Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2019-11-21T10:37:54+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

04.01.202104.01.2021

Joogiveeautomaatide rent

04.01.2021|

Hanke eesmärgiks on Eesti Kaitseväe (sh alates 01.01.2021 loodava asutuse Sihtasutus CR14) ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse varustamine joogiveeautomaatidega 48 kuulise perioodi jooksul. Hange hõlmab peamiselt pudeliveeautomaatide rentimist koos pudelivee ostmisega. Hankijal on lepingu alusel õigus tellida ka muid samaliigilisi teenuseid ja kaupasid, mis on hanke eesmärgiga seotud. Hankija sõlmib raamlepingu ühe kuni kolme eduka pakkujaga. Hanke number on: 230611 Hange leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2664532/general-info          

31.12.202031.12.2020

Tagasivaade aastale 2020

31.12.2020|

Kaitseinvesteeringute tulemusena investeerisime Eesti majandusse tagasi üle 180 miljoni euro. Lisasime oma tarneahelasse terve rea Eesti väike-ettevõtteid ning viisime läbi ühishanked Läti ja Hollandiga, mille tulemusena õnnestus Eesti kaitsetööstuse toodangut eksportida. Olulisemad arengud toimusid relvastuse valdkonnas. Jätkasime investeeringuid laskemoonavarude suurendamisse. Kokku soetasime 2020. aastal 60 miljonit euro eest suurekaliibrilist laskemoona ning õhutõrjerakette, võtsime kasutusele uued automaadid Rahe R20 ning liikursuurtükid K9. Jätkasime taristuinvesteeringuid 1. jalaväebrigaadi taristusse nii Tapal kui Jõhvis. Lõviosa ligi 50 miljoni euro suurusest investeeringust läks logistika, sõidukite [...]

28.12.202028.12.2020

Turu-uuring: Kaitseväele kuni 300 uue sõiduki ostmiseks

28.12.2020|

Turu-uuring 2021. aastal on plaanis läbi viia riigihange soetamaks Kaitseväele kuni 300 uut sõidukit seitsme aastase perioodi jooksul. Turu-uuringu peamine eesmärgik on teada saada, milline on saadaval olevate sõidukite valik ning, kas meie potentsiaalsed lepingupartnerid on huvitatud hankeprotsessil osalema. Sõidukeid soetatakse võimelünkade täitmiseks, mis on tekkinud sõidukipargi vananemise ning kasutatud sõidukite mittepiisavas mahus turul saadavuse tõttu. Uuringus osalemiseks kirjuta toomas.kalda@kaitseinvesteeringud.ee. Registreerimistähtaeg turu-uuringus osalemiseks on 14. jaanuar 2021.      

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskus värbab kategooriajuhte

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee