehnilised nõuded ostetavale kaubale/teenusele, fikseerida pakkujate kvalifitseerimistingimused ning ka võimalikud pakkumuste hindamiskriteeriumid. Detailsem kutse Müüja on [...]

05.01.202405.01.2024

Eestisse jõudsid õlalt lastavad lühimaa õhutõrjesüsteemid PIORUN

05.01.2024|

 Eestisse jõudsid õlalt lastavad lühimaa õhutõrjesüsteemid PIORUN Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) andis kaitseväele üle Poola lühimaa õhutõrjesüsteemid PIORUN, mis suurendavad märkimisväärselt Eesti kaitseväe lühimaa õhutõrjevõimet ning tervikuna iseseisvat kaitsevõimet. PIORUN on Poolas väljatöötatud ja 2019. aastal relvastusse võetud õhutõrje relvasüsteem, mis suudab sihtmärke tabada kuni kaheksa kilomeetri kauguselt ning võimaldab üksustel tegutseda ööpäevaringselt. Süsteem on kasutusel nii Poolas kui ka Ukrainas, kus see on oma töökindlust hästi tõestanud, olles Ukraina sõja üks õnnestunumaid relvasüsteeme. Lisaks lahinguvälja efektiivsusele on neid õhutõrjesüsteeme [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »