Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2023-06-30T22:31:52+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

02.10.202302.10.2023

Ida-Virumaal alustatakse lähiajal uue laokompleksi ehitusega

02.10.2023|

Ida-Virumaal alustatakse lähiajal uue laokompleksi ehitusega Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis projekteerimis- ja ehituslepingu aktsiaseltsiga Nordecon, et ehitada Ida-Virumaale laokompleks. Lepingu maksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 9,7 miljonit eurot. Eestis on jätkuv vajadus arendada infrastruktuuri, et riigi kaitsevõime suureneks. „Järgneva aasta jooksul teeme suure investeeringu Ida-Virumaale, kuhu rajame laokompleksi, et parendada kaitsevalmidust ning varude ladustamise ja hoiustamise tingimusi,“ rääkis RKIKi Põhja-Kirde portfellijuht Ando Voogma. Voogma täiendas, et järgmise nelja aasta taristuinvesteeringute maht kirde piirkonnas on 35 miljonit eurot. „Peamine taristu [...]

30.09.202330.09.2023

Laskemoonajääkide utiliseerimise hanke-eelne infopäev

30.09.2023|

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hanke-eelset infopäeva laskemoonajääkide utiliseerimiseks. Kutsume huvitatud isikuid 17.10.2023 kell 11.00-13.00 toimuvale infopäevale, mis toimub aadressil Järve 34a, Tallinn. Infopäeva eesmärk on arutada koos huvitatud osapooltega kavandatava riigihanke võimalikke kitsaskohti ning võimalikke lahendusi selliselt, et hanketegevust oleks võimalik alustada juba sellel aastal. Infopäevast osavõtjatel palume registreerida ennast e-posti aadressil [email protected] hiljemalt 10.10.2023 koos rekvisiitidega (osaleva ettevõtte ärinimi, osaleja nimi, isikukood ja kontaktandmed (e-post, telefon)). Palume infopäevale kohale tulla 10 minutit varem.  Kahe aasta eest tehtud jäätmemahtude prognoos kaitseväes Tekke koht [...]

30.09.202330.09.2023

Liitlaste uus vastuvõtuala Võrus sai nurgakivi

30.09.2023|

Liitlaste uus vastuvõtuala Võrus sai nurgakivi Riigi kaitseinvesteeringute kskus (RKIK) asetas täna koos kaitseväe ja Mapri Ehituse esindajatega nurgakivi uuele liitlaste vastuvõtualale Võrus, mis võimaldab järgmise aasta alguses paigutada 2. jalaväebrigaadi juurde täiendavaid liitlasüksuseid. Tegemist on ühe osaga järgnevate aastate investeeringutest liitlaste vastuvõtuks. „Meie julgeolekut tagavad peale meie enda kaitsevõime ka meie NATO liitlased, mille tõttu oleme lähiaastatel investeerimas liitlastega seotud taristusse 362 miljonit eurot. Meie eesmärk on tagada parimad võimalikud tingimused, et liitlased saaksid koos meiega Eesti kaitsmist harjutada [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »