Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2022-05-04T11:41:07+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

02.03.202302.03.2023

Ettevõtteid tunnustati Riigikaitse Nurgakividega

02.03.2023|

Ettevõtteid tunnustati Riigikaitse Nurgakividega Veebruari keskel tunnustas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) 20 ettevõtet ning partnerit Riigikaitse Nurgakivi auhinnaga. Tegemist on teist korda väljaantud auhindadega, mille eesmärgiks on tunnustada ettevõtteid Eestist ja välismaalt, kes on panustanud Eesti riigikaitse edendamisesse. „Meie kaitsmiseks varitsevate ohtude eest on väiksel riigil vaja palju asju – kaitsetahet, liitlasi jne, aga muude asjade hulgas on vaja parimat tarneahelat ja parimaid tarnijaid, ehitajaid ja teenuste pakkujaid. Keerulistel aegadel on nende partnerite roll eriti oluline!“ ütles RKIK peadirektor Magnus-Valdemar Saar. [...]

27.02.202327.02.2023

Raadi sõjaväelinnakus valmis digilaigu motiiviga kunstiteos

27.02.2023|

Raadi sõjaväelinnakus valmis digilaigu motiiviga kunstiteos  Raadi sõjaväelinnakus valmis Pille Ernesaksa digilaigu motiiviga kunstiteos „Väli“. Teos on tellitud vastavalt möödunud aastal väljakuulutatud kunstikonkursile, mille eesmärgiks oli leida kunstiteosed Taara ja Raadi linnakutesse. Kunstiteos „Väli“ on inspireeritud kaitseväe digilaigu mustrist. „Kui lugesin võistlusjuhendit, siis inspireeris mind sõna „koostöövalmidus“ ning koheselt oli mulle ka selge, et sellele sõnale vastab visuaalselt digilaik,“ ütles võidutöö autor Pille Ernesaks. „Tundub nagu liiga lihtne lahendus? Kuid mulle meeldib lihtsuse võlu ja minimalism – digilaik on ise juba kui [...]

21.02.202321.02.2023

Alustatakse kaitseväe laokompleksi laiendamist Luunjas

21.02.2023|

Alustatakse kaitseväe laokompleksi laiendamist Luunjas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) andis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele (RKIK) ehitusloa kaitseväe laokompleksi laiendamiseks Luunja vallas. Alale on planeeritud mitmeid ladusid kaitseväe varude hoiustamiseks. Uute laohoonete projekteerimine toimus möödunud aastal ning hetkel on käimas ehitushange laohoonete ehituseks. Alustatud on raadamistöödega 25 hektari suurusel alal, et valmistada ette maa-ala uute laohoonete ehituseks.  Laohoonete valmimine on planeeritud 2024. aasta lõpuks. Alasse on planeeritud mitmeid hooneid kaitseväe varustuse (näiteks riidevarustuse jms) ja tehnika hoiustamiseks koos teedevõrgustiku ning [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »