Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2023-06-30T22:31:52+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

18.12.202318.12.2023

Eestisse jõudis kuus uut K9 Kõu liikursuurtükki

18.12.2023|

Eestisse jõudis kuus uut K9 Kõu liikursuurtükki Täna veel modifitseerimist ootavad liikursuurtükid eestindab Go Craft, muuhulgas kohandatakse need ka meie ilmastikuoludele vastavaks ja luuakse juurde sõdurivarustuse hoiupaiku. Kohapealse ümberehituse järel lähevad masinad diivisi Suurtükiväepataljoni kasutusse. Õhu-, vee- & lahingsõidukite kategooriajuht Karmo Saar ütles, et ehkki nüüd on meil kohapeal 24 võimsat masinat, pole tarned Lõuna-Koreast sellega veel lõppenud: järgnevatel aastatel on oodata veel tosina K9 saabumist, lisaks saabuvad eritööristad, varuosad ja -rauad. Kokku läheb ettevõttes Hanwha Defence toodetud 36 liikursuurtüki soetamine [...]

28.11.202328.11.2023

Nurmsi õppevälja mehitamata lennuvahendite väljaõppekeskuse ehitab Järvamaa ettevõte

28.11.2023|

Nurmsi õppevälja mehitamata lennuvahendite väljaõppekeskuse ehitab Järvamaa ettevõte Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) ja ehitusettevõtja AS Paide MEK sõlmisid projekteerimis-ehitustööde lepingu Nurmsi õppeväljale mehitamata lennuvahendite ehk UAV-de väljaõppekeskuse rajamiseks. Keskus alustab tööd aasta pärast. Valmiv väljaõppekeskus Koigi lennuvälja territooriumil hakkab toetama Kaitseliidu Järva maleva, kaitseväe ja liitlasüksuste tegevusi õppeväljal. „Rajatav UAV väljaõppekeskus mitmekesistab nii Kaitseliidu kui ka Kaitseväe üksuste väljaõppe võimalusi ja lahendusi ning võimaldab teha antud valdkonnas liitlastega koostööd ja arendustegevusi,“ ütles Nurmsi õppevälja haldava Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant [...]

10.11.202310.11.2023

Eesti annetas koostöös Islandiga Ukrainale neljanda välihaigla

10.11.2023|

Eesti annetas koostöös Islandiga Ukrainale neljanda välihaigla Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) saatis koostöös Islandiga Ukrainale neljanda välihaigla, et toetada Ukrainat sõjalises konfliktis Venemaaga. Lisaks Islandile panustas projekti ka Saksamaa, kes annetas kaksteist veoautot ja kümme haagist, millega oleks võimalik välihaiglat transportida. „Mul on äärmiselt hea meel, et oleme taaskord saanud Ukrainat aidata nii kiirelt ja mõjusalt. Välihaiglad on olnud selge ja spetsiifiline abipalve Ukrainalt ning neljanda välihaigla annetamisega toetame neid kriitilise tähtsusega raviasutuse juurde loomisel, et nad saaksid senisest paremini [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »