Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2023-06-30T22:31:52+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

16.08.202316.08.2023

Eesti ja Tšehhi sõlmisid kokkuleppe kaitsekoostöö edendamiseks

16.08.2023|

Eesti ja Tšehhi sõlmisid kokkuleppe kaitsekoostöö edendamiseks Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar ja Tšehhi kaitseministeeriumi relvastuse ja ostuosakonna peadirektor Lubor Koudelka allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, mis loob aluse kahe riigi vaheliseks kaitsekoostööks. Kokkuleppe eesmärk on teha koostööd relvastuse ja selle hankimise valdkonnas. „Tšehhis on tugevad kaitsetööstuse ettevõtted. Loodame, et koostöölepe loob paremad sidemed kohaliku tööstusega ning see toob rohkem nende tootjaid meie hangetest osa võtma,“ sõnas RKIK peadirektor Magnus-Valdemar Saar. Tänu 15. augustil sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumile saavad [...]

15.08.202315.08.2023

Kaitseväe õppetingimused paranevad – Tartu Raadi linnakusse ehitatakse uus õppehoone

15.08.2023|

Kaitseväe õppetingimused paranevad - Tartu Raadi linnakusse ehitatakse uus õppehoone Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) alustab lähiajal Tartu Raadi linnakus uue kaitseväe õppehoone ehitusega. Lähiaastatel investeeritakse Raadi linnakusse ligikaudu 35 miljonit eurot, et kaasajastada kaitseväe töö- ja õppetingimusi. Õppehoone projekteerimis- ja ehitusleping sõlmiti ettevõtetega Nordecon ja Embach Ehitus ning lepingu kogumaksumus on ligikaudu 13 miljonit eurot. „On rõõm tõdeda, et kaitseväe taristu arenduste fookus on sellest aastast liikunud lõunasse. Lisaks õppehoone ehituseks sõlmitud lepingule on juba Raadi linnakus käimas administratiivhoone ehitustööd [...]

10.08.202310.08.2023

Turu-uuring: Infotehnoloogiliste komponentide ja lisaseadmete, mobiiltelefonide ja lisatarvikute ostmine

10.08.2023|

Turu-uuring: Infotehnoloogiliste komponentide ja lisaseadmete, mobiiltelefonide ja lisatarvikute ostmine Kutsume teid osalema avatud turu-uuringus „Infotehnoloogiliste komponentide ja lisaseadmete, mobiiltelefonide ja lisatarvikute ostmine“. Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärgiks on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsioon, võimalik pakkujate olemasolu, hinnatasemed, tarneajad ja muud olulised kriteeriumid. Turu-uuring viiakse läbi vastavalt riigihangete seadusele § 10. Turu-uuringu läbiviimise tulemusena saame määratleda sobivaima hankemenetluse liigi, kirjeldada konkurentsi tagavad tehnilised nõuded ostetavale kaubale/teenusele, fikseerida pakkujate kvalifitseerimistingimused ning ka võimalikud pakkumuste hindamiskriteeriumid. [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »