Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2019-11-21T10:37:54+00:00

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

01.09.202001.09.2020

Paldiski sõjaväelinnakusse kerkib uus 300-kohaline kasarmu

01.09.2020|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja Nordecon AS sõlmisid töövõtulepingu, mille tulemusena valmib järgmise aasta lõpus Paldiski ajateenijatele uus kaasaegne kasarmu.   Tegemist on järjekorras kaheteistkümnenda tüüpprojekti järgi ehitatava kaitseväe kasarmuga, mis koondab ühte hoonesse üksuse elu- ja õpperuumid ning varustus- ja hooldusruumid. Igas kasarmus on 300 majutuskohta ja 30 töökohta. „Sama põhiprojekti on väiksemate muudatustega kasutatud pea kõigis väeosades", märkis Kaitseinvesteeringute keskuse taristuosakonna Lääne portfellijuht Mario Metsoja. „Tüüpkasarmute ehitus on aidanud kaasa projekteerimis- ja ehitustööde kiirenemisele ning võimaldanud meil jõuda lepingusse [...]

25.08.202025.08.2020

TURU-UURING: Kaitseväe veoautode ja nende haagiste kastipõhjade vahetus- ja remonditeenus

25.08.2020|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus plaanib läbi viia riigihanke, sõlmimaks raamlepingud Kaitseväe veoautode ja nende haagiste amortiseerunud kastipõhjade vahetus- ja remonditeenuse ostmiseks. Käesolevaga soovime vastavalt riigihangete seaduse § 10-st tulenevalt teostada eelneva turu-uuringu. Turu-uuringu peamiseks eesmärgiks oleks teada saada, kas meie potentsiaalsed lepingupartnerid oleksid huvitatud hankeprotsessil osalema ja kas RKIK’i poolt planeeritud tingimused on asjaosalistele sobilikud. Riigihanke käigus soovime leida partnereid, kes on suutelised suures mahus teostama veoautode ja nende haagiste kastipõhjade vahetuse- ja remonditeenust selliselt, et originaalveokasti põhi asendatakse samaväärse uuega. [...]

14.08.202014.08.2020

Eesti alustab NATO küberväljaõppe läbiviimist

14.08.2020|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis kolme Eesti ettevõttega: Guardtime OÜ, Clarified Security OÜ ja CybExer Technologies OÜ-ga nelja-aastased raamlepingud erineva taseme küberväljaõppe läbiviimiseks nii Eesti kui ka liitlaste ja partnerite ekspertidele. Väljaõppe eesmärgiks on tagada NATO valmisolek küberrünnakuteks, tõsta teadlikkust küberhügieenist ja küberjulgeoleku valdkonnast laiemalt. „IKT sektori ja tehnoloogia väga  kiire areng on kaasa toonud aina kasvava sõltuvuse küberruumist ja seal toimuvast. Seetõttu on avalike teenuste: side, pangateenus, e-kaubandus jm küberkaitse üheks NATO kollektiivkaitse põhiülesannetest, mis eeldab järjepidevat teadmiste ja oskuste [...]

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »
Keskuse hoone ajalugu »

Organisatsioon

Kaitseinveeringute Keskus ühendab seni Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes töötanud vastava valdkonna spetsialistid. Keskuse loomine otsustati juba 2010. aastal, mil riigikaitse strateegia nägi ette uue, hangete ja kinnisvara haldamisega tegeleva asutuse loomise.

Organisatsioonist lähemalt »
Keskuse põhimäärus »

Renoveeritud ajalooliste hoonete galerii

Ajalooline miiniladu, ehitatud 1913, renoveeritud 2014-2015, kasutusel Vahipataljoni kasarmuna ja bürooruumidena.

Kaitseinvesteeringute keskus värbab kategooriajuhte

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34A, Tallinn 11314
info@kaitseinvesteeringud.ee