Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2019-11-21T10:37:54+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

09.06.202009.06.2020

Riigihange „Infosüsteemide turbetestimised“

09.06.2020|

Kuulutasime välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Infosüsteemide turbetestimised“ (viitenumber 222625) eesmärgiga leida endale raamlepingu partnerid järgnevaks 48 kuus. Riigihanke esemeks on Kaitseministeeriumi valitsemisala tellitavate, olemasolevate või valitud infosüsteemide turvalisuse testimine OWASP (Open Web Application Security Project) ASVS (Application Security Verification Standard). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.07.2020 kell 11.00. Hanketeade on leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1880712/general-info Ootame aktiivset osavõttu Lisainfo: Kategooriajuht (Side ja radarid) Priit Soosaar Tel 717 0461/Mobiil 5919 5005 E-post priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee

03.06.202003.06.2020

Otsime arhiivihoidla tarbeks Tallinnas sobivat üüripinda.

03.06.2020|

Otsime Tallinnas üürile võtmiseks sobilikku pinda arhiivihoidla tarbeks. Arhiivihoidlale esitatavad peamised nõuded: kogupindala 280-350 m2, mis koosneb hoidlaruumi(de)st, kabinetist, abiruumist ja WC-st; hoidlaruumid peavad vastama arhiivieeskirja § 28-le; üürilepingu kestus 10 aastat. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.06.2020 kell 17.00. Pakkumine tuleb tähtajaks hinnastada (vajalikud ümberehitused). Täpsem informatsioon: kinnisvarabüroo projektijuht Alvar Pern telefon: 58 667 360 ja e-post: alvar.pern@kaitseinvesteeringud.ee.      

02.06.202002.06.2020

Käimas on riigihange “Spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine”

02.06.2020|

Paljude erinevate valdkondade seas tegeleme ka spordi edendamisega. Sellega seoses avaldasime riigihangete registris uue hanke (viitenumber 223665) „Spordiväljakute projekteerimine ja ehitamine“. Otsime ehitajat välispordirajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks Võru, Tartu, Tallinna, Jõhvi, Tapa, Ämari ja Paldiski linnakutesse. Rajatiste alla kuulub jõulinnakute, käsivõitlusalade, takistusradade ja spordiväljakute projekteerimine-ehitamine. Spordiväljakutel saab mängida korv-, võrk- ja käsipalli. Tegemist on avatud hankemenetlusega. Lisainfo: ehitusbüroo projektijuhilt Kai Mändmets´alt Tel: 717 0506/5883 5519 kai.mandmets@kaitseinvesteeringud.ee

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskus värbab kategooriajuhte

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee