Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2022-05-04T11:41:07+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

08.06.202208.06.2022

Harjutusväljadega omavalitsused saavad elukeskkonna parandamiseks toetust

08.06.2022|

Harjutusväljadega omavalitsused saavad elukeskkonna parandamiseks toetust Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) maksis Kaitseministeeriumi ja üheksa harjutusväljaga omavalitsuse vahel sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe alusel harjutusväljade mõjupiirkonna omavalitsustele iga-aastast tegevustoetust ligi 300 000 eurot. RKIK taristuprojektide koostöö koordinaator Kaupo Kaasiku sõnul on toetuse üks olulisemaid eesmärke kohalike omavalitsustega tihe koostöö riigikaitseliste väljaõppealade arendamisega seotud tegevuste teostamisel, võttes seejuures arvesse ümbritsevat elukeskkonda ning tagades seeläbi kaitseväelastele oluline võimekus väljaõppeks. „Mida paremad on kaitseväelaste võimalused koos liitlastega erinevates Eesti piirkondades ja maastikel korraldada väljaõpet, seda paremini oleme [...]

07.06.202207.06.2022

Sõda Ukrainas: milline on selle mõju Eesti mereväe ja õhuväe varustatusele?

07.06.2022|

Sõda Ukrainas: milline on selle mõju Eesti mereväe ja õhuväe varustatusele? Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on saanud tänu pikka aega väldanud koroonapandeemiale õhu- ja mereväe varustamisel hindamatu kogemuse, mis ühtlasi on aidanud valmistuda ette ka Ukraina sõja mõjudega toimetulekuks. Varuosade tarneprobleemidest aga suure tõenäosusega kõigele vaatamata pääsu pole. RKIKi õhu- ja mereväe kategooriajuht Heiki Ivask märgib, et praegu on selles valdkonnas veel mõjumas koroonapandeemiast tingitud tarnetakistused, mille maandamiseks on juba pikemat aega põhilised kulumaterjalid ja varuosad ette tellitud. „See on [...]

22.05.202222.05.2022

Ämari lennujuhtimiskeskuse süsteemid läbisid kapitaalse uuenduse

22.05.2022|

Ämari lennujuhtimiskeskuse süsteemid läbisid kapitaalse uuenduse Kaitseväe Ämari lennubaasi juhtimiskeskuses viidi äsja läbi nii riist- kui tarkvarauuendus, mis muu hulgas integreerib need varasemaga võrreldes märksa enam tavalennunduses kasutatavate süsteemidega. Täpsemalt puudutas uuendus lennuvälja juhtimissüsteemi DIFLIS ja selle konsooli INFOMAX. Mindi üle 64-bitist tarkvara toetavale riistavale, millega parandati oluliselt kasutajamugavust. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse side ja radarite kategooriajuhi Priit Soosaare sõnul tõstab MLU (midlife upgrade) oluliselt süsteemi efektiivsust ning suurendab veelgi tsiviil- ja militaarsüsteemide vahelist koostööd. „Lennuliiklusteeninduse AS, mis vastutab Eesti õhuruumis [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »