Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2023-06-30T22:31:52+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

18.10.202318.10.2023

Eesti ostab ligikaudu 200 miljoni euro eest uusi soomukeid

18.10.2023|

Eesti ostab ligikaudu 200 miljoni euro eest uusi soomukeid Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) allkirjastas täna lepingud ettevõtetega Nurol Makina ja Otokar, et soetada Eesti kaitseväele ligikaudu 230 ratassoomukit, lisaks soetatakse neli ratassoomukit ka päästeameti demineerimiskeskusele. Soomukite eesmärk on kaitsta kaitseväelasi lahinguolukorras, et kaitseväelaste ümberpaiknemine lahinguväljal oleks võimalikult kiire ja turvaline. Uued soomukid soetatakse kaitseväe 2. jalaväebrigaadile, millel varasemalt ei ole olnud soomustatud ratassõidukeid. Lisaks hangitakse soomukeid juurde ka 1. jalaväebrigaadile ning päästeameti demineerimiskeskusele. „Eesti sõduri kaitstus ohtlikus situatsioonis on meile [...]

06.10.202306.10.2023

Kaitseeksperdid selgitavad Võrus Nursipalu harjutusvälja vajalikkust

06.10.2023|

Kaitseeksperdid selgitavad Võrus Nursipalu harjutusvälja vajalikkust Võru Gümnaasiumis toimuval Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avalikul istungil hakatakse tutvustama eelnõule esitatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada Eesti kaitsevõimet ning luua sobivad väljaõppetingimused Kagu-Eestis paiknevatele Eesti ja liitlasüksustele. „Nursipalu harjutusvälja laiendamine on oluline osa Eesti kaitsevõime suurendamisest, mis on Venemaa sõjaka käitumise tõttu hädavajalik. Selline mahukas ja paljusid inimesi puudutav ettevõtmine on ülikeeruline, kuid meil on kohustus tagada ka Lõuna-Eesti kaitstus. Oleme Võrumaa inimestele riigikaitsesse panustamise eest väga tänulikud,“ ütles kaitseminister Hanno [...]

04.10.202304.10.2023

Eesti sõlmis mahuka lepingu militaarsõidukite soetamiseks Eesti ja Läti jõustruktuuridele

04.10.2023|

Eesti sõlmis mahuka lepingu militaarsõidukite soetamiseks Eesti ja Läti jõustruktuuridele Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) sõlmis Scania, Veho ja Volvoga mahuka lepingu militaarsõidukite soetamiseks, et varustada Eesti ja Läti jõustruktuure erinevat tüüpi sõidukitega järgmise seitsme aasta jooksul. Raamlepingu kogumaksumus on ligikaudu 693 miljonit eurot. “Varasemalt on kaitseväge varustatud liitlaste kasutatud tehnikaga, kuid tulenevalt teravnenud julgeolekuolukorrast on need võimalused Euroopas ammendunud. Nüüd esimest korda ajaloo jooksul on meil võimalus tellida Eesti kaitseväele täpselt nende vajadustest lähtuvaid uusi sõidukeid,“ ütles RKIKi sõidukite, tehnika [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »