Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2023-06-30T22:31:52+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

12.03.202412.03.2024

Nursipalu harjutusväljal algavad ettevalmistused taristuarenduseks

12.03.2024|

Nursipalu harjutusväljal algavad ettevalmistused taristuarenduseks Nursipalu harjutusväljal algavad talvised raadamistööd ligi 20 hektaril Ida laskeväljal asuval riigimaal, lisaks rajatakse 12 kilomeetrit teekoridore. Vabariigi Valitsuse 20.10.2023 otsusest nr 266 „Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata, keskkonnamõju hindamata jätmine ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ tulenevalt algavad harjutusvälja laiendusel raadamistööd. Nursipalu harjutusvälja laiendusel tehakse üksnes tegevusi, mis on keskkonnaülevaate ning Natura eelhinnangu kohaselt lubatavad. Raadatud ala on lubatud kasutada väikesekaliibrilistest relvadest laskmiseks septembrist jaanuari lõpuni. Lubatud on ka teetrasside raadamine ja teede ehitamine. [...]

11.03.202411.03.2024

Ettevõtteid tunnustati Riigikaitse Nurgakividega

11.03.2024|

Ettevõtteid tunnustati Riigikaitse Nurgakividega Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) tunnustas oma koostööpartnereid Riigikaitse Nurgakivi auhinnaga. Kolmandat korda jagatud preemiaga tõstetakse esile riigikaitse edendamisesse panustanud ettevõtteid Eestist ja välismaalt. „Tänan kõiki koostööpartnereid panuse eest, mis te andsite 2023. aastal kaitsematerjali tarnimisel, hoonete ehitamisel ja teenuste osutamisel – kokku enam kui 600 miljoni euro eest,“ ütles RKIKi peadirektor Magnus-Valdemar Saar. „See raha on teisenenud meie kaitsevõimeks ning tänu teile on Eesti täna kaitstum kui kunagi varem,“ lisas ta. Tunnustused jagati järgmistes kategooriates: Suurima [...]

01.03.202401.03.2024

Omavalitsustele makstakse 1,35 miljonit eurot harjutusväljade häiringutasu

01.03.2024|

Omavalitsustele makstakse 1,35 miljonit eurot harjutusväljade häiringutasu Nagu mullugi, maksab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) tänavu 16 kohalikule omavalitsusele kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja kasutamisega kaasneva häiringu eest hüvitisena 1 350 000 eurot. Hüvitist makstakse nii omavalitsustele, kelle territooriumil paikneb harjutusväli ja selle mõjuala, kui ka omavalitsustele, kelle territooriumil paikneb üksnes harjutusvälja mõjuala. Sõltuvalt harjutusväljal kasutatavatest relvaliikidest ja nende tekitatava müra- ja vibratsiooni häiringu tugevusest ulatub mõjuala 1000 meetrist kuni 4000 meetrini harjutusvälja piirist. Hüvitise arvutamisel lähtutakse harjutusvälja ja selle mõjuala suurusest ning omavalitsuse [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »